Представена публикация

Призив за човечност

Една благородна човешка инициатива в помощ на Ангел Грънчаров Приятели, искам да ви помоля да помогнем на един човек, учител и пи...

събота, 16 март 2019 г.

Бидейки съвестно гледащ работата си - пък макар и безработен - учител и крайно досаден гражданин написах ново обръщение до властващите


Тази сутрин написах и изпратих следния документ до изброените длъжностни лица:

До г-жа МИЛЕНА ДАМЯНОВА, Председател на Парламентарната КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
До доц. д-р Ана Джумалиева - председател на КЗД
До г-жа Мая Манолова, омбудсман на Република България
До г-н Красимир Вълчев, Министър на образованието и науката
ДО ВСИЧКИ МЕДИИ

ПИТАНИЯ ПОД ФОРМАТА НА ОТВОРЕНО ПИСМО

От Ангел Иванов Грънчаров, гражданин, продължително безработен учител по философия, на два пъти (през 2014 и 2017 г.) уволняван от титулярното учителско място по философия в ПГЕЕ, заемано от 2000-та г.

Уважаема г-жо Дамянова,
Уважаема г-жо Джумалиева,
Уважаема г-жо Манолова,
Уважаеми г-н Вълчев,

Ще се опитам да Ви представя по възможност най-кратко и съвсем аналитично проблема, с който се сблъсках и осъзнах напоследък - и който по моето убеждение е крещящ пример за най-грозна несправедливост и за недопустима дискриминация.

В качеството ми на продължително безработен учител по философия и гражданско образование (след първото ми уволнение през май 2014 г. водих тежко съдебно дело за отмяната на репресивната заповед за уволнение, спечелих делото, със свое решение Върховният Касационен съд ме възстанови на работа в началото на 2016; въпреки това година по-късно, през март 2017 г., директорката на пловдивската ПГЕЕ - по-известна в града като "ТЕТ Ленин"! - отново ме уволни, пак заведох съдебно дело за отмяна на нейната не по-малко куриозна заповед; Окръжен съд в Пловдив отново я отмени, отново ме възстанови на работа, ала директорката пак обжалва пред Върховен Касационен съд, в резултат делото още не е приключило, но се проточи цели две години!) се принудих да си търся работа като учител по философия и гражданско образование, но в друго училище. Понеже обаче съм в тежък конфликт с властващата образователна бюрокрация (стана така, че се изявих като борец за непосредствена и практическа реална демократизация и декомунизация на отношенията в училищната общност, в която съм работил толкова много години, понеже съм привърженик на идеите на т.н. демократично училище и пр. властващите в образователната система на Пловдив ме възприемат като заплаха за тъй уютното им статукво!), по тази причина на нито едно от овакантилите се места за учител по философия и гражданско образование в тия всички години аз не бях приет или назначен, а много често дори не бях допускан и до т.н. "събеседване", т.е. кандидатурата ми априори биваше отхвърляна или игнорирана (за тия дискриминационни действия на директори съм се жалвал в КЗД и в МОН; и в КЗД са се водили съответните разследвания, МОН обаче не реагира никак - щото явно неговата управленска философия е директорите на училища да бъдат пълновластни и самоуправни феодални господари на училищата!).

В крайна сметка, след като месеци наред бях без никакви доходи, без никакви средства за съществуване, се видях принуден да кандидатствам за лектор по философия, т.е. принудих се да опитам да работя като хоноруван учител, това означава, че часовете в съответното училище са под половината от норматива за получаване на пълна учителска заплата. Оказа се обаче, че даже и такива часове не ми бяха дадени (кандидатствах в училищата в гр. Брезово и в гр. Съединение), и то дори при положение, че бях единствен правоспособен кандидат (!!!), дори и тези часове през първия учебен срок бяха дадени на нередовни учители (без длъжната специалност) - под претекст, че разписанието било вече направено и не можело да се променя, а часовете били пръснати през цялата седмица, което прави невъзможно вземането им от пътуващ от Пловдив учител! След моя жалба и след пряка намеса на г-жа Киркова, Началник на РУО-Пловдив, в началото на втория срок на настоящата учебна година (2018-2019) аз бях назначен като хоноруван учител в СУ "Хр.Смирненски" в гр. Брезово, дадоха ми да водя седмично 6 часа. Според първоначалната уговорка също толкова часове седмично трябваше да получа и в Гимназията в гр. Съединение, аз се надявах, че с тия часове би могъл да се съберат нужните часове за да бъда назначен поне на половин щат (и в двете училища); да, ама не, оказа се, че това било невъзможно, ето, предложиха ми да вземам часовете на хонорар. Първо започнах да вземам часовете в Брезово, а седмица по-късно трябваше да поема и часовете в гр. Съединение. И точно в оня момент аз разбрах и осъзнах проблема, на който искам да Ви обърна вниманието и да Ви помоля да направите нужното той да бъде решен, понеже наистина тук, както сами ще се убедите, а налице една крайно грозна несправедливост и дискриминация.


Не съм наясно каква точно е в момента актуалната заплата или колко точно получава редовен учител по философия в моето положение (с повече от 32 години трудов стаж и също така с Първи клас-квалификация), опитах се да поискам такава информация тия дни от г-жа Киркова (но след спор с нея тя ми заяви, че трябвало да искам въпросната информация с писмена молба по Закона за достъп до обществена информация, т.е. прати ме за "зелен хайвер": та това означава да чакам напразно месеци наред!), да, наистина не съм наясно след така много рекламираните по медиите от г-н Премиера тъй щедри повишения на учителските заплати колко реално получават в момента моите работещи колеги, та по тази причина съм принуден да разсъждавам съвсем грубо и приблизително; но държа да Ви очертая проблема по-зримо, интересно ми е дали ще се впечатлите от несправедливостта.

Да допуснем, че учител по философия с моя стаж и квалификация в момента получава 1500 лв. (бруто), зная, че за различните училища това е различно, разсъждавам за престижно училище като пловдивската ПГЕЕ "ТЕТ Ленин"; това е за (пак приблизително) седмична натовареност от 18 (19-20) часа, за по-лесно смятане нека да е 18 часа. Аз в училището в Брезово за моите 6 часа (което е една трета част от пълния норматив, от общата седмична бройка часове) като хоноруван учител получавам 6 х 7.20 лв., това е равно на 43.20 лв., като го умножим по 4 седмици ще се получи сумата от 178.80 лв., пак бруто. Като приспаднем удръжките, се оказва, че месечно за тази работа (която, повтарям, е приблизително една трета част от пълния норматив часове) аз получих значи 178.20 бруто, докато учителят на пълна заплата за същия брой часове получава точно 500 лева, приемаме, че той получава ТРИ ПЪТИ повече за един и същ труд!!! Иначе казано, хоноруваният учител в моето положение получава ТРИ ПЪТИ по-малко, ТРИ ПЪТИ е ощетен, мисля, че не е нужно повече да се обяснява колко грозна е тази несправедливост, колко в неравностойно и унизително положение е поставен хоноруваният учител в сравнение с учителя с пълна натовареност!

Уважаеми дами и господа управляващи, уважаема госпожо Дамянова, уважаеми г-н Министър, уважаема госпожо Манолова, уважаема г-жо Джумалиева,

Предполагам, за Вас това, за което Ви пиша, е несъществено, той вероятно е "незначителна битова дреболия", но бихте ли се запитали как може един учител да живее с подобни унизителни и мизерни доходи?! След като работих една седмица в училището в Брезово (намира се на около 40 км. от Пловдив, като капак на всичко за три учебни часа човек пропилява комай цял ден!) аз осъзнах, че просто няма смисъл да поставя на втора степен същия този абсурд като взема часовете и в гр. Съединение (все пак ний, учителите по философия, може да сме странни индивиди, които поставяме духовното над материалното, но някак човек все пак трябва и да живее!), преживях такова унижение, че се принудих да почна да търся друга работа, където унижението да не е така фрапиращо и жестоко! Е, намерих работа като... охранител, като нощен пазач, с намерението да си допълня доходите като хоноруван учител, та белким някак преживявам. Да, ама не, оказа се, че е крайно трудно да се съчетават тия две работи, като нощен пазач и като учител, поради което се принуждавам да напусна работата си като хоноруван учител в Брезово. (Там учениците, прочее, отново ще учат философия, обучавани от нередовни учители! Но не само в Брезово положението е такова, положението е такова, предполагам, в много други училища на свидното ни отечество!)

Тия дни медиите шумят по два случая от училищния живот, става дума за биещи се ученички, ето, оказа се, че в най-последния случай в пловдивско училище ученичка наръга съученичката си с нож! Разбира се, ситуацията е така тежка неслучайно, прогнилата система е доказано неефективна и работи на празни обороти най-вече в това отношение, именно нравственото, личностното възпитание, ценностите на младите хора - което е сфера на най-вече на философията. Имам интересни наблюдения от общуването си с учениците в Брезово, но тях ще обобщя в друг свой сигнал. Необходими са промени и то коренни, на най-базисните основания, нужна е коренна промяна на подхода: административно-командната репресивна и терористична (залагаща на страха) система на държавното образование фалира тотално по всички линии. (Описал съм всички тия неща в своите книги за образованието, за реформирането на отношенията в него, дал съм там своите виждания за това как практически следва да се прави промяната. Може би по тази причина и ме опраскват така старателно и методично?!)

И на този фон е непростимо да се допуска неквалифицирани в областта на философията учители да водят съвсем формално часовете по философия в малките училища, в малките населени места и пр. Но това е голяма тема, която тук, разбира се, няма как да поставям и осветлявам. (Правил съм го това в една безкрайна поредица от отворени писма, възвания, апели, доклади, предложения, петиции, жалби и какво ли не, която пиша редовно от години, ала институциите, сиреч заемащите ги длъжностни лица продължават да нехаят, което е равностойно на престъпление, означава недопустимо бездействие и злоупотреба с власт, просто не може да се намерят точните думи за такова едно изцяло безотговорно отношение и то тъкмо на упълномощените да решава проблемите ръководни кадри! Писал съм, предлагал съм, ала какво от това; за управляващите, за властващите явно единствен приоритет е ползването на облагите от властта, нищо друго тях не ги вълнува; нали така излиза - какво друго да си помисли човек като наблюдава престъпното им поведение?!)

На 14 март, преди два дни, отидох в РУО-Пловдив за да разговарям с всичките тия неща с г-жа Киркова, която обаче беше твърде притеснена - защото, оказва се, нетърпеливо очакваше журналисти от централните медии да вземат интервюта от нея, които после бяха излъчени в новините и в утрешните блокове на телевизиите; в тези условия смислен диалог с нея не се състои, тя мислеше за съвсем други неща и не успя да вникне в това, което се опитах да й кажа; прочее, разговорът ни беше твърде разгорещен. Общо взето у нас ръководните властващи лица не обичат да разговарят с досадни граждани като мен, които поставят сериозни проблеми - и по този начин им развалят умилителния рахат на тъй сладкото бюрократично нищонеправене. Аз пък съм особено лош човек щото, като капак на всичко, предложих в РУО-Пловдив, предвид всички последни рецидиви и ексцесии в прогнилата система (моят казус, в който самозабравила се и покровителствана от висшестоящите власти директорка на училище си позволи открито да се гаври със съвестно гледащ работата си учител по философия и гражданско образование, е само "черешката на тортата", но ето, стигна се дори и до лудостта ученици в училище взаимно да се колят с кухненски ножове!), да започне работата си "КРЪГЛА МАСА" по реалната демократизация и декомунизация на отношенията в пловдивското образование, на която небезразлични граждани да поставим на властващите ония най-горещи въпроси, по които е недопустимо да се мълчи; е, по тази моя инициатива г-жа Киркова упорито мълчи!

Разбира се, макар и уволнен, макар и репресиран крайно несправедливо, макар и остракиран така жестоко от системата, макар и превърнат в дисидент спрямо нея, аз ще продължа да си изпълнявам своя дълг на философ, на учител, на гражданин, независимо от това колко превратно възприемат управляващите тия мои активности; както сами виждате, налага ми се да изнасям своеобразни уроци най-вече по елементарна нравственост и човечност на въпросните сякаш живеещи на друга планета ръководни кадри, това също така са уроци по личностно и гражданско достойнство, които, за жалост, се оказват, на посоченото основание, съвсем непонятни за тях. Но без борба нищо добро никога не е ставало и няма как да стане; ето, налага ми се да продължавам да се боря, пък макар и със сетни сили, независимо от ударите, които ми нанасят отвсякъде.

Обещах съвсем накратко да разкажа за представения проблем, но понеже нещата са крайно заплетени и объркани (нищо не е на мястото си в абсурдната противочовешка "образователно-възпитателна" система, раждаща само невъобразими идиотщини!), ми се наложи да засегна и нужния за разбирането общ контекст, поради което не можах да си изпълня обещанието. Но това пък може да е за добро. Ще се радвам поне малко да сте се замислили и дори вчувствали донякъде в сякаш безнадеждно тежката ситуация. Щото без това последното смисълът ще си остане непостигнат, ощетен. Като философ и като учител за мен именно предаването, пораждането в душите на този последния е най-главното.

Тъй че се надявам да ме разберете и да не страдате прекалено поради това, че текстът и на това мое обръщение се оказа твърде необичаен, невместващ се в разпространената представа. Идеята ми е обаче след размисъла, след овладяването от новия смисъл да настъпи освобождаване от толкова вредните и негодни стари представи, а на тази база да се породи и подобаващото действие, щото мисленето и разговорите са нещо безкрайно важно, но все пък венецът на всичко е РАЗУМНОТО ДЕЙСТВИЕ, да, водещото следва да стане ДЕЛОТО - и конкретните ни постъпки!

В този смисъл пак се чувствам длъжен да запитам най-вече Вас, многоуважаеми г-н Министър: не е ли крайно време да възнаградите по подобаващия начин, а именно със ЗАСЛУЖЕН ОТДИХ тъй многострадалната директорка на пловдивската ПГЕЕ "ТЕТ Ленин", нима не осъзнахте, че нейните НЕРЪКОТВОРНИ И ТЪЙ ВЕЛИЧАВИ ПОДВИЗИ заслужават тази най-справедлива награда?!

16 март 2019 г., Пловдив

С УВАЖЕНИЕ: (подпис)

Освен това смятам, че нашият "Картаген" - масовото българско безразличие спрямо истината и свободата! - е крайно време да бъде разрушен...

Абонирайте се! Подкрепете свободната мисъл и свободното слово в България тъкмо когато те са в страшна немилост!  (Забележка: Можете да получавате броевете на в-к ГРАЖДАНИНЪ за 2011 г. ако пишете на имейл angeligdb [@] abv.bg)

11 коментара:

Анонимен каза...

ПРОКЛЕТ ДОНОСНИК!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ПАК СИ ПОКАЗА ОТРОВАТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!КАК ТАКА ЩЕ ИСКАШ УВОЛНЕНИЕТО НА ЛЮБИМАТА НА ЦЕЛИЯ НАШ СПЛОТЕН ТВОРЧЕСКИ КОЛЕКТИВ ДИРЕКТОРКА БЕ??????????????????????????????????КОЙ СИ ТИ БЕ??????????????????????????????????НИКАКВЕЦ НЕДЕН!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ТОЙ ЩЕ ИСКА УВОЛНЕНИЕТО НА НАШАТА ЛЮБИМА ДИРЕКТОРКА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!КОЯТО Е ТАКА СПОСОБНА И ДОБРА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!И КОЯТО ДОКАЗА НЕ ЦЕЛИЯ СВЯТ, ЧЕ СИ НЕ САМО ЛУД, НО И СИ ПЪЛЕН НЕКАДЪРНИК И ТЪПАНАР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Анонимен каза...

Много разумно и добре обосновано писмо, макар че в стремежа си да го направите кратко, то е лишено от примери и илюстрации. Надявам се да бъде не само прочетено, но и разисквано от адресантите.
Колко неща още трябва да се случат в българските училища, за да се промени нещо? Или само ще се защитаваме и ще представяме невярно нещата, в случая- колко добри са учебните програми и колко добре възпитани учениците ни. Дори да бяха хубави програмите, начинът на преподаване, главно изнасяне на беседа от каканижещ нещо си учител- зубрач е толкова чиновническа и грешна система на преподаване! Никой в час не слуша такъв учител, разбира се! Такъв не контактува изобщо с децата, той влиза и излиза от класните стаи робот, много важен при това, само за да оплътни някак времето, с единствената цел да си получи заплатата. Я дойде проверяващ през годината, я не! За всеки случай непрекъснато се " четка" шефа, за да има защита при необходимост. Съвестните и разбиращи нещичко от съвременна педагогика и методология учители и те не могат да действат според разбиранията си и конкретните условия в училището, защото отгоре виси над главата им едно разпределение на часовете, спуснато от горе и трябва да бъде преподавано онова, а не каквото мисли учителя. Един куп бумащина и изпълняване на училищния правилник, който самите учители са съставили под ръководството на директора са най- важните и неотменни задължения. Но колко са съвестните и ерудирани поне по специалността си учители е друг въпрос, те винаги са малцинство. Идете в който й да е училищен колектив на педагогически съвет и пребройте колко учители ще вдигнат ръка за " против" ( разбирай волята на директора, който предвидливо казва какво мисли по въпроса преди всяко гласуване на учителски съвет) или "въздържал се". Ако са 5 човека от 100 тези, които са против или нещо се въздържат, пак ще е добре!

Ангел Грънчаров каза...

Благодаря Ви за смисления, за разумния коментар!

В това писмо идеята ми беше да представя само този случай на толкова брутално ощетяване на т.н. хонорувани учители. Нищо друго не ми влизаше в целта. Но покрай него се наложи да кажа и някои други неща, с оглед поне малко да въздействам на адресатите - с оглед евентуално (което обаче е много съмнително!) да се развълнуват поне малко и на тази база да се принудят някак да реагират. Дали нещо ще се постигне е крайно съмнително. Опитът ми сочи това. За жалост на истински важните въпроси в рамките на системата съвсем не се обръща внимание. Но за дреболии се дърдори до умопомрачение в медиите най-вече - и след три дена всичко се забравя...

Анонимен каза...

А мнозинството! То е от типа на колегите на Ангел Грънчаров, четете ги тук в блога и се наслаждавайте на граничещите с дебилност разсъждения на учители в техникум. Не е СПТУ, техникум е!
Та тези същите специалисти по учебни предмети са толкова професионалисти, колкото и възпитатели, те дават тон във всяко училище, защото са мнозинство, от тук може да си изясним какво се случва с децата ни в училище когато учителят е вътре и когато го няма. Търпи подигравки от учениците, но от друга страна те свикват и несъзнателно възприемат начинът на мислене и живот на своите учители, тоест, обиждат се един друг,подиграват се с всички,защото няма оценка за поведение, в клас главно се забавляват, вместо да научат нещо и да бъдат поставяни в ситуация да мислят. И дори се бият, раняват и убиват, до там я докарахме.
А какво върши директора и педагогическия съветник, обикновено психолог или педагог! Какво вършат, след като първото и основно нещо, което трябва да се върши в едно училище е да запазим живота на детето, второто да го възпитаме ( в труд, в уважение към хората, чувство за отговорност и много други) и третото да открием и развием потенциала на личността на ученика, като му помогнем да добие обща култура в различни области.
Е, този министър, тези районни образователи, тези директори защо получават бюджетна заплата? Вършат ли си работата или набират стаж за пенсия само! Докога ще се говори за преустройства и дебати? И защо учителят Грънчаров е уволняван? Заради това, че разкрива действителната картина с кирливите й ризи? Заради това, че иска дебати и промени? Заради това, че знае, как трябва да станат промените? Заради това, че е по- кадърен и отговорен от колегите си? Затова, че не се подмазва, както е общоприето?
Каквото й да каже съдът, колкото й ходатаи да има госпожа Анастасова, ако се гонят от училищата такива като него и се награждават такива като директорката му, ще се наложи учители, ученици и родители, цялото българско общество да се примири с фактите.
Ученици около техникума замеряха с камъни баба Марийка, ученик от техникума блъсна с кола човек и избяга, учениците от техникума не позволяваха на учителя Грънчаров да работи, както трябва и проваляха часове, за да се харесат на директорката и да й помогнат да го изгони.....
Да си ходи директорката и в същата каруца да натовари целия уважаван от нея колегиум, да се върне Грънчаров на мястото си! Алоооо, получателите на писма от господин Грънчаров, как и защо така си вършите работата???? Алоооо, съвестни учители, защо не го подкрепяте, толкова ли е страшна директорката Ви? Алоооо, ученици от ПГЕЕ, много рано е да мълчите като безгласни букви, когато имате добре квалифициран и толкова ценен учител! А смачкания и унижен български народ очаква Вие да промените нещо! Харесва ли ви България? Ако не, променете я! Защото ако не ви харесва и избягате, там, където отидете, ще трябва да ви префасонират изцяло, за да ви приемат.
Задайте си всички въпроса защо българчетата, родени и учили извън България, са блестящи в класовете извън България? Защото образователната система и образователните са други- точно такива, каквито иска Грънчаров са!
Госпожо Удивителна, тъй като непрекъснато твърдите, че приятелите на Грънчаров изчезнаха, ще ви кажа защо! Заради Вас и такива като Вас, Вие опростачихте блога му, Вие ги обиждате, не е ли така? Този блог стана Ваш, тук става, благодарение на активиралия се любим сплотен колектив, едно неприятно място за неговите приятели!

Анонимен каза...

Грънчо от тия жалби си на този ред сега! Докато не спреш няма да си учител никога,и като пазач ако не си вършиш работата ще те "опраскат" (уволнят)! Много си тъп, всички ти се присмиват на жалбите ти! Имат те за подигравка, ти си мислиш, че на някои му пука за теб ли?На никои не му пука, ти си напълно луд и ограничен и дори няма да ти отговорят повече!

Ангел Грънчаров каза...

Отворена другарко, не се грижи за мен, а погледни себе си. Даже личност немаш, пълно нищожество си, станала си като плъх. Злобата ти е отрова, която е погубила теб самата. Никога никой ли не те е обичал? Толкова ли си грозна?! Завалиийките, нещастници, поне от Бога малко страх нямаш ли?!

Анонимен каза...

Дълбоко непознаване на хората и манталитета in Australia, тъпи безпардонни оценки от префърцунени и надменни байганьовци с ум на кокошка и робски рефлекси на рая.Колко пъти казах че английски не е лъжица за ганьовска уста, не се ориентират в смисъла на реалния английски и го бъркат с тяхното английско "есперанто" което "владеят"… A така ли е с руски, там май разбират всьо?Как ми се иска да прочета превода на английски на пуешките съболезнования на Бой Бор и Румe Радe - смех ще бъде голем, защото няма английски с такива тежки бутафорни изрази...Но по едно време фръцливите байганьовчета се накокошинват - "не искаме името на страната ни да се свързва с това, ние имаме етнически мир"... Как няма да имате етнически мир като сте същински турци от 1878 по мързел, безхаберие (турска дума) и съдебна система. А дружбата с турците е и в леглото, поразходи се около древния турски град Филибè ако не верваш...Видеото старателно го изтриха в английския свят, но тe разбират ли въобще, че нета е международен - свалих го от някакъв руски или украински сайт... Преди това един индиец ми беше дал половината...Но нека отбележа че още е времето на Мак Гахана - видеото беше най напред в сайт в Англия... После се стреснаха и го свалиха - затова Англия трябва да направи Брексит, за да не я командват отвън... Ама нещо не върви засега, дано успеят... Много гласовити мутанто-мижитурки се навъдиха, с големи усти и миниатюрен ум - при нас повече с първото, при вас с второто...Айде (турска дума, а защо ли я разбираш, пич?)P.S. Иначе мога прекрасно да обясня кое как е, но на кого?? На Бачо Кольо ли? Само да кажа една подробност - тоя хайдутин (разбойник на турски) слуша сръбски песни, точно като мен, ха-ха-ха, някой като мен му е показал песните... А май и някой българин го е просветил за Шипка и Булаир, сърбин или безмозъчен македонец няма да знаят това... (два от надписите са Булаир 1913 и Шипка 1877-1878)…Тъпите руснаци пишат глупости за Югославия, много знаят те какво е това, когато цялата им "чужбина" беше BG - на одобрени от КГБ другари...Смех е как се объркват в сръбски - усещат падежите, но бъкел не разбират от многобройните турски думи, те и не знаят че са турски - колкото и ти знаеше за джудже, леке и перде...P.P.S.Тоя Истанбул до мен ли е по-близо или до теб, за да ти пращам фоутоу, а?...https://www.mail.com/int/news/europe/9062548-zealand-gunman-entranced-with-ottoman-sites-europe.html#.1258-stage-hero1-1И друга голяма манипулация се вижда на английски - наричат го "white supremacist" (= надмощие на бялата раса)… Но момент, това е израз за бели и черни, а тези мюсюлмани не са черни американски негри, нали?Колко внимателно отбягват истинския конфликт къде е, за да замажат всичко... И кой печели от това бре идиоти, би казал Ицо Ботьов?...

А. от Австралия

Анонимен каза...

Г-н Грънчоров, писмото Ви до адресатите е мн актуално и проблемите, които изнасяте са важни, но би било добре (според мен) да опишете по-подробно цялата картина в образованието, която дава отрожение на бъдещето на нацията. Нищо добро не ни чака с такава обр. система! Бъдете здрав и не спирайте да пишете, удоволствие е да Ви четем! Нии сме с вас!

Ангел Грънчаров каза...

Към последния анонимен: това, което ми препоръчвате да направя, аз вече съм го направил, и то неведнъж, потърсете моите книги за образованието и ще се убедите в това. Примерно книгата НИЕ НЕ СМЕ ТУХЛИ В СТЕНАТА! рисува такава една картина. Същото може да се каже и за останалите ми книги за образованието, да не изброявам сега заглавия. Та това вече е направено. Щеше много да се изложим ако се налагаше ТЕПЪРВА да правим това... през годините ний не сме спали, а сме работили...

Анонимен каза...

Здравейте, г-н Грънчаров!

Кореспонденцията е заведена с № 94-1048/ 18.03.2019 г.

Приемна на МОН

Анонимен каза...

Уважаеми г-н Грънчаров,
Изпращаме Ви Входящ номер по Ваше отворено писмо № АД-02-192 / 18.03.2019 год.
Поздрави,
РУО – Пловдив