Представена публикация

За всички, които се интересуват от моите коментари, беседи и от дискусиите, в които участвам!

Съобщавам, че всеки, който иска да следи моите всекидневни коментари и анализи, може да го прави като посещава редовно моята страница във фе...

понеделник, 16 декември 2019 г.

Дали книгата не е най-добрият подарък, който можете да си направите предпразнично - или пък да подарите на близък човек?


Душата на човека е свят и дори вселена, в която пътешествията са не по-малко вълнуващи от междузвездните галактически одисеи с космически кораб - стига тези последните да бяха възможни. И ако извън нас съществува един величествен и необятен космос, то и вътре в нас, в душите ни, е скрита не по-малко тайнствена вселена, предизвикваща ентусиазъм в сърцето на оня, който е дръзнал да се потопи и овладее от нейната чудна мистерия. От живия човек се иска най-вече това: да не допусне душата му да се превърне в пустиня, в която всички извори са пресъхнали. Напротив, той е длъжен да създава и поддържа великолепието, многообразието, растежа, цъфтежа, плодоносността и въобще живота на ефирната духовна субстанция, каквато представлява човешката душа. И особено душата на развития, на достигналия до себе си човек, душата на здравата и богата личност. Изкуството на живота, което единствено може да ни въведе в неговата пълнота, пряко зависи от изкуството на самопознанието, в чиито тайни са посветени най-вече философията и разбиращата съвременна психология, пронизана изцяло от философски дух. Моята съзнателно избрана задача е да помагам на опитващия се да разбере себе си човек...

Тази книга има вече пет издания и е помогнала на хиляди хора да разгадаят тайнствата на човешката душа - и на тази основа да променят живота си към добро, т.е. да тръгнат уверено по пътищата на свободата, благодарение на което можем да постигнем пълноценния, разумния живот.

Заявки на имейл angeligdb@abv.bg


Фаталната за българите прокоба - неумението да мислят истински, пълноценно, да търсят истината всеотдайно, да не се успокояват докато не я намерят, докато не е покорят - може да бъде победена ако прочетете тази необичайно приятна за четене философска книга, в която философът Ангел Грънчаров на пределно човешки език ще ви въведе (опирайки се на Логиката на Кант) в тъй потребното за разумния човек изкуство на мисълта. Тази книга би следвало да е настолна за ония, които искат да станат истински образовани, т.е. увенчаят образованието си по подобаващия начин.

Заявки на имейл angeligdb@abv.bg


Това е книга, която ще ви направи причастни към тъй потребната за човека практическа философия на свободата. Тя е в състояние да преобрази живота ви - и да ви помогне да станете действително свободен човек (човек, който живее със свободата си всеки ден, а не е под властта на илюзията, че е свободен).

Заявки на имейл angeligdb@abv.bg


Поръчайте си някоя от книгите на философа Ангел Грънчаров. Ще го направят ония, които не са безразлични към ония съдбовни истини, без които животът ни не си струва усилието.

Заявки на имейл angeligdb@abv.bg


Поръчайте си книгата на философа Ангел Грънчаров СТРАСТИТЕ И БЕСОВЕТЕ БЪЛГАРСКИ (с подзаглавие Кратка психологическа история на съвременна България), изд. ИЗТОК-ЗАПАД, 2008 г., 320 стр. Хронология и феноменология на случилото се след 1989 година, както и вникване във факторите, които определят нашата национална съдба. Книга за нашите лутания по пътищата на свободата, за раждането и пътя на младата българска демокрация, за това какви сме ние, съвременните българи, книга за пропилените ни шансове и за покрусените ни надежди. Но това е една въпреки всичко оптимистична книга, която ни казва, че от нас, гражданите, зависи всичко: ако сме мизерни духом, няма как и да не живеем в бедност. От нашите ценности зависи съществуването, живота ни. Духовната безпътица поражда историческите, пък и сегашните ни нещастия. А растежът на нашите сили - и като индивиди, и като нация - тръгва от освобождаването на съзнанията ни от ония коварни скрупули и дефекти, заради които толкова сме си патили - и за които сме платили тежка цена.

Заявки на имейл angeligdb@abv.bg


Поръчайте си книгата на философа Ангел Грънчаров БЪЛГАРСКАТА ДУША И СЪДБА (с подзаглавие Идеи към нашата философия на живота, историята и съвременността), 12.00 лв., изд. ИЗТОК-ЗАПАД, 2007 г., разм. 20/14 см., мека подвързия, ISBN 978-954-321-375-7, 354 стр. Книгата е новаторски опит за по-цялостно представяне и описание на битуващите в нашето съзнание исторически и "народопсихологични" комплекси, които определят и нашите реакции спрямо съвременните реалности на живота ни. Авторът търси смисъла, който се крие в случващото се с нас самите, изхождайки от предпоставката, че ясното съзнание за това какви сме като индивиди и като нация е основа на така необходимата ни промяна към по-добро. А този е залогът за бъдещия ни просперитет.

Заявки на имейл angeligdb@abv.bg


Поръчайте си книгата на философа Ангел Грънчаров ИЗВОРИТЕ НА ЖИВОТА: вечното в класическата и модерната философия, изд. ИЗТОК-ЗАПАД, февр. 2009 г., 520 стр. Книгата ИЗВОРИТЕ НА ЖИВОТА, външно погледнато, е систематичен курс по философия, в който обаче твърде експресивно се тълкуват и вечните въпроси, вълнуващи човешките същества на тази земя. Подобна форма, именно курс лекции по философия, осигурява на автора така потребната живост, непосредственост и свобода в общуването със съзнанието на читателя. През цялото време той се стреми да бъде близо и да не изневерява на ония неизбежни сърдечни трепети, благодарение на които човекът става човек – и личност, разбира се. Опитва се да приобщава съзнанието на читателя към така вълнуващата мисловност на непреходното, която именно е истинското богатство на човека.

Заявки на имейл angeligdb@abv.bg


Поръчайте си книгата на философа Ангел Грънчаров ТАЙНСТВОТО НА ЖИВОТА: Въведение в практическата философия, изд. ИЗТОК-ЗАПАД, 2006 г., разм. 20/14 см., мека подвързия, ISBN-13: 978-954-321-246-0, ISBN-10: 954-321-246-5, 317 стр., 10.00 лв. Авторът тръгва от простия факт, че човекът е живот, че ние сме живи и влюбени в живота същества, от което следва, че по никой начин не бива да му изневеряваме: да си мислим, че сме “нещо повече от това”, че сме “нещо повече от него”. Но човекът е и разбиращо същество, което значи, че не се задоволява с “простата даденост” на непосредствения живот, а непрекъснато търси смисъла, неговата ценност за нас самите. Оказва се, че ние живеем като че ли само затова непрекъснато да търсим себе си, което, от друга страна погледнато, означава, че постигаме себе си само когато свободно “правим” себе си, своето бъдеще, а значи и съдбата си. Пътят на живота у човека изцяло съвпада с пътуването към самия себе си, от което не можем да се откажем...

Заявки на имейл angeligdb@abv.bg


Поръчайте си книгата на философа Ангел Грънчаров ЕРОТИКА И СВОБОДА (с подзаглавие Практическа психология на пола, секса и любовта), 8.00 лв., изд. ИЗТОК-ЗАПАД, 2007 г., разм. 20/14 см., мека подвързия, ISBN 978-954-321-332-0, 168 стр. Една книга, създадена с цел да облекчи разбирането от младите хора на най-значими за живота проблеми, по които сме длъжни да имаме цялата достижима яснота. Всеки трябва да достигне до своята лична истина, без която трудно се живее, без която животът ни се превръща в абсурд. Книгата ЕРОТИКА И СВОБОДА е написана за тия, които живеят с духа на новото, на завърналия се при себе си човешки живот и на свободата.

Заявки на имейл angeligdb@abv.bg


Поръчайте си книгата на философа Ангел Грънчаров Преследване на времето: Изкуството на свободата, . изд. A & G, 2003 г., разм. 21,5 / 14,5 см, мека подвързия, ISBN 954-8945-88-6, 280 стр, 8.00 лв... Книгата говори за "нещо", което е близко на всеки един от нас: времето. Тя се опитва да ни насочи към чисто човешкото в него, към неговата ценност за човека. Това, че времето не ни е чуждо и ни изглежда "добре познато", съвсем не означава, че го разбираме. Нашето предварително познание за времето не навлиза в неговите дълбини, а само докосва повърхността, най-бледата му външност. Съзнанието за време го приема за факт, с който трябва да се "съобразяваме", но не отива по-нататък и не се задълбочава в неговата тайна. Когато обаче ни запитат А що е време? почти нищо не можем да кажем: мълчанието е нашият отговор. Тази необичайна и изненадващо понятна философска книга "поглежда" в скритото "зад" мълчанието ни - за времето, живота, свободата.

Заявки на имейл angeligdb@abv.bg


Тази книга не само ще ви разкаже що е вяра, но и ще ви помогне да разберете защо животът без вяра е заплашен да бъде овладян от коварното екзистенциално безсмислие и безвремие (безпътицата!) на бездуховността.

Заявки на имейл angeligdb@abv.bg


Това е книга не само за младите, а и за всички, които искат да живеят истински, пълноценно, т.е. свободно. Тази книга може да ви помогне да станете личност, която не само разбира що е достойнство, но и личност, която е превърнала достойнството в своя практическа житейска философия..

Заявки на имейл angeligdb@abv.bg


Направете хубав коледен подарък на вашия син. Тази книга може да промени живота му - и да го направи човек в истинския смисъл на тази дума.

Заявки на имейл angeligdb@abv.bg


Списание ИДЕИ не е допуснато до павилионите за всекидневни и периодичнни печатни издания, за вестници и за списания, т.е. то неслучайно е едно забранено списание, което стои арестувано по книжни борси и складове. Има защо толкова много да се плашат от него.

За сметка на това обаче все още можете да си поръчате която искате негова книжка на имейл angeligdb@abv.bg

Един ден тези списания ще бъдат безценна библиографска рядкост...


И списание HUMANUS един ден ще бъде безценна библиографска рядкост... И списание HUMANUS неслучайно не е допуснато до павилионите за всекидневни и периодични печатни издания, за вестници и за списания, т.е. неслучайно то е едно забранено списание, което стои арестувано по книжни борси и складове. Има защо толкова много да се плашат и от него.

За сметка на това обаче все още можете да си поръчате която искате негова книжка на имейл angeligdb@abv.bg


Ако искате да разберете в каква посока следва да тръгне българското образование и как може да се осъществи тъй потребната промяна в образователната област, можете да си поръчате и да прочетете някоя от тези книги на философа Ангел Грънчаров. Това е поредица от книги, написани от преподавател по философия, който много години е прилагал свой оригинален, ефективен, творчески и новаторски подход в обучението на младите хора, т.е. практическата насока на книгите му е несъмнена.

Заявки на имейл angeligdb@abv.bg


Можете да получите колкото си искате вече издадени броеве на в-к ГРАЖДАНИНЪ ако пишете на имейл angeligdb@abv.bg

Абонирайте се! Подкрепете свободната мисъл и свободното слово в България тъкмо когато те са в страшна немилост!

Освен това смятам, че нашият "Картаген" - масовото българско безразличие спрямо истината и свободата! - е крайно време да бъде разрушен...

Освен това смятам, че нашият "Картаген" - масовото българско безразличие спрямо истината и свободата! - е крайно време да бъде разрушен...

Търсете по книжарниците забележителната книга на философа Ангел Грънчаров ИЗВОРИТЕ НА ЖИВОТА: вечното в класическата и модерната философия, изд. ИЗТОК-ЗАПАД, февр. 2009 г., 520 стр. Книгата ИЗВОРИТЕ НА ЖИВОТА, външно погледнато, е систематичен курс по философия, в който обаче твърде експресивно се тълкуват и вечните въпроси, вълнуващи човешките същества на тази земя. Подобна форма, именно курс лекции по философия, осигурява на автора така потребната живост, непосредственост и свобода в общуването със съзнанието на читателя. През цялото време той се стреми да бъде близо и да не изневерява на ония неизбежни сърдечни трепети, благодарение на които човекът става човек – и личност, разбира се. Опитва се да приобщава съзнанието на читателя към така вълнуващата мисловност на непреходното, която именно е истинското богатство на човека.

3 коментара:

Анонимен каза...

не

Анонимен каза...

АIG, душата на човека отдавна не е вселена, навъдиха се много консуматори, ядат и работят, после отново... Не вселена, ами и миша дупка няма в тях... Но ако се обърнем към Божието слово очевидно това са последните изкуствени мутанти от последните изкуствени дни... Това се чувства на Запад, но при вас само чалгата се чувства... Сполай ти Боже, всеки ще даде квото може, нейли тъй?...

Анонимен каза...

Прекрасен подарък е, има страхотни намаления в Amazon.