Представена публикация

За всички, които се интересуват от моите коментари, беседи и от дискусиите, в които участвам!

Съобщавам, че всеки, който иска да следи моите всекидневни коментари и анализи, може да го прави като посещава редовно моята страница във фе...

ОБРАЗОВАНИЕ

По-долу са разположени линковете, водещи към основните учебни помагала, към курсове лекции (видео и текстови), както и към някои нови мои проекти, свързани с философското образование на младежта; някои линкове водят към страници, в които има цели списъци със статии, беседи и други материали, имащи пряко отношение към обозначената в заглавието проблемна област.

Използването на тия учебни помагала и други материали е напълно безплатно. Книжните издания на същите помагала, които можете да намерите като направите поръчка в книжарница (или директно от мен), за съжаление, не мога да ги подарявам, но те са на повече от достъпни цени.

ПРИЯТНИ ЗАНИМАНИЯ В ПОЛЕТО НА ФИЛОСОФИЯТА, ПСИХОЛОГИЯТА, ИСТОРИЯТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ! УСПЕХ НА ВСИЧКИ!

Знайте и никога не забравяйте: вашето бъдеще е във вашите ръце; но успяват само истински свободните!

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

● ИДЕИ ЗА ЕДНА НОВА ФИЛОСОФИЯ И СТРАТЕГИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО В БЪЛГАРИЯ

Книгите на АНГЕЛ ГРЪНЧАРОВ в електронен формат

● ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

● ЛАБОРАТОРИЯ ПО ФИЛОСОФИЯ

● УНИВЕРСУМЪТ НА СВОБОДАТА

● ФИЛОСОФИЯ

● Жизнени стратегии: моят проект за бъдещето (книга)

● Животът и мислите на Сократ (игрален филм)

● Животът и ученията на философите (видео)

● ПСИХОЛОГИЯ

● ИЗКУСТВОТО НА МИСЪЛТА: класическа логика

● ЕТИКА

● ИСТОРИЯ

● ВИДЕО-ФИЛОСОФИЯ


● Лекции по психология (видео)

● ВИДЕОЗАПИСИ НА ЗАНЯТИЯ ПО ПСИХОЛОГИЯ, ЕТИКА И ФИЛОСОФИЯ

● Философски ненаучен манифест

● Моите лекции и коментари по различни теми, поместени в Youtube

● Философията на свободата

● Какво означава да си европеец?

● За житейската мъдрост

● ПРИМЕРЕН ТЕСТ ПО ФИЛОСОФИЯ

● ФИЛОСОФСКА ПУБЛИЦИСТИКА: мои статии, публикувани по времето на комунизма

● Видеозаписи на занятия по психология, етика и философия

● Българска народна психология

● Принципи на либералния обществен ред

● Лекции по гражданско образование

● Проект на курс по личностно развитие и гражданско образование

● Най-важните проблеми, които интересуват съвременните млади хора

● Безпощадни беседи за българската национална идентичност (видео)

● Ценностна идентичност на личността (видео)

● Жизнени стратегии: моят личен проект за бъдещето (видео)

● Идеи към една нова философия и стратегия на образованието в България

● РОДОВА ИСТОРИЯ

● Беседи от курса по личностно израстване

● Беседи на живо по българска история и народна психология (видео)

● Моите политическо-психологически анализи (видео)

● Беседи по проблеми на образованието на младите (видео)

● Лекции по гражданско образование (видео)

● Мои анализи, обединени около темата за психологията и ценностите на комунизма и антикомунизма

● Блогове и видеоблогове (видео)

● Човешката потребност от вяра (видео)

● Българските медии (видео)

● Раждането на идеята и реализацията на списание ИДЕИ (видео)

● МОЯТ ЖИВОТ

● Разкази за пътя на България

● ОБЕКТИВИЗЪМ от Франсоа Трембле

● Лекции на Мераб Мамардашвили - и разкази на съвременници за него

● Някои от най-крилатите мисли на Фридрих Ницше

● КНИГИ ПО ФИЛОСОФИЯ

● Животът едно време: разказ на моята майка

● ЕТИКА НА ДОСТОЙНСТВОТО (Изкуството да се живее)

● ЕРОТИКА И СВОБОДА (Практическа психология на пола, секса и любовта)

● ИДЕИ ЗА ЕДНА НОВА ФИЛОСОФИЯ И СТРАТЕГИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО В БЪЛГАРИЯ

● ФΙΛΟΣΟΦΙΑ (Курс лекции)

● ТАЙНСТВОТО НА ЖИВОТА (Въведение в практическата философия)

● ИЗКУСТВОТО НА МИСЪЛТА (Класическа логика)

● ЛАБОРАТОРИЯ ПО ФИЛОСОФИЯ (Книга за опитващите се да разбират)

● ПСИХОЛОГИЯ (Животът на душата)

● СТРАСТИТЕ И БЕСОВЕТЕ БЪЛГАРСКИ (Кратка психологическа история на съвременна България)

● УНИВЕРСУМЪТ НА СВОБОДАТА (Източниците на достойнството, успеха и богатството)

● ПРЕСЛЕДВАНЕ НА ВРЕМЕТО (Изкуството на свободата)

● УЧЕНИЕТО ЗА ЧОВЕКА И ФОРМИТЕ НА ДУХА (дисертация)

● Философия на правото, политиката и държавата

Вестник ГРАЖДАНИНЪ (онлайн)

● АЛМАНАХ ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

● ПОМАГАЛО ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

● Модерният човек в търсене на душата си (КАРЛ ЮНГ)

● За безкрайното съществуване на Вселената (Димитър Михалчев)

● За тезата на Хераклит "Всичко тече, всичко се мени" (Димитър Михалчев)

Боян Пенев: ● Нашата интелигенция (фрагменти)

● За вечния и новия човек (Николай Бердяев)

● Задочни репортажи (Георги Марков)

● БЪЛГАРСКАТА НЕЗАВИСИМОСТ И РУСИЯ (Момчил Дойчев)

(Забележка: За индивидуални консултации пиши на имейл angeligdb[@]abv.bg)

(Забележка: За индивидуални консултации пиши на имейл angeligdb[@]abv.bg)

Две мои книги, достъпни безплатно онлайн - и две книжки на сп. ИДЕИ