Представена публикация

Занятията в УЧИЛИЩЕТО ПО СВОБОДА

В нашето ОНЛАЙН-УЧИЛИЩЕ тази година провеждаме следните курсове: ПРОБЛЕМИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО: Защо учим? Защо учим? (Продължения) Защо...

сряда, 22 февруари 2017 г.

Учителят като... писар


Отварям си дипломата и гледам – УЧИТЕЛ. Пак поглеждам – учител. Тука има някаква грешка.

Писар

От ранна утрин започвам да пиша.
Пиша разпределение.
Пиша отсъствия.
Пиша оценки.
Пиша в тетрадките.
Пиша рецензии.
Пиша в дневника.
Пиша писма до родителите.
Пиша инструктаж.
Пиша писма до инспектората.
Пиша до кукления театър.
Пиша до директора.
Пиша доклади до директора.
Пиша забележки.
Пиша лично до родителя, да вземе да забележи забележката.
Пиша всички предмети в ученическите бележници.
Пиша оценки в бележниците – текущи и срочни.
Пиша протоколи от квесторство.
Пиша педагогически характеристики.
Пиша образователно досие на всяко дете.
Пиша портфолио.
Пиша програма по проекта „Твоят – моят час”.
Пиша доклади пак по този проект.
Пиша присъствия и отсъствия пак по него.
Пиша заявки, суми, материали - пак по него.
Пиша протоколи за деца със СОП. В клас имам 5 ученици такива. Всеки месец два пъти по 5 протокола на дете. Ха, вий ги смятайте!
Пиша цялостна оценка на дете със СОП.
Пиша списъци с имена и егн.
Пиша протоколи в екипа за личностна подкрепа.
Пиша обяснения.
Пиша удостоверения.
Пиша на съвет, да не пропусна нещо.
Пиша заявки за закуски.
Пиша писма до всички институции.
Пиша протокол за всяка родителска среща.
Пиша протокол за всеки разговор с родител.
Пиша протокол за всеки разговор с ученик.
Пиша протокол и за себе си, като почна сама да си говоря, и се подписвам даже.
Пиша заявки за материали.
Пиша обобщения на анкети.
Пиша сценарии.
Пиша реплики по сценария.
Пиша програма за първия срок.
Пиша програма за втория срок.
Пиша програмата на цялото училище.
Пиша материала в дневника.
Пиша индивидуални програми.
Пиша материала в дневника за индивидуална програма.
Пиша класни работи.
Пиша контролни работи.
Пиша тестове.
Пиша отчет за първи срок.
Пиша отчет за втори срок.
Пиша отчет за цялата учебна година.
Пиша препоръки.
Пиша ученически характеристики.
Пиша ученически досиета.
Пиша лични картони.
Пиша дипломи.
Пиша докладна за сбиване.
Пиша докладна за счупена дъска.
Пиша докладна за агресия срещу ученик.
Пиша докладна за агресия срещу учител.
Пиша на компютър.
Пиша на лист.
Пиша, напомняйки си нещо през 5 минути.
.........................................
Отварям си дипломата и гледам – УЧИТЕЛ. Пак поглеждам – учител. Тука има някаква грешка. Не съм учител аз, писар съм, писар! Ще ида още утре до университета. Ще искам веднага да ми сменят хартиите. Нека си пише какво точно работя. Ми тъй де, ще дойде една проверка, ще ме метнат ония отгоре, ха върви обяснявай, че си учител, а цял ден бумаги оправяш. Не ща. Нека ме пишат един писар. Тъй и тъй време никой не ми дава да уча децата, даже и те знаят, че съм писар. Писар съм, писар...

Pavlina Staneva, цитирана от Nedelin Boyadjiev

Освен това аз, Ангел Грънчаров, се чувствам длъжен отново да ви напомня, че нашият български Картаген е крайно време да бъде разрушен...

Абонирайте се! Подкрепете свободната мисъл и свободното слово в България тъкмо когато те са в страшна немилост!  (Забележка: Можете да получавате броевете на в-к ГРАЖДАНИНЪ за 2011 г. ако пишете на имейл angeligdb [@] abv.bg)

Няма коментари: