Представена публикация

Занятията в УЧИЛИЩЕТО ПО СВОБОДА

В нашето ОНЛАЙН-УЧИЛИЩЕ тази година провеждаме следните курсове: ПРОБЛЕМИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО: Защо учим? Защо учим? (Продължения) Защо...

петък, 22 юли 2016 г.

РИО-Пловдив документира сериозни злоумишлени нарушения на директорката на ПГЕЕ-Пловдив, регистрирани по мой сигналАми сега?

Освен това аз, Ангел Грънчаров, се чувствам длъжен отново да ви напомня, че нашият български Картаген е крайно време да бъде разрушен...

Търсете по книжарниците забележителната книга на философа Ангел Грънчаров Преследване на времето: Изкуството на свободата, . изд A & G, 2003 г., разм. 21,5 / 14,5 см, мека подвързия, ISBN 954-8945-88-6, 280 стр, 8.00 лв... Книгата говори за "нещо", което е близко на всеки един от нас: времето. Тя се опитва да ни насочи към чисто човешкото в него, към неговата ценност за човека. Това, че времето не ни е чуждо и ни изглежда "добре познато", съвсем не означава, че го разбираме. Нашето предварително познание за времето не навлиза в неговите дълбини, а само докосва повърхността, най-бледата му външност. Съзнанието за време го приема за факт, с който трябва да се "съобразяваме", но не отива по-нататък и не се задълбочава в неговата тайна. Когато обаче ни запитат А що е време? почти нищо не можем да кажем: мълчанието е нашият отговор. Тази необичайна и изненадващо понятна философска книга "поглежда" в скритото "зад" мълчанието ни - за времето, живота, свободата.

9 коментара:

Анонимен каза...

За това се пише до прокуратурата, защото е документно престъпление по служба. Има санкции по НПК.

Radomir Parpulov

Ангел Грънчаров каза...

А не трябва ли длъжностни лица от РИО-Пловдив да информират за нарушението компетентните органи?

Анонимен каза...

Грънчаров, поздравления, директорката на ПГЕЕ сериозно е нарушила закона, виж какво пише тук:

Глава девета
ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
Чл. 308. (1) Който състави неистински официален документ или преправи съдържанието на официален документ с цел да бъде използуван, се наказва за подправка на документ с лишаване от свобода до три години.
(2) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2004 г., изм., бр. 27 от 2009 г.) Когато предмет на деянието по ал. 1 са удостоверения за наследници или актове за гражданско състояние, нотариални актове или нотариални удостоверявания, български или чуждестранни документи за самоличност, документи за завършено образование или за придобита квалификация, свидетелства за управление на превозни средства, за регистрация на превозни средства, визови стикери, други документи, удостоверяващи прехвърляне или учредяване на право на собственост или на други вещни права, правоспособност, лични или регистрационни данни, наказанието е лишаване от свобода до осем години.
(3) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2004 г., изм., бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.05.2011 г.) Наказанието е лишаване от свобода до десет години, когато:
1. деянието по ал. 1 е с цел улесняване извършването на престъпление по чл. 108а, ал. 1 или 2;
2. деянието по ал. 2 е с цел имотна облага.
(4) (Нова - ДВ, бр. 28 от 1982 г., предишна ал. 2, изм., бр. 26 от 2004 г.) В маловажни случаи наказанието е:
1. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 1.01.2005 г.) по ал. 1 - лишаване от свобода до шест месеца или пробация;
5) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2004 г.) За приготовление към престъпление по ал. 1 наказанието е лишаване от свобода до една година. За приготовление към престъпление по ал. 2 и 3 или за сдружаване с цел извършване на някое от предвидените в тях престъпления наказанието е лишаване от свобода до шест години.
(6) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2004 г.) Не се наказва онзи участник в сдружението, който преди да е довършено съставянето на неистински официален документ или преправянето на съдържанието на официален документ (ако сдружението е образувано с такава цел) или преди да започне разпространяването на неистински или преправени документи (ако сдружението е образувано за това), се откаже от деянието и съобщи за него на властта.

Анонимен каза...

Глава девета
ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
Чл. 308. (1) Който състави неистински официален документ или преправи съдържанието на официален документ с цел да бъде използуван, се наказва за подправка на документ с лишаване от свобода до три години.
(2) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2004 г., изм., бр. 27 от 2009 г.) Когато предмет на деянието по ал. 1 са удостоверения за наследници или актове за гражданско състояние, нотариални актове или нотариални удостоверявания, български или чуждестранни документи за самоличност, документи за завършено образование или за придобита квалификация, свидетелства за управление на превозни средства, за регистрация на превозни средства, визови стикери, други документи, удостоверяващи прехвърляне или учредяване на право на собственост или на други вещни права, правоспособност, лични или регистрационни данни, наказанието е лишаване от свобода до осем години.
(3) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2004 г., изм., бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.05.2011 г.) Наказанието е лишаване от свобода до десет години, когато:
1. деянието по ал. 1 е с цел улесняване извършването на престъпление по чл. 108а, ал. 1 или 2;
2. деянието по ал. 2 е с цел имотна облага.
(4) (Нова - ДВ, бр. 28 от 1982 г., предишна ал. 2, изм., бр. 26 от 2004 г.) В маловажни случаи наказанието е:
1. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 1.01.2005 г.) по ал. 1 - лишаване от свобода до шест месеца или пробация;
5) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2004 г.) За приготовление към престъпление по ал. 1 наказанието е лишаване от свобода до една година. За приготовление към престъпление по ал. 2 и 3 или за сдружаване с цел извършване на някое от предвидените в тях престъпления наказанието е лишаване от свобода до шест години.
(6) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2004 г.) Не се наказва онзи участник в сдружението, който преди да е довършено съставянето на неистински официален документ или преправянето на съдържанието на официален документ (ако сдружението е образувано с такава цел) или преди да започне разпространяването на неистински или преправени документи (ако сдружението е образувано за това), се откаже от деянието и съобщи за него на властта.

Анонимен каза...

Чл. 310. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 26 от 2004 г.) Ако престъплението по чл. 308, ал. 1, и чл. 309, ал. 1 и 2 е извършено от длъжностно лице в кръга на службата му, наказанието е лишаване от свобода до пет години, а в случаите по чл. 308, ал. 2 и 3 - лишаване от свобода до дванадесет години, като съдът може да постанови и лишаване от право по чл. 37, ал. 1, точка 6.
(2) (Нова - ДВ, бр. 28 от 1982 г., изм., бр. 103 от 2004 г., в сила от 1.01.2005 г.) В маловажни случаи наказанието е лишаване от свобода до една година или пробация.
Чл. 311. (1) Длъжностно лице, което в кръга на службата си състави официален документ, в който удостовери неверни обстоятелства или изявления, с цел да бъде използуван тоя документ като доказателство за тия обстоятелства или изявления, се наказва с лишаване от свобода до пет години, като съдът може да постанови и лишаване от право по чл. 37, ал. 1, точка 6.

Анонимен каза...

"Докато умните се намъдруват ..." "Бойната томахавка е изровена!"- Винету Длъжностните лица го таксуват като административно нарушение .....

Radomir Parpulov

Анонимен каза...

А има ли все пак някаква санкция за такива "административни нарушения"?

Анонимен каза...

Ще сваля това видео и ще го гледам, ей Богу ! Може ли това същество, някаква смесица между пияница и проститутка на вид, да е съдия?? Тя ще ти даде справедливост ли, путьоооо, путьо?...

http://btvnovinite.bg/article/bulgaria/politika/sadija-vesislava-ivanova-stranni-privilegii-se-predlagat-za-vss.html

По-рано през деня не знам какво станало... Ей идиотите при вас не свършват, на бълхарски се казва сутринта... На английски не може, защото ще значи да речем 3 часа през нощта... Но лапай Бай Ганьо, лапай безмозъчний мой... За оная с изкуствените джуки по ТВ казаха, че ще следят прогреса й... На български е ще следят напредъка й... Но всеки БГ селянин ще се изсмее на "напредъка" й и ето какво идва - ще следят прогреса (което на ангтлийски обаче има смисъла: ще следя напредъка, а не прогреса)...

Все си мисля че най-дивата и проста част от бълхарското население - простаци, слагачи, комунисти и нищожества с циганско-турска кръв правят НАРОЧНО тази гавра с българския...

А сега се запознай с порядките на султана, очительо, ОК?... И пак го поздрави там, ти си знаеш за какво...

http://btvnovinite.bg/article/svetut/turskite-vlasti-shte-zakrijat-1669-chastni-uchebni-zavedenija.html

Мечтай си за ново образование, мечтай... То е дошло... Ще заобичаш скоро и ти Русия като мен, като ти навлекат потурите и забранят свинското... Чак тогава ще разбереш кво ти хортувах, коджа пезевенк си бре чоджум, айде...

http://btvnovinite.bg/article/bulgaria/obshtestvo/kak-izglezhda-balgarskoto-uchilishte-neoficialno-svarzvano-s-fetullah-gjulen.html

Дедо Въльовци са до един, викаше баща ми за това жалко племе бълхари, щом се събудеше по-рано през деня, след което започваше да следи прогреса на комунизма и на дрогаря Джифков...

Ае...

А. от Австралия

Анонимен каза...

ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
Чл. 308. (1) Който състави неистински официален документ или преправи съдържанието на официален документ с цел да бъде използуван, се наказва за подправка на документ с лишаване от свобода до три години.

Чл. 310. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 26 от 2004 г.) Ако престъплението по чл. 308, ал. 1, и чл. 309, ал. 1 и 2 е извършено от длъжностно лице в кръга на службата му, наказанието е лишаване от свобода до пет години, а в случаите по чл. 308, ал. 2 и 3 - лишаване от свобода до дванадесет години, като съдът може да постанови и лишаване от право по чл. 37, ал. 1, точка 6.

Чл. 311. (1) Длъжностно лице, което в кръга на службата си състави официален документ, в който удостовери неверни обстоятелства или изявления, с цел да бъде използуван тоя документ като доказателство за тия обстоятелства или изявления, се наказва с лишаване от свобода до пет години, като съдът може да постанови и лишаване от право по чл. 37, ал. 1, точка 6.