Представена публикация

Занятията в УЧИЛИЩЕТО ПО СВОБОДА

В нашето ОНЛАЙН-УЧИЛИЩЕ тази година провеждаме следните курсове: ПРОБЛЕМИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО: Защо учим? Защо учим? (Продължения) Защо...

понеделник, 29 май 2017 г.

Истината за руската политика спрямо България, изказана честно, без усукване, без лицемерие"Всяко тържество на България е смърт за Русия. Балканските държави не трябва да имат нищо свое. Те трябва да бъдат притежание на русите или, по-ясно казано, те трябва да бъдат погълнати от русите.”

Иван Аксаков

И този човек има посветена улица на свое име в центъра на София. Да, има заслуги за отстояване на българската кауза, събирал е пари за опълченците, но горните му думи и дейност към края на живота, му дават право не на улица, а на "балансирано" мълчание.

Предлагам СОС веднага да смени името на улицата с това на генерал Иван Колев или друг български генерал с "неудобен" принос и мълчание в съвременната история.

И тъй като сами няма да го направя без натиск - призовавам съветниците в СОС, които имат право на инициатива и споделят тази идея незабавно да започнат процедура. Ще подкрепим с масова подписка.

Не утре, не вдругиден: СЕГА!!!

Ilian Vassilev

Освен това аз, Ангел Грънчаров, се чувствам длъжен отново да ви напомня, че нашият „български“ Картаген е крайно време да бъде разрушен…

Търсете по книжарниците книгата на философа Ангел Грънчаров СТРАСТИТЕ И БЕСОВЕТЕ БЪЛГАРСКИ (с подзаглавие Кратка психологическа история на съвременна България), изд. ИЗТОК-ЗАПАД, 2008 г., 320 стр. Хронология и феноменология на случилото се след 1989 година, както и вникване във факторите, които определят нашата национална съдба. Книга за нашите лутания по пътищата на свободата, за раждането и пътя на младата българска демокрация, за това какви сме ние, съвременните българи, книга за пропилените ни шансове и за покрусените ни надежди. Но това е една въпреки всичко оптимистична книга, която ни казва, че от нас, гражданите, зависи всичко: ако сме мизерни духом, няма как и да не живеем в бедност. От нашите ценности зависи съществуването, живота ни. Духовната безпътица поражда историческите, пък и сегашните ни нещастия. А растежът на нашите сили - и като индивиди, и като нация - тръгва от освобождаването на съзнанията ни от ония коварни скрупули и дефекти, заради които толкова сме си патили - и за които сме платили тежка цена.

Няма коментари: