Представена публикация

Занятията в УЧИЛИЩЕТО ПО СВОБОДА

В нашето ОНЛАЙН-УЧИЛИЩЕ тази година провеждаме следните курсове: ПРОБЛЕМИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО: Защо учим? Защо учим? (Продължения) Защо...

понеделник, 27 февруари 2017 г.

Humanus Academy: свободна и саморазвиваща се общност от творчески мислещи хора, естествена среда на ученето, на личностното развитие, на човешкия просперитетВиж страницата с образователни ресурси: За студенти, ученици и всички интересуващи се

Всъщност онлайн-училището за личностно и духовно развитие на младите хора съществува от години на базата на моите изцяло образователни блогове, в които се е натрупала огромна информация, която всеки може да използва напълно свободно и безплатно. Сега просто предлагам към доразвиването на този вече реално съществуващ и функциониращ проект да се включат и други автори (учители, обучители, учители, преподаватели, партньори, както щете ги наречете), всеки от които ще има пълна авторска или творческа свобода или автономия, ще има нужния авторски и творчески суверенитет. Трябва, разбира се, да се облекчи достъпът до увеличаващата се непрекъснато информация, т.е. трябва да се преструктурира нейното подреждане, също така да се включи използването на най-новите и модерни средства за онлайн-обучение (виртуални класни стаи и пр.)

Всеки човек, който има какво да предложи на други хора като знания, умения, ценности, смисъл и пр. може да се включи в екипа от преподаватели, тук даже не се искат такива формални неща като дипломи и сертификати, истински важното е кой какво може и доколко има нужния талант - за да си намери ученици, които да имат полза от него.


Ще възникне една напълно свободна и саморазвиваща се общност от творчески мислещи хора, която именно е естествената среда на ученето, на личностното развитие, на човешкия просперитет. Така че заповядайте, в нашата образователна общност всеки може много да допринесе или да придобие, било за самия себе си, било за другите, и то не какво да е, а тъкмо истински значимите за човека неща, които имат непреходна ценност: става дума за мисли, идеи, истини, духовни ценности, творения на човешкия съзидателен гений.

Тази публикация е добавка към обявата за създаване на въпросното онлайн училище, публикувана под заглавието Заповядайте заедно да създадем демократично, свободолюбиво онлайн-училище!. То вече си има своята фейсбук-страница: виж Humanus Academy.

Освен това аз, Ангел Грънчаров, се чувствам длъжен отново да ви напомня, че нашият български Картаген е крайно време да бъде разрушен...

Търсете по книжарниците забележителната книга на философа Ангел Грънчаров ТАЙНСТВОТО НА ЖИВОТА: Въведение в практическата философия, изд. ИЗТОК-ЗАПАД, 2006 г., разм. 20/14 см., мека подвързия, ISBN-13: 978-954-321-246-0, ISBN-10: 954-321-246-5, 317 стр., 10.00 лв. Авторът тръгва от простия факт, че човекът е живот, че ние сме живи и влюбени в живота същества, от което следва, че по никой начин не бива да му изневеряваме: да си мислим, че сме “нещо повече от това”, че сме “нещо повече от него”. Но човекът е и разбиращо същество, което значи, че не се задоволява с “простата даденост” на непосредствения живот, а непрекъснато търси смисъла, неговата ценност за нас самите. Оказва се, че ние живеем като че ли само затова непрекъснато да търсим себе си, което, от друга страна погледнато, означава, че постигаме себе си само когато свободно “правим” себе си, своето бъдеще, а значи и съдбата си. Пътят на живота у човека изцяло съвпада с пътуването към самия себе си, от което не можем да се откажем...

Няма коментари: