Представена публикация

Ще се намери ли благодетел, който да помогне да спасим списание ИДЕИ?

Списание ИДЕИ , което издавам от 12 години, е застрашено да умре поради крайната бедност на издателя му, моя милост, учител по философия, ...

четвъртък, 15 май 2014 г.

Книгите на Едмунд Хусерл на руски език

В сетях феноменологии. Основные проблемы феноменологии

Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии

Идея феноменологии

Избранные работы

Картезианские медитации

Картезианские размышления

Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология

Логические исследования. Том 1

Начало геометрии. Введение Жака Деррида

Феноменология внутреннего сознания времени

Философия как строгая наука

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ • ТОМ III (1) ЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Исследования по феноменологии и теории познания

ОЩЕ за и от Хусерл

В добавка: 50 великих книг по психологии со ссылками

Търсете по книжарниците забележителната книга на философа Ангел Грънчаров ИЗВОРИТЕ НА ЖИВОТА: вечното в класическата и модерната философия, изд. ИЗТОК-ЗАПАД, февр. 2009 г., 520 стр. Книгата ИЗВОРИТЕ НА ЖИВОТА, външно погледнато, е систематичен курс по философия, в който обаче твърде експресивно се тълкуват и вечните въпроси, вълнуващи човешките същества на тази земя. Подобна форма, именно курс лекции по философия, осигурява на автора така потребната живост, непосредственост и свобода в общуването със съзнанието на читателя. През цялото време той се стреми да бъде близо и да не изневерява на ония неизбежни сърдечни трепети, благодарение на които човекът става човек – и личност, разбира се. Опитва се да приобщава съзнанието на читателя към така вълнуващата мисловност на непреходното, която именно е истинското богатство на човека.

Няма коментари: