четвъртък, 19 ноември 2009 г.

Забележителна книга, която обогатява личността - особено пък търсещата личност, искаща да бъде себе си по най-добрия начин

Минаха доста дни, почти цяла седмица, откакто прочетох невероятната книга на Тим Харфорд "НЕЩАТА ОТ ЖИВОТА и тяхната логика", но все отлагах да запиша тук впечатленията си. Но ето че тази сутрин станах и първото, за което се сетих, беше да си изпълня обещанието, което ви дадох преди време, когато обявих, че съм си купил тази книга и че сядам да я чета.

Прочетох я кажи-речи на един дъх, понеже такова четиво наистина не те оставя да посегнеш към друга книга докато не изчетеш и затвориш и последната страница; всъщност, за два дни я "изгълтах", а впечатленията ми са толкова многообразни, че не зная откъде да започна. Същевременно, пишейки за така силно впечатлилата ме книга, ще се постарая да бъда колкото се може по-кратък.

На първо място искам да категоризирам "жанра" на книгата "Нещата от живота..."; това е книга, която на най-ясен, достъпен и в същото време богат, изразителен език излага твърде важни и трудни за описание проблеми на науката, в случая на икономиката, но също и на психологията, социологията, а защо не и на философията. В такъв един смисъл можем да отнесем тази книга към жанра на "научно-популярната" литература, което обаче съвсем не може да обхване и изрази същината на нейното послание. Лично мен крайно много ме удиви и възхити лекотата, с която авторът, британецът Тим Харфорд (доста млад човек, впрочем, роден е през 1973 г.) излага разбиранията си по едни иначе твърде сложни за обяснение човешки проблеми. Явяващи се и проблеми на много науки (икономика, социология, психология и др.), защото истинските учени винаги са се познавали и различавали по това, че умеят на най-човешки език да изразят и най-големите постижения на съвременната наука.

Тук искам да вметна, че ако има нещо, на което най-много завиждам на днешните млади хора, то е, че имат възможността да четат такива превъзходни книги, способни да упражнят върху тях огромно влияние - за да станат ценни личности най-вече за самите себе си. Защото това са книги, за каквито ние някога можехме само да си мечтаем, но от които бяхме лишени; питам се, какво ли би станало от моето поколение, ако ние също бяхме имали възможността да четем такива книги? И си отговарям: за жалост, жестоко са ни ощетили като подобни книги на западната наука просто ни беше отказано да четем; те тогава бяха забранени. У мен обаче още тогава, по малкото от западната наука, до което тогава съм могъл да се докопам, се породи един такъв пиетет към стойностната научна книга, която обаче в същото време е и твърде човечна, разбираема, достъпна и въздействаща за всяко съзнание.

Както подех тоя анализ, рискувам да се разпростра в много страници, а обещах да бъда кратък. Искам още да обърна внимание на това, че аз лично никога не съм и предполагал, че такива най-сложни и съвременни проблеми на икономиката - и също на човешките реакции спрямо нея! - могат да бъдат излагани така занимателно, чрез много и то твърде умело подбрани примери, и в същото време да се върви така убедително към съответните необходими заключения. Констатирах и едно крайно интересно взаимно проникване на подходи и типове анализ, характерни за различни науки, за да бъде описано едно явление, което на пръв поглед е чисто икономическо; ала в реалния живот няма чисто икономически, или чисто психологически и пр. явления, а всичко се преплита в едно цяло, което западни учени от калибъра на Тим Харфорд успяват да пресъздадат със средствата на езика по най-превъзходен начин. Затова ми се струва, че не само нашите икономисти трябва да вземат пример от тоя образец, ами и дейците на много други така важни за съвременния човек науки като психология, социология, културология, а защо не и философията. Няма как и да не отбележа, че нашите учени са се толкова откъснали от реалните проблеми на човека, така са се капсулирали и отдали на някакво абстрактно теоретизиране, че неизбежна е констатацията: те са на светлинни години разстояние от това, което представлява днес западната наука, която се стреми да е все по-близо до човека - и да го обслужва, да му помага, да го насърчава в търсенето на истината за самия себе си, която ни е жизнено необходима.

Ще трябва да привършвам, щото тази книга наистина ме подбужда да кажа толкова много неща, които могат да се превърнат в един момент в... цяла една книга. Лично на мен като автор прочетеното много ми помогна да си внеса някои важни корекции в подхода си към писането на книгата, над която сега работя, и която носи (засега) условното наименование ЖИЗНЕНИ СТРАТЕГИИ: пътят на успеха. А пък книгата НЕЩАТА ОТ ЖИВОТА и тяхната логика, на която тази сутрин се опитвам да напиша една възможно най-кратка рецензия, е книга, която трябва да бъде прочетена от всички ония хора, които не са безразлични към своя успех в живота, които твърдо са решени да постигнат всичко онова, което животът може да им даде. Малко е да се каже, че това е поучителна книга, тя е нещо много повече от това: тя е книга, която обогатява личността, особено пък търсещата личност, личността, която иска да бъде себе си по възможно най-добрия, пълноценен начин.

А пък за хора на бизнеса у нас, предприемчиви хора, практици, да не говорим пък за студенти по хуманитарните специалности, а особено за практикуващи икономисти, анализатори, политици, управници, финансисти и пр. тази книга направо е безценна: ако не я прочетат са загубили прекалено много - много повече, отколкото си заслужава да си позволят. С тия думи искам да завърша, а пък искам в завършек да спомена, че от вчера вече чета друга книга: СЪВЕТИ ЗА БИЗНЕСА И ЖИВОТА, с автори Д.Тръмп и М.Макайвър. Но за нея ще пиша отделно и скоро. А сега ви желая лек ден.

Няма коментари: