неделя, 20 декември 2009 г.

Във видеоблога: Беседи от курса по личностно израстване

Смисълът на обучението по личностно израстване

Ефикасният метод на това специфично обучение

Принципите, които ни гарантират вървене във вярната посока

Базисният проблем за отношението личност и общност (1)

Базисният проблем за отношението личност и общност (2)

Проблематизирането и определянето на водещите теми на курса (1)

Проблематизирането и определянето на водещите теми на курса (2)

Личността и ситуацията в българското образование

Съдбовният проблем за ценностите на личността

(Следва)

Няма коментари: