ПЪРВА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА ЗА СВОБОДНО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ София, 15 и 16 февр. 2014 г. (видео) • Нова книга, по която сега работя - с примерно заглавие ФИЛОСОФИЯ НА ЛЮБОВТА • Началото на моя курс лекции по темата „Как да стана пълноценна личност?“ • Есета по темата "Изкуството да си учител" • Учебно помагало с примерно заглавие Въведение във философията на вярата и религията (в процес на разработване)

петък, 30 януари 2015 г.

Предвид санкциите на "проклетия Запад" руснаците успяха да създадат първия чисто руски компютър:-)

Търсете по книжарниците забележителната книга на философа Ангел Грънчаров ТАЙНСТВОТО НА ЖИВОТА: Въведение в практическата философия, изд. ИЗТОК-ЗАПАД, 2006 г., разм. 20/14 см., мека подвързия, ISBN-13: 978-954-321-246-0, ISBN-10: 954-321-246-5, 317 стр., 10.00 лв. Авторът тръгва от простия факт, че човекът е живот, че ние сме живи и влюбени в живота същества, от което следва, че по никой начин не бива да му изневеряваме: да си мислим, че сме “нещо повече от това”, че сме “нещо повече от него”. Но човекът е и разбиращо същество, което значи, че не се задоволява с “простата даденост” на непосредствения живот, а непрекъснато търси смисъла, неговата ценност за нас самите. Оказва се, че ние живеем като че ли само затова непрекъснато да търсим себе си, което, от друга страна погледнато, означава, че постигаме себе си само когато свободно “правим” себе си, своето бъдеще, а значи и съдбата си. Пътят на живота у човека изцяло съвпада с пътуването към самия себе си, от което не можем да се откажем...

Инициатива: мое открито обръщение до директорите на някои от най-добрите училища в ПловдивРешавам тази сутрин да направя нещичко и то в посока на по-сериозно проучване (намиране на емпирически материал) относно ситуацията в образователната сфера; по тази причина решавам да си устроя един експеримент, който, да се надяваме, много ще ми помогне щото допълнително да проверя основателността на някои свои преценки за тежкото състояние, в което тази жизненоважна за общността ни сфера се намира. Искам да събера аргументи от "фактическо естество", които, както е известно, у нас имат приоритет пред всякакви теоретични или умозрителни твърдения. Ето какво ще направя:

Ще напиша едно писмо, което ще изпратя на ръководителите на няколко пловдивски училища. В писмото ще поставя един интересен проблем. И ще следя изобщо дали и как въпросните директори на образователно-възпитателни учреждения ще реагират. И после ще обобщя и изтълкувам получените данни. Речено-сторено, ето въпросното писмо, което веднага ще изпратя:

До директорите на СОУ "Любен Каравелов", ул. "Бранислав Велешки" №2, soulkaravelovpd@abv.bg; ГХП "Св. Св. Кирил и Методий", "Хан Кубрат" №15, ghp_plovdiv@abv.bg; СОУ "Св.Паисий Хилендарски", ул. "Родопи" №48, sou_paisii@abv.bg; СОУ "Св. Кл. Охридски", бул. "Васил Априлов" №5, sou.sv.kl.ohridski@abv.bg; СОУ "Свети Патриарх Евтимий", ул. "Иван Вазов" №19, patriarcha@abv.bg; СОУ "Цар Симеон Велики", ул. "Лука Касъров" № 13, csv_school_pd@abv.bg; ПГЕЕ, ул. "Пещерско шосе" № 26, pgee_plovdiv@abv.bg; pgee.plovdiv@gmail.com; ОМГ "АКАД. К. ПОПОВ", ул. "Чемшир" № 11, omg_plovdiv@abv.bg; СОУ "П. Кр. Яворов", бул. "България" №136, sou_yavorov@abv.bg; ЕГ "Пловдив", бул. "България" №123, ezikova_gimnazia_plovdiv@abv.bg; ЕГ "Иван Вазов", бул. "България" 121, egiv_pld@abv.bg; СОУ "Константин Величков", Ул. "Бугариево" № 6, sou_k_velichkov@abv.bg; СОУ "Св. Седмочисленици", ж.к. "Тракия", ул. "Съединение", sou_sveti7@abv.bg

ОТКРИТО ПИСМО

от Ангел Ив. Грънчаров, философ, писател, главен редактор на списание HUMANUS

Уважаеми господин (госпожо) Директор,

Имам честта да Ви съобщя, че през 2014 г. група радетели и дейци на каузата за едно ново и съвременно образование създадохме списание HUMANUS, чиято идея е то да бъде именно списание за съвременно образование, също така и за насърчаване на духовното и личностното израстване и укрепване на младия човек. Издадохме вече два броя, подготвяме в момента трети, който предстои да излезе от печат през първата половина на февруари. Списанието има и онлай-издание където можете да разгледате вече излезлите броеве. Смятаме като начало списанието да бъде двумесечно, да излиза с периодичност веднъж на два месеца. Списанието е регистрирано по надлежния ред и има следните идентификационни номера: ISSN 2367-6027 (Print) и ISSN 2367-6078 (Online). Редакцията на списанието се намира в Пловдив, а пък хартиеният му вариант се отпечатва в София.

Редакционният екип възнамеряваме да работим в посока на това щото постепенно списанието да стане предимно младежко, сиреч по-голямата част от текстовете да бъдат писани от млади хора, от ученици от училищата и от студенти, т.е. списанието да стане постепенно трибуна за най-свободната творческа изява на младите. И до този момент открихме, че тази идея се възприема много добре от ония млади хора, с които вече сме влезли в контакт; публикували сме вече интересни текстове, написани от ученици (тия неща можете да ги видите и в онлайн-изданието). В тази връзка Ви пишем и си позволяваме да апелираме за следното.

Ще бъде прекрасно ако Вие, уважаема (уважаеми) госпожо (господин) Директор, имате добрината да запознаете по избран от Вас и подходящ начин учениците от ръководеното от Вас училище за съществуването на нашето списание - и да ги уведомите, че ония сред тях, които искат да се изявят в полето на писането (или по друг начин, примерно, фотографията или каквото друго е възможно да се изобрети) биха могли да се възползват от трибуната на списанието. Няма никакви ограничения на теми и проблеми, всичко онова, което вълнува младите, би могло да стане предмет на тяхното творческо вдъхновение, няма ограничения на стилове, на подходи и пр., сиреч, в списанието те имат възможността да се изявяват по напълно свободен начин. Могат да пишат по вълнуващи ги теми от всекидневието, по проблеми на изкуството, психологията, философията, религията, политиката, гражданското образование и възпитание, спорта, техниката, отделните науки, които ги интересуват и в които са напреднали, в сферата на модерните технологии, културата, изобщо всичко значимо, което искат да споделят с други млади хора, може да бъде претворено по подходящ начин, било под формата на есе, на диалог, репортаж, рисунка, снимки, дори видео (може да бъде поместено в сайта на списанието), на трактат или както искат - или както намерят за добре. Вярваме, че ако списание HUMANUS бъде представено по подобаващия начин пред Вашите ученици, те ще бъдат впечатлени от такава една възможност за творческа изява и непременно ще се възползват, а това означава, че ще станат автори и фенове на списанието. Държим да ви уведомим, че ние, създателите на списанието, нямаме никакви комерсиални или користни цели около него, не целим печалба, напротив, разпространяваме го напълно безвъзмездно по училищни библиотеки, разбира се, доколкото ни стигат за това силите (издаваме го със скромните си лични средства), другояче казано, работим за вдъхновилата ни идея изцяло рro bono.

Затова си позволихме да се обърнем чрез Вас, уважаема (уважаеми) госпожо (господин) Директор и към учениците от ръководеното от Вас училище. Ще се радваме да установим добри партньорски отношения на едно безкористно сътрудничество за доброто - за свободната творческа изява - на младите хора. Разбира се - на този момент искаме да обърнем специално внимание - че в списанието със свои авторски текстове или по друг начин могат да се изявяват и новаторски мислещите учители от различните училища, в това число и Вашето. Списанието с удоволствие ще даде трибуна и на авангардно мислещите образователни мениджъри от различните нива. Ще се радваме да има съпричастност към нашата кауза и идея и от тяхна страна, дваж повече ще се радваме, ако се породи и практическо сътрудничество, именно в полето на действието, на реалното сътрудничество и на добрите непосредствени взаимно изгодни отношения.

Толкова, простете за това, че се наложи да ангажираме вниманието Ви, но вярваме, че Вие разбирате полезността на предложенията ни; те са в интерес именно на младите, за доброто на които ние, техните възпитатели, сме готови на всякакви неудобства и жертви. Ще сме Ви безкрайно признателни ако ни уведомите за Вашето лично възприятие на нашата инициатива за сътрудничество, за партниране, за това какво Вие мислите, с интерес ще прочетем Вашите забележки и предложения, ще ни е много приятно да ни съобщите как Вашите ученици са реагирали, дали са откликнали, изобщо интересува ни всичко - тъй като за нас обратната информация от Ваша страна ще бъде безкрайно ценна и поучителна. Всички материали за нас (есета на ученици, текстове, написани от учители и пр.) можете да ни ги изпращате на имейла на главния редактор, сиреч, на моя милост; този имейл можете съвсем свободно да го разпространите и сред учениците, та те да имат възможността пряко да се обръщат към нас. Ще Ви бъдем много благодарни ако съдействате за установяване на едни добри и творчески съдържателни партньорски отношения!

Разбира се, при желание и покана от Ваша страна съм готов лично да дойда във Вашето училище и сам да разговарям с учениците, да представя списанието пред тях, да обсъдим на място възможностите за сътрудничество, на мен ще ми много приятно и под такава форма списанието да бъде представено пред учениците от Вашето училище!

Всичко добро, желая Ви успехи и значими постижения на Вашето тъй благородно поприще!

С уважение:
(подпис)

30 януари 2015 г.
Пловдив

ЗАБЕЛЕЖКА: Няма как, сядам да изпращам писмото до всяко училище поотделно, на всеки директор лично и т.н. Разбира се, ще пратя копие на писмото си и до г-жа Иванка Киркова, началник на РИО, за да бъде информирана и тя за предприетото, сега се сещам, че не пречи да изпратя копие и до Пресцентъра на МОН, интересно ми е дали те ще реагират някак, примерно дали поне ще отразят инициативата ни (имат големи възможности в това отношение, ако поискат, това мое писмо мигновено ще стигне до всяко българско училище, да, ама дали ще искат да го сторят, ето това е интересно да се разбере!). Но на мен не ми пречи да опитвам. И след това с интерес ще чакам да видя какви реакции ще има. И дали изобщо ще има някакви реакции. Да видим. Нищо не пречи да опитаме и така. Желая ви хубав ден!

Абонирайте се! Подкрепете свободната мисъл и свободното слово в България тъкмо когато те са в страшна немилост!  (Забележка: Можете да получавате броевете на в-к ГРАЖДАНИНЪ за 2011 г. ако пишете на имейл angeligdb [@] abv.bg)

Путин, видите ли, бил... "гений" и "велик учител на човечеството"!


Аз мислех, че в този текст (виж: Русский гений) има някаква ирония - а той определя Путин като "гений" и като "Велик учител на човечеството"! - ала се оказва, че няма ирония, че всичко се казва сериозно, което свидетелства, че руската лудост се задълбочава. Налице е сериозно психическо изпушване на цяла една нация и загуба на всякаква връзка на мнозинството от мозъците с реалността - щом такива текстове се появяват и при това авторите им не са поне освиркани (щото такова грозно подлизурство спрямо върховния властник-диктатор е все пак прекалено)!

Ето нещичко от въпросния текст, за да видите и усетите нещичко от симптомите на това полудяване:

Пора наконец назвать вещи своими именами: Владимир Путин – гениально одарённый государственный деятель. Так же, как Эйнштейн был гением в физике, Путин – гений в политике. Мировая история ещё не знала национального лидера такого уровня. Масштаб личности Президента России можно сопоставить лишь с теми, кого мы считаем великими Учителями человечества...

Гений всегда осознаёт собственную гениальность и своё отличие от остальных. Это накладывает на него огромную ответственность, которая тем тяжелее, чем более устойчивыми моральными качествами он обладает. Помнится, в каком-то интервью журналист всё пытался понять, почему Путин считает возможным принимать важные решения единолично. Дело в том, что он чувствует эту ответственность и осознаёт возложенную на него задачу, которую никто не в силах выполнить вместо него. Отсюда и необходимость ручного управления, когда президент должен лично вникать во все подробности того или иного процесса. Не только потому, что он владеет всем комплексом информации и всеми рычагами воздействия – просто лучше, чем он, этого никто не сделает...

Противникам российского лидера стоило бы посоветовать повнимательнее присмотреться, с кем они имеют дело, вместо того чтобы приписывать ему свои комплексы, фобии и нереализованные желания. У них нет вообще никаких шансов обыграть Путина именно потому, что гений мыслит категориями, им недоступными. Противостоять ему практически невозможно, с ним можно только сотрудничать. Те, кто это вовремя понял – Китай, страны БРИКС, Турция – окажутся в значительном выигрыше. Те, кто пытается лавировать между Путиным и его оппонентами, вроде Европы и СНГ, обречены на позорный провал своей стратегии и последующее примыкание к российскому лагерю, только на значительно худших для себя условиях. Что касается открытых врагов, какими позиционируют себя англосаксонские страны, то им в борьбе с Россией грозит гибель всей государственной системы.

И така нататък, прочетете сами цялата статия, поучителна е. Може с очите си да разберете симптомите на руското полудяване, което изобщо не вещае добро...

Търсете по книжарниците забележителната книга на философа Ангел Грънчаров ПРЕСЛЕДВАНЕ НА ВРЕМЕТО: Изкуството на свободата, изд. A&G, 2003 г., разм. 21,5/14,5 см., мека подвързия, ISBN 954-8945-88-6, 280 стр., 8.00 лв. Книгата говори за “нещо”, което е близко на всеки един от нас: времето. Тя се опитва да ни насочи към чисто човешкото в него, към неговата ценност за човека. Това, че времето не ни е чуждо и ни изглежда “добре познато”, съвсем не означава, че го разбираме. Нашето предварително познание за времето не навлиза в неговите дълбини, а само докосва повърхността, най-бледата му външност. Съзнанието за време го приема за факт, с който трябва да се “съобразяваме”, но не отива по-нататък и не се задълбочава в неговата тайна. Когато обаче ни запитат А що е време?, почти нищо не можем да кажем: мълчанието е нашият отговор. Тази необичайна и изненадващо понятна философска книга “поглежда” в скритото “зад” мълчанието ни – за времето, живота, свободата.

четвъртък, 29 януари 2015 г.

Фрагмент от всекидневието на Главната улица на ПловдивТърсете по книжарниците книгата на философа Ангел Грънчаров БЪЛГАРСКАТА ДУША И СЪДБА (с подзаглавие Идеи към нашата философия на живота, историята и съвременността), , 12.00 лв., изд. ИЗТОК-ЗАПАД, 2007 г., разм. 20/14 см., мека подвързия, ISBN 978-954-321-375-7, 354 стр. Книгата е новаторски опит за по-цялостно представяне и описание на битуващите в нашето съзнание исторически и "народопсихологични" комплекси, които определят и нашите реакции спрямо съвременните реалности на живота ни. Авторът търси смисъла, който се крие в случващото се с нас самите, изхождайки от предпоставката, че ясното съзнание за това какви сме като индивиди и като нация е основа на така необходимата ни промяна към по-добро. А този е залогът за бъдещия ни просперитет.

Вестник "Силистренски бряг" представи списание HUMANUS на своите читателиДимитър Пецов: Философите: БЛАГОДАРИМ НА СИЛИСТРЕНСКИТЕ РОКАДЖИИ ЗА ВДЪХНОВЕНИЕТО!!! ... И НА В-К "СИЛИСТРЕНСКИ БРЯГ"!

Търсете по книжарниците книгата на философа Ангел Грънчаров СТРАСТИТЕ И БЕСОВЕТЕ БЪЛГАРСКИ (с подзаглавие Кратка психологическа история на съвременна България), изд. ИЗТОК-ЗАПАД, 2008 г., 320 стр. Хронология и феноменология на случилото се след 1989 година, както и вникване във факторите, които определят нашата национална съдба. Книга за нашите лутания по пътищата на свободата, за раждането и пътя на младата българска демокрация, за това какви сме ние, съвременните българи, книга за пропилените ни шансове и за покрусените ни надежди. Но това е една въпреки всичко оптимистична книга, която ни казва, че от нас, гражданите, зависи всичко: ако сме мизерни духом, няма как и да не живеем в бедност. От нашите ценности зависи съществуването, живота ни. Духовната безпътица поражда историческите, пък и сегашните ни нещастия. А растежът на нашите сили - и като индивиди, и като нация - тръгва от освобождаването на съзнанията ни от ония коварни скрупули и дефекти, заради които толкова сме си патили - и за които сме платили тежка цена.

Един хубав виц в светлината на толкова актуалния гръцки порив към комунизмаСещам се за един стар виц, номиниран за "Златна решетка" през ония години:

Седели на границата гърче и българче и се дразнели.

Гърчето: Вие си нямате тооок!

Българчето: Вие пък си нямате комунизъъъм!

Гърчето малко посмутено: Да ама ние можем да си построим комунизъм!

Българчето: Ами тогава и вие няма да имате ток.

Начи, сега за нас майтап, за тях живата истина, казвам ви! Само да ги оставят тези да поуправляват една година...

Припомни ни тоя виц: Aldin Dimitrov Aldinov

Търсете по книжарниците книгата на философа Ангел Грънчаров ЕРОТИКА И СВОБОДА (с подзаглавие Практическа психология на пола, секса и любовта), 8.00 лв., изд. ИЗТОК-ЗАПАД, 2007 г., разм. 20/14 см., мека подвързия, ISBN 978-954-321-332-0, 168 стр. Една книга, създадена с цел да облекчи разбирането от младите хора на най-значими за живота проблеми, по които сме длъжни да имаме цялата достижима яснота. Всеки трябва да достигне до своята лична истина, без която трудно се живее, без която животът ни се превръща в абсурд. Книгата ЕРОТИКА И СВОБОДА е написана за тия, които живеят с духа на новото, на завърналия се при себе си човешки живот и на свободата.

Гръцката формула за вечно блаженство и безкраен празник: яжте здраво и никога не си връщайте заемите на изедниците, дето са ви ги дали!
Ако Ципрас извади съседите от батака, без да вкара ЕС в него; ако Путин подкара онази песен на Висоцки - все не так, ребята; ако ИД вземе кредити от Израел, САЩ и Световната банка, за да финансира програмата си за разпространяване на разума и знанието по света, а после чинно си ги върне...

Още утре ще развея червено знаме пред банката, дето ми даде пари за апартамента, а жената и децата ще пратя да веят пред другите ми кредитори. Нереалистично е някой да си помисли, че ще платя дълговете си към тях по няколко причини:

1. Те са лихвари-изедници, подмамиха ме да взема пари, без и дума да обелят за някакво си връщане.

2. А сега искат да връщам.

3. Аз нямам никакви пари, защото съм беден.

4. Парите, които нямам, искам да си ги харча от мъка по кръчмите, а не с тях да пълня гушите на гадните капиталисти.

5. Всеки има право на щастие, а според мен човек е по-щастлив, когато не си плаща дълговете, отколкото когато си ги плаща.

А ако някой се чуди как ще се отнесат самите кредитори към мен, какво ще последва от развяването на червени знамена и издигането на човеколюбиви лозунги – лесно е:

1. Те са разумни и ще искат да преговарят.

2. И аз съм разумен, затова ще искам да ми платят, за да преговарям.

3. Но аз съм много по-разумен - ще преговарям да ми опростят изцяло дълговете, а ако те искат да преговарят само за частично опрощаване, няма да преговарям.

4. Обаче и като не преговарям, пак ще искам да ми платят, защото с ината си не ми дават възможност да преговарям.

5. А накрая ще ги накарам да се червят пред лявата и прогресивна общественост, защото аз съм горд демократ, а те са жалки глобалисти и диктатори.

Както се сещате, цялата тази смела и новаторска идея ми хрумна от нещо съвършено просто – изявлението пред ВВС Евклидес Цакалотос, говорител на управляващата в Гърция партия СЕРИЗА, в което той каза: „Нереалистично е да се очаква, че Гърция ще изплати изцяло своите дългове”.

Това поражда много въпроси. Чудя се например дали и доколко е било реалистично Гърция тогава, когато е получавала кредитите, да очаква, че изобщо ще ги получи, ако и в онзи момент е било чак толкова нереалистично да се очаква, че ще си ги плати изцяло. Или ако гърците още тогава са го казали пред кредиторите ясно.

Чудя се също какво ще се случи, ако кредиторите, както е нормално да се очаква, сега кажат – ами ние вече преговаряхме, постигнахме споразумения максимално изгодни за вас, не за нас, имаме подписани договори, така че повече отстъпки няма.

Тогава Гърция, начело с партията, която си избра, ще има само две опции – да завърти печатницата за пари и да се докара до просешка тояга за броени месеци или да похлопа на кремълските порти.

Да, руснаците сега също са в тежка криза, която ще става още по-тежка. Но кинти за да пазарят такъв изгоден лапнишаран, който може най-после да им осигури отдавна бленуваното трайно военно присъствие в Средиземно море, те винаги ще намерят. Ако трябва, Путин ще бръкне в личните сметки на някои назначени руски милиардери и пак ще даде, колко му е. (Прочети ДО КРАЯ)

Търсете по книжарниците забележителната книга на философа Ангел Грънчаров ИЗВОРИТЕ НА ЖИВОТА: вечното в класическата и модерната философия, изд. ИЗТОК-ЗАПАД, февр. 2009 г., 520 стр. Книгата ИЗВОРИТЕ НА ЖИВОТА, външно погледнато, е систематичен курс по философия, в който обаче твърде експресивно се тълкуват и вечните въпроси, вълнуващи човешките същества на тази земя. Подобна форма, именно курс лекции по философия, осигурява на автора така потребната живост, непосредственост и свобода в общуването със съзнанието на читателя. През цялото време той се стреми да бъде близо и да не изневерява на ония неизбежни сърдечни трепети, благодарение на които човекът става човек – и личност, разбира се. Опитва се да приобщава съзнанието на читателя към така вълнуващата мисловност на непреходното, която именно е истинското богатство на човека.

Гледайте филма "Балкански уроци по история" на реж. Малина ПетроваКолекция от всички филми на реж. Малина Петрова

Търсете по книжарниците забележителната книга на философа Ангел Грънчаров ТАЙНСТВОТО НА ЖИВОТА: Въведение в практическата философия, изд. ИЗТОК-ЗАПАД, 2006 г., разм. 20/14 см., мека подвързия, ISBN-13: 978-954-321-246-0, ISBN-10: 954-321-246-5, 317 стр., 10.00 лв. Авторът тръгва от простия факт, че човекът е живот, че ние сме живи и влюбени в живота същества, от което следва, че по никой начин не бива да му изневеряваме: да си мислим, че сме “нещо повече от това”, че сме “нещо повече от него”. Но човекът е и разбиращо същество, което значи, че не се задоволява с “простата даденост” на непосредствения живот, а непрекъснато търси смисъла, неговата ценност за нас самите. Оказва се, че ние живеем като че ли само затова непрекъснато да търсим себе си, което, от друга страна погледнато, означава, че постигаме себе си само когато свободно “правим” себе си, своето бъдеще, а значи и съдбата си. Пътят на живота у човека изцяло съвпада с пътуването към самия себе си, от което не можем да се откажем...

Всички досега излезли книжки на списание ИДЕИ

Поръчай новата книга на философа Ангел Грънчаров

Описание Сума
Книгата НИЕ НЕ СМЕ ТУХЛИ В СТЕНАТА! 10.00 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
ЗАБЕЛЕЖКА: За да получите книгата по пощата просто трябва след като платите тук да изпратите на имейла (намира се в КОНТАКТИ) точния адрес, на който желаете да я получите. Книгата е в обем 264 страници и е издадена в малък, бутиков тираж. Можете при желание да я получите с автограф на автора, което я прави библиографска ценност :-) БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ПОДКРЕПАТА!