Представена публикация

Занятията в УЧИЛИЩЕТО ПО СВОБОДА

В нашето ОНЛАЙН-УЧИЛИЩЕ тази година провеждаме следните курсове: ПРОБЛЕМИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО: Защо учим? Защо учим? (Продължения) Защо...

неделя, 4 юни 2017 г.

Разюзданият административен волунтаризъм в българското училище е крайно време да бъде спрян


"Истината ражда ненавист, а подлизурството - приятели" - това е темата, по която кандидат-студентите в Софийския университет трябва да напишат есе на изпита си по български език и литература.

Това също така е тема, която надълго и нашироко сме обсъждали в моите часове по етика и право с учениците. Което показва, че обучението на моите ученици е на най-високо академично ниво. Нещо повече, имам издадена книга с такова заглавие, книгата ми има заглавието "Veritas odium parit", което е първата част на тази мъдра латинска поговорка (Veritas odium parit obsequim amicos.)

Този факт показва за сетен път, че опраскването (уволнението) ми от ПГЕЕ в Пловдив, училището, в което работя от 17 години, извършено от войнствената директорка на туй училище, яростна привърженичка на авторитарната система, е по мотиви, нямащи нищо общо с изтъкнатите в нейната смехотворна заповед за уволнение (ще паднете от смях ако ви кажа какви са тези нейни фалшиви мотиви: "пълна некадърност" на учителя, "не става за учител", "абсолютен некадърник", "изцяло му липсват качества да бъде учител" и так далее).


А истинският мотив за опраскването ми обаче е чисто политически, причината да бъда уволнен е че съм привърженик и деец на демократичното образование и училище и то не от вчера, от години работя за либерализирането, демократизирането и декомунизирането на отношенията в нашата училищна общност и в българското образование като цяло.

Утре, понеделник, ще тече 75-ият ден на моя граждански протест за свобода в образованието, който провеждам на тротоара до централния вход към двора на ПГЕЕ в Пловдив. 75 дена инстанциите в образователната сфера се правят на изоглавени че не забелязват моя протест. Е, в такъв случай ще протестирам колкото им е необходимо за да осъзнаят, че на административния произвол, разюзданият административен волунтаризъм в българското училище е крайно време да бъде спрян.

Освен това аз, Ангел Грънчаров, се чувствам длъжен отново да ви напомня, че нашият „български“ Картаген е крайно време да бъде разрушен…

Търсете по книжарниците забележителната книга на философа Ангел Грънчаров ТАЙНСТВОТО НА ЖИВОТА: Въведение в практическата философия, изд. ИЗТОК-ЗАПАД, 2006 г., разм. 20/14 см., мека подвързия, ISBN-13: 978-954-321-246-0, ISBN-10: 954-321-246-5, 317 стр., 10.00 лв. Авторът тръгва от простия факт, че човекът е живот, че ние сме живи и влюбени в живота същества, от което следва, че по никой начин не бива да му изневеряваме: да си мислим, че сме “нещо повече от това”, че сме “нещо повече от него”. Но човекът е и разбиращо същество, което значи, че не се задоволява с “простата даденост” на непосредствения живот, а непрекъснато търси смисъла, неговата ценност за нас самите. Оказва се, че ние живеем като че ли само затова непрекъснато да търсим себе си, което, от друга страна погледнато, означава, че постигаме себе си само когато свободно “правим” себе си, своето бъдеще, а значи и съдбата си. Пътят на живота у човека изцяло съвпада с пътуването към самия себе си, от което не можем да се откажем...

Няма коментари: