Представена публикация

За всички, които се интересуват от моите коментари, беседи и от дискусиите, в които участвам!

Съобщавам, че всеки, който иска да следи моите всекидневни коментари и анализи, може да го прави като посещава редовно моята страница във фе...

сряда, 14 юни 2023 г.

За всички, които се интересуват от моите коментари, беседи и от дискусиите, в които участвам!

Съобщавам, че всеки, който иска да следи моите всекидневни коментари и анализи, може да го прави като посещава редовно моята страница във фейсбук. Просто нямам излишно време да пренасям всичко важно, което съм казал там, и тук, в своя блог. Това не означава, че закривам блога си, не, в него ще слагам само подбрани от мен публикации, за които съм преценил, че е добре да бъдат съхранени в блога ми. 

Излишно е да казвам, че моите приятели, интересуващи се от видеокоментарите и дискусиите, които правя с приятелите ми от Философския дискусионен клуб (който е открит за нови и нови участници, заповядайте в него!), би следвало да следят моите канали в ютуб, ето техните адреси: 

https://www.youtube.com/@Paralel42/ 
https://www.youtube.com/@angigog/ 
https://www.youtube.com/@AngelGrancharov/ 
https://www.youtube.com/@angelgrancharov874/ 

Това исках да ви съобщя. Благодаря за вниманието! 


ПОДКРЕПА: Become a Patron!

Освен това смятам, че нашият "Картаген" - масовото българско безразличие спрямо истината и свободата! - е крайно време да бъде разрушен...

Няма коментари: