понеделник, 13 март 2017 г.

Предаването "На Агората..." от 9 март 2017 г., тема: Как се прави демокрация?Приятно гледане, приятни размисли!

Освен това аз, Ангел Грънчаров, се чувствам длъжен отново да ви напомня, че нашият "български" - т.е. мутро-ченгесарски и кагебистко-руско-путински - Картаген е крайно време да бъде разрушен...

Абонирайте се! Подкрепете свободната мисъл и свободното слово в България тъкмо когато те са в страшна немилост!  (Забележка: Можете да получавате броевете на в-к ГРАЖДАНИНЪ за 2011 г. ако пишете на имейл angeligdb [@] abv.bg)

1 коментар:

Анонимен каза...

Ами във всеки случай не се прави така, че комунистите – с мълчаливото съгласие на Запада, дадено от Буш старши на Горбачов на Малта – организират псевдореволюции в страните си, в резултат на които се променя леко фасадата, зад която комунистите обаче продължават да управляват и да контролират всичко.

Анатоли Голицин:

Подреденият преход в Източна Европа не може да е спонтанен. Всичко това е прекалено хубаво, за да е вярно… Всички тези фактори указват, че става дума за общи схеми, планирани, ръководени и координирани в рамките на обща стратегия. Това е революция „отгоре“, извършена от комунистическите партии, апарата им, службите за сигурност и въоръжените сили… Намерението е новите „демокрации“ и техните политически партии да получат доверие от Запада. Това не е израз на упадък на властта на комунистическите партии. То просто отразява отхвърлянето на сталинизма, продавайки на партиите по-активна роля в обществото без загуба идеологическата им идентичност, политически цели и стратегическа визия… Поради контрола на комунистическите партии „бившите” страни от Съветския блок НЕ СА ИСТИНСКИ ДЕМОКРАЦИИ И НЯМА ДА СТАНАТ ТАКИВА В БЪДЕЩЕ. Да се мисли другояче означава да се отдаваме на пожелателно мислене. ПРИЕМАНЕТО НА ФАЛШИВАТА „ПОЛИТИЧЕСКА ОПОЗИЦИЯ” ОТ СТРАНА НА ЗАПАДА КАТО АВТЕНТИЧНА ЛОГИЧЕСКИ ДОВЕДЕ, КАКТО И БЕШЕ ЗАПЛАНУВАНО, ДО ДНЕШНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА БЕЗКРИТИЧНОТО ПРИЕМАНЕ НА ИЗМАМНАТА „ДЕМОКРАЦИЯ” КАТО ИСТИНСКА ДЕМОКРАЦИЯ.”

В СССР, респ. Русия и Източна Европа, комунистическата партия решава резултата от изборите. Тя запазва властовия си монопол чрез контролирани ‘реформатори” и „консерватори” и чрез контролираната „многопартийна система”… В съветската „демокрация” няма автентична, организирана политическа опозиция и не съществува реална възможност такава опозиция да се появи. Истинските антикомунисти в тези страни несъмнено в частни разговори казват: „Те се преструват, че ни дават демокрация, ние се преструваме, че сме свободни.” Всеки опит да се формира автентична, неконтролирана политическа опозиция бива смазван както направиха Денг и китайската армия на площада Тиенънмън, Илиеску и неговите миньори в Румъния или чрез използването на танкове, КАКТО ЗАПЛАШИ МЛАДЕНОВ В БЪЛГАРИЯ. По съшия начин несъмнени ще се подходи при аналогични опити в Полша, Чехословакия и Съветския съюз (Русия) от сегашните ”реформатори”, които така ще разкрият отново грозните си ленинистки и сталинистки лица. Съветската „демокрация” ще остане диктаторска в своето отношение към истински политически опоненти… Съветската „демокрация” ще остане фасада, зад която комунистическата партия, със своя властови монопол, ЩЕ ДЪРПА КОНЦИТЕ И ЩЕ МАНИПУЛИРА МАРИОНЕТКИТЕ.