Представена публикация

Ще се намери ли благодетел, който да помогне да спасим списание ИДЕИ?

Списание ИДЕИ , което издавам от 12 години, е застрашено да умре поради крайната бедност на издателя му, моя милост, учител по философия, ...

петък, 18 февруари 2011 г.

Студията БЪЛГАРСКАТА НЕЗАВИСИМОСТ И РУСИЯ на Момчил Дойчев

Прочетете пълния текст на изключително интересната студия на доц. д-р Момчил Дойчев със заглавие БЪЛГАРСКАТА НЕЗАВИСИМОСТ И РУСИЯ, публикувана за първи път онлайн в моя блог по предложение на самия автор. Ето отделните й части:

Преамбюл

Геополитическите фактори в борбите за независимост

Географско и геополитическото положение на България

Връзка между геополитическите и цивилизационните фактори

Византийският държавен модел

Русия като геополитически фактор в Европейската история

Русия като геополитически фактор в българската история

Роля на Русия за българското „Освобождение”

Сан-Стефанският мит и ”русофилското суеверие”

Политико-географски и геополитически абсурд

Следосвобожденската геополитическа обстановка и ролята на Русия

Геополитическият код на България

Стамболов и формулирането на българския геополитически код

Послеслов

Няма коментари: