петък, 28 октомври 2016 г.

Трайчо Трайков убедително води в предпочитанията на избирателите седмица преди президентските избори!ЗАБЕЛЕЖКА: Допитването се прави в сайта http://clubz.bg/

Освен това аз, Ангел Грънчаров, се чувствам длъжен отново да ви напомня, че нашият български Картаген е крайно време да бъде разрушен...

Търсете по книжарниците забележителната книга на философа Ангел Грънчаров ИЗВОРИТЕ НА ЖИВОТА: вечното в класическата и модерната философия, изд. ИЗТОК-ЗАПАД, февр. 2009 г., 520 стр. Книгата ИЗВОРИТЕ НА ЖИВОТА, външно погледнато, е систематичен курс по философия, в който обаче твърде експресивно се тълкуват и вечните въпроси, вълнуващи човешките същества на тази земя. Подобна форма, именно курс лекции по философия, осигурява на автора така потребната живост, непосредственост и свобода в общуването със съзнанието на читателя. През цялото време той се стреми да бъде близо и да не изневерява на ония неизбежни сърдечни трепети, благодарение на които човекът става човек – и личност, разбира се. Опитва се да приобщава съзнанието на читателя към така вълнуващата мисловност на непреходното, която именно е истинското богатство на човека.

четвъртък, 27 октомври 2016 г.

В нашето училище битката за истинска демократизация на отношенията вече тече с пълна сила!Ще си продължа и тази сутрин записките, свързани с моите всекидневни борби за същностна, истинска, нелъжлива, коренна и цялостна промяна в образователната област и по-конкретно в нашето училище, където, както знаете вече, от години работим по проекта за непосредствена и практическа реална демократизация на отношенията в нашата училищна общност (предишната част на тия мои записки: Образованието в нашето свидно отечество Мутроландия изживява такъв страхотен реформаторски подем, че повече от това едва ли може да бъде!). Ще пиша и тази сутрин за тия всичките неща, обаче съм длъжен още сега да предупредя, че времето ми за писане е твърде малко, разполагам само с около един час (след това заминавам да си водя излъчваното в четвъртък, от 11 часа предаване по Пловдивската обществена телевизия, именно предаването "На Агората с философа Ангел Грънчаров". А след това, след предаването, на бърз ход трябва да отида в училище, където не само има часове, ами има и разни други мероприятия, примерно днес имаме и общо събрание. На което възнамерявам да се изкажа. Изобщо, сами виждате, моята активност е една от причините за моите беди; неслучайно нашият така мъдър народ по този въпрос се е произнесъл пределно категорично: "Да би мирно седяло, не би чудо видяло!".

Вчера пак имах дебат с цялото ръководство на училището, което отново беше подготвило поредното си писание от новия жанр на административната белетристика, преминаваща на моменти в същинска поезия, т.е. беше написало и сътворило поредния... "протокол в диалогична форма с елементи на преразказ", този именно "протокол" пък се отнасяше за това какво сме си били говорили на нашата минала среща (!!!); да, всички мои разговори с ръководството на училището най-стриктно се протоколират, с оглед тия всички компромати да останат за... историята - за да могат да знаят нашите потомци в какво болно време сме живели ний, техните предходници! Какво сме си говорили вчера на този разговор вероятно пак е... протоколирано и днес най-вероятно пак ще ме извикат да подпиша протокола, а каквото си кажем и тогава, то също така ще бъде протоколирано, което означава, че от примката на тия протоколи ний едва ли някога ще можем да се измъкнем (!!!).

Но какво да се прави, нашата директорка е литераторка, поради което ето на, всички хора в нашата професионална и техническа гимназия вече сме се отдали само на писане, пиша аз, пише тя, директорката, неуморно пишат и заместник-директорките, прописаха всички, учениците пък почнаха да пишат жалби, класните ръководители пишат доклади и обяснения, на път са да пропишат и... родителите, абе както е тръгнало скоро ще станем ако не една демократична, то поне една поне... пишеща училищна общност! Не може при това толкова интензивно писане да престана да пиша тъкмо аз, философът, учителят по философия, щото като капак на всичко ний, философите, и професионално, и служебно сме длъжни да пишем, и не само да пишем, ами да учим и другите как да пишат, да пишат философски есета, да пишат какви ли не неща, да си изразяват в писмен вид мисълта е първо занимание на мислещите хора, а такива, сами виждате, сме на път да станем абсолютно всички в нашата тъй напредничава гимназия.

Стига толкова по проблема за писането, той е огромен, за него сега почти нищо не можах да кажа, но бъдещето е пред нас, все някога ще намерим време и него да го опраскаме, както подобава, с длъжното писане; да, наш неизменен дълг е да пишем, да мислим, да говорим, да спорим, този е пътят за промяната, без говорене и без писане най-вече нищо няма да успеем да променим. Говорейки и пишейки, ний себе си първом променяме, а на тази база вече ще се роди и промяната в отношенията ни, която е залог за промяната в цялата сфера на образованието, културата, духовността, а оттук вече и в целокупния народен и човешки живот. И ето, че в един момент, вървейки неотклонно по верния път, ще успеем и да се очовечим, да, аз вярвам в това с цялото си сърце, уважаеми дами и господа съдебни заседатели!

Понеже днес пак ще продължат, да се надяваме, да идват на посещения в учебните ми часове не само директорите, но и (вече имаме и такава похвална инициатива!) и класни ръководители, и понеже тия хора, дето изведнъж почнаха да имат такъв голям интерес към философията, а пък в повечето случаи тя, философията де, за тях продължава да си е "terra incognita", санким "непозната земя", то си мисля, че съм длъжен да направя, за кой ли път, едно пределно ясно, ясно като белия ден обяснение за това що е философия. Макар добре да зная, че това е безкрайно трудна задача - да обясниш на един човек що е философия е нещо като да обясниш на някой човек, който никога, да допуснем, не е ял печена пъстърва, какъв именно е вкуса на тази риба, вие можете ли да го обясните с думи?! А не е ли по-добре да му дадете парченце печена пъстърва и да му предложите сам да установи какъв й е вкуса? Или все пак с обясненията с думи е по-верният подход? Както и да е, налага ми се да опитам да обясня какво е това философия и то така, че да ме разберат дори и тия, които никога не са я опитвали, т.е. за тях тя е нещо съвсем чуждо. Да, зная, поставям си свръхзадача, но какво да правя, блажени са само тия, които искат невъзможното.

Ето, аз преподавам сега на доста класове предмета "Етика", а тя е част от философията. Административната система ми разпорежда да занимавам децата или учениците с преливане от празно в пусто и от пусто в празно, тя иска от мен като техен преподавател да им напълня главите с мъртвородени професорски и книжни премъдрости и знания за това що е, примерно, добро, зло, достойнство, щастие и прочие; децата следва да се научат да дърдорят като папагалчета разни чужди мисли за тия всичките "понятия" и ако аз, примерно, успея да натикам учениците си най-ефективно в тази отвратителна и толкова унизителна ситуация (унизителна и зя тях, и за мен самия!), аз, видите ли, ще си изпълня задачата, която министерските чиновници са ми отредили. Да, ама аз по хуманни подбуди отказвам да изпълня тази глупава и безсмислена задача и решавам да правя следното: вместо да заставям децата да рецитират "единствено-правилните мисли на учебника" аз им предлагам те сами да се опитат да осмислят, въз основа и на своя жизнен опит, що е това добро, достойнство и прочие, като тук целта ми е съвършено друга, принципно различна.

А именно: да помогна на младите в едно живо общуване, в поредици от вдъхновени разговори и спорове да променят сами своето съзнание, да обогатят съзнанието си и то така, че сами да станат по-добри, да поемат уверено по пътя на доброто, ето тази е задачата, която аз съзнателно съм си поставил. Не да знаят "наизуст" що е добро, а сами да станат по-добри, в това число и по-добри в... мисленето, т.е. да стане това чудно преображение, тази промяна, че те вече съзнателно и свободно да поемат по пътя на доброто, на достойния живот, на личностната пълноценност и прочие. Ето го моят основен грях, заради който администраторите не могат да ми простят: аз давам пример, че е възможно в училище да не се губи времето на учениците с псевдоучене, с добиване на някакво псевдознание (книжно знание, рецитиране на чужди професорски мисли-клишета и пр.), противно на това, възможно е и в нашите родни български условия в училище младите да се занимават с нещо смислено, истинско, добро и т.н.

Същото може да се каже и за обучението на младите по т.н. чиста философия: аз им предлагам да заживеят в ситуация, в която в напълно адекватна за естеството на философията форма да започнат да се занимават с нещо съвсем истинско, а именно сами и свободно да се захванат да мислят, да търсят истината, да изследват проблемите, да грешат, да опитват да надмогват заблудите си и т.н. Да, аз няма да съобщя - пре-по-дам, възловата дума тук е дам, даване, ах, как обичаме ний, българите, да ни дават наготово, на аванта каквото и да е! - на учениците "единствено-правилните знания и мисли", и по тази причина, разбира се, ще стана най-ненавистен на ония, които са свикнали само наготово да им дават каквото и да е. Разбира се, тия ученици ще тръгнат да ръмжат недоволно, те в един момент ще почнат да се бунтуват срещу тъй непонятната им свобода щото фактически моя милост, с всичките тия инициативи и новости, които им предлагам, друго не правя освен да ги поставя в тъй непонятните им условия да са свободни и суверенни личности. Е, като не разбира един човек що е свобода, като за такъв човек свободата е пълна и непроницаема загадка, той първото, което ще направи, е да се изложи, да се орезили, т.е. ще тръгне да се бунтува срещу свободата, да се отказва от нея, ще почне да плаче за тъй уютното си робство, за тъй приятното и така разлагащо унижение! Това е, просто е, нали така?

Е, администрацията на училището, понеже стои на тезата, че народът никога не греши, т.е. е популистки настроена, ще приеме като "манна небесна" тия бунтове на ученици срещу "изедника", който кански мъчи учениците да бъдат свободни, достойни и отговорни личности, администрацията ще обяви този учител за "грешник", за "нарушител на закона и правилата", ще го обяви за "народен враг", за "пълен некадърник", за "изцяло неспособен да бъде учител", за "абсолютно негоден за системата", даже за "психично луд" и прочие, и так далее, и тинтири-минтири, и ала-бала. Толкова, виждате тук корена на целия проблем какъв е. Администрацията застава на страната на "народа", който не иска никакви промени в образователната сфера, т.е. моят принципен и действен (изразяващ се в действия) протест срещу ретроградната система в лицето на единния фронт на администрацията с "неискащите да учат по толкова неправилен начин" философия ученици среща своя "контрапротест"; нали знаете, че у нас на всеки протест дадени сили успяват да спретнат... "контрапротест", ето, в нашето училище си имаме вече и поредица от "контрапротести" срещу тъй неправилно преподаващия философия учител Ангел Грънчаров.

Което именно и показва, че в нашето училище битката за истинска демократизация на отношенията тече с пълна сила! Което именно е и похвално, нали така!? Щото в другите училища има пълно мъртвило, пълна тишина, всички се примиряват с ексцесиите на изцяло компрометираната и античовешка образователна система, търпят, понасят, мълчат си, кротуват, по типичния нашенски обичай. Точка и по този въпрос... и времето ми свърши, край, трябва да ставам!

Хубав ден ви желая! Бъдете здрави! Ако мога, ако намеря малко време днес, пак ще вляза в блога си да попиша, ако не, здраве да е, ще остане писанието ми дотук, съвсем незавършено. Но то по тия въпроси разговорът едва сега започва де, тъй че за какво "завършване" бленувам пък аз?! Чао и до скоро!

Освен това аз, Ангел Грънчаров, се чувствам длъжен отново да ви напомня, че нашият български Картаген е крайно време да бъде разрушен...

Търсете по книжарниците забележителната книга на философа Ангел Грънчаров ТАЙНСТВОТО НА ЖИВОТА: Въведение в практическата философия, изд. ИЗТОК-ЗАПАД, 2006 г., разм. 20/14 см., мека подвързия, ISBN-13: 978-954-321-246-0, ISBN-10: 954-321-246-5, 317 стр., 10.00 лв. Авторът тръгва от простия факт, че човекът е живот, че ние сме живи и влюбени в живота същества, от което следва, че по никой начин не бива да му изневеряваме: да си мислим, че сме “нещо повече от това”, че сме “нещо повече от него”. Но човекът е и разбиращо същество, което значи, че не се задоволява с “простата даденост” на непосредствения живот, а непрекъснато търси смисъла, неговата ценност за нас самите. Оказва се, че ние живеем като че ли само затова непрекъснато да търсим себе си, което, от друга страна погледнато, означава, че постигаме себе си само когато свободно “правим” себе си, своето бъдеще, а значи и съдбата си. Пътят на живота у човека изцяло съвпада с пътуването към самия себе си, от което не можем да се откажем...

Какво мислят кандидат-президентите по повод потребността от цялостна и същностна реформа на нашата съветска и социалистическа образователна система?ТРАЙЧО ТРАЙКОВ, цитиран от Райна Йорданова: Бих внесъл предложение за реформа на съветската прокуратура!

Кратък мой коментар: Споделям, и аз съм за реформа на съветската ни прокуратура, за реформа на съветската ни система на правораздаване, но също така съм за коренна, истинска, същностна (а не мнима и фалшива!) реформа и на нашата съветска и социалистическа административно-командна система в сферата на образованието.

Бих си позволил да попитам: а каква е позицията по този въпрос на нашите кандидат-президенти, като се почне от тъй мило усмихващото се на избирателите Цеце и се стигне до толкова прочувствено милеещия по комунизъма съветски генерал Радев?

Освен това аз, Ангел Грънчаров, се чувствам длъжен отново да ви напомня, че нашият български Картаген е крайно време да бъде разрушен...

Търсете по книжарниците книгата на философа Ангел Грънчаров ЕРОТИКА И СВОБОДА (с подзаглавие Практическа психология на пола, секса и любовта), 8.00 лв., изд. ИЗТОК-ЗАПАД, 2007 г., разм. 20/14 см., мека подвързия, ISBN 978-954-321-332-0, 168 стр. Една книга, създадена с цел да облекчи разбирането от младите хора на най-значими за живота проблеми, по които сме длъжни да имаме цялата достижима яснота. Всеки трябва да достигне до своята лична истина, без която трудно се живее, без която животът ни се превръща в абсурд. Книгата ЕРОТИКА И СВОБОДА е написана за тия, които живеят с духа на новото, на завърналия се при себе си човешки живот и на свободата.

Внимание, комунизъм: "дясната" Цецка Цачева отъждестви вожд и държава - и тотално елиминира правата на нас, гражданите!
... изказването на Цачева ни казва:

"Какво е държавен интерес казва този, който управлява - и никакви човешки права не могат да му противоречат: защото той е държавата."

А това звучи притеснително, нали? (Прочети ЦЕЛИЯ КОМЕНТАР)

Освен това аз, Ангел Грънчаров, се чувствам длъжен отново да ви напомня, че нашият български Картаген е крайно време да бъде разрушен...

Търсете по книжарниците книгата на философа Ангел Грънчаров СТРАСТИТЕ И БЕСОВЕТЕ БЪЛГАРСКИ (с подзаглавие Кратка психологическа история на съвременна България), изд. ИЗТОК-ЗАПАД, 2008 г., 320 стр. Хронология и феноменология на случилото се след 1989 година, както и вникване във факторите, които определят нашата национална съдба. Книга за нашите лутания по пътищата на свободата, за раждането и пътя на младата българска демокрация, за това какви сме ние, съвременните българи, книга за пропилените ни шансове и за покрусените ни надежди. Но това е една въпреки всичко оптимистична книга, която ни казва, че от нас, гражданите, зависи всичко: ако сме мизерни духом, няма как и да не живеем в бедност. От нашите ценности зависи съществуването, живота ни. Духовната безпътица поражда историческите, пък и сегашните ни нещастия. А растежът на нашите сили - и като индивиди, и като нация - тръгва от освобождаването на съзнанията ни от ония коварни скрупули и дефекти, заради които толкова сме си патили - и за които сме платили тежка цена.

Бащицата на бащата на нацията...Без думи, думите са съвсем излишни... а може би трябва да се добави само това, че свидната майчица на бащата на нацията е мафията!

ДОБАВКА от Rumen Zdravkov: BajHoj e най-големият боклук на Прехода!

Освен това аз, Ангел Грънчаров, се чувствам длъжен отново да ви напомня, че нашият български Картаген е крайно време да бъде разрушен...

Абонирайте се! Подкрепете свободната мисъл и свободното слово в България тъкмо когато те са в страшна немилост!  (Забележка: Можете да получавате броевете на в-к ГРАЖДАНИНЪ за 2011 г. ако пишете на имейл angeligdb [@] abv.bg)

По-страшен от спина, по-жилав от рака, сега засега се оказа простака!Простакът е кремък - корав и могъщ,
Простакът е демон без лик, вездесъщ
Акула на сухо, безкрил, а хвърчи.
Удариш на кухо, простакът звучи.
Простакът не чака, не знае предел
и стига простакът до своята цел.
Защото простаци край него вървят
и дават му знаци, и правят му път.
Надкласов, безкласов, без род и съюз,
но винаги касов, но винаги в плюс.
Без ден да протакаш, дори да кърви
война на простака до смърт обяви.
За срам на Европа, на всичките нас,
когато докопа в ръцете си власт.
По-страшен от спина, по-жилав от рака,
сега засега се оказа простака.

Димитър Стефанов Стоянов (Радой Ралин)

Освен това аз, Ангел Грънчаров, се чувствам длъжен отново да ви напомня, че нашият български Картаген е крайно време да бъде разрушен...

Търсете по книжарниците книгата на философа Ангел Грънчаров БЪЛГАРСКАТА ДУША И СЪДБА (с подзаглавие Идеи към нашата философия на живота, историята и съвременността), 12.00 лв., изд. ИЗТОК-ЗАПАД, 2007 г., разм. 20/14 см., мека подвързия, ISBN 978-954-321-375-7, 354 стр. Книгата е новаторски опит за по-цялостно представяне и описание на битуващите в нашето съзнание исторически и "народопсихологични" комплекси, които определят и нашите реакции спрямо съвременните реалности на живота ни. Авторът търси смисъла, който се крие в случващото се с нас самите, изхождайки от предпоставката, че ясното съзнание за това какви сме като индивиди и като нация е основа на така необходимата ни промяна към по-добро. А този е залогът за бъдещия ни просперитет.

сряда, 26 октомври 2016 г.

Островът на стабилността
Освен това аз, Ангел Грънчаров, се чувствам длъжен отново да ви напомня, че нашият български Картаген е крайно време да бъде разрушен...

Търсете по книжарниците забележителната книга на философа Ангел Грънчаров Преследване на времето: Изкуството на свободата, . изд A & G, 2003 г., разм. 21,5 / 14,5 см, мека подвързия, ISBN 954-8945-88-6, 280 стр, 8.00 лв... Книгата говори за "нещо", което е близко на всеки един от нас: времето. Тя се опитва да ни насочи към чисто човешкото в него, към неговата ценност за човека. Това, че времето не ни е чуждо и ни изглежда "добре познато", съвсем не означава, че го разбираме. Нашето предварително познание за времето не навлиза в неговите дълбини, а само докосва повърхността, най-бледата му външност. Съзнанието за време го приема за факт, с който трябва да се "съобразяваме", но не отива по-нататък и не се задълбочава в неговата тайна. Когато обаче ни запитат А що е време? почти нищо не можем да кажем: мълчанието е нашият отговор. Тази необичайна и изненадващо понятна философска книга "поглежда" в скритото "зад" мълчанието ни - за времето, живота, свободата.

Проблемът са ни чужденците, дето ги няма, а не крадците, дето ги има!
Manol Glishev: А, да. Интересен въпрос. Проблемът са ни чужденците, дето ги няма, а не крадците, дето ги има...

Освен това аз, Ангел Грънчаров, се чувствам длъжен отново да ви напомня, че нашият български Картаген е крайно време да бъде разрушен...

Търсете по книжарниците забележителната книга на философа Ангел Грънчаров ИЗВОРИТЕ НА ЖИВОТА: вечното в класическата и модерната философия, изд. ИЗТОК-ЗАПАД, февр. 2009 г., 520 стр. Книгата ИЗВОРИТЕ НА ЖИВОТА, външно погледнато, е систематичен курс по философия, в който обаче твърде експресивно се тълкуват и вечните въпроси, вълнуващи човешките същества на тази земя. Подобна форма, именно курс лекции по философия, осигурява на автора така потребната живост, непосредственост и свобода в общуването със съзнанието на читателя. През цялото време той се стреми да бъде близо и да не изневерява на ония неизбежни сърдечни трепети, благодарение на които човекът става човек – и личност, разбира се. Опитва се да приобщава съзнанието на читателя към така вълнуващата мисловност на непреходното, която именно е истинското богатство на човека.

Всички досега излезли книжки на списание ИДЕИ