Представена публикация

Занятията в УЧИЛИЩЕТО ПО СВОБОДА

В нашето ОНЛАЙН-УЧИЛИЩЕ тази година провеждаме следните курсове: ПРОБЛЕМИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО: Защо учим? Защо учим? (Продължения) Защо...

сряда, 10 май 2017 г.

Германия и Русия подпалиха Втората световна война: германците се срамуват за престъпленията си, а руснаците се гордеят за тях!Стоян Михалев: "Германия и СССР подпалиха и започнаха Втората световна война. Едните се срамуват за това, другите се гордеят."

Кратък мой коментар: Немците осъзнаха вината си (и пратиха цялата цена, поеха цялата отговорност), руснаците тепърва ще трябва да я осъзнаят - и да поемат отговорността си, да платят цялата цена за престъпленията си!

ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА: 23 августа 1939 года главами ведомств по иностранным делам Германии и Советского Союза был подписан договор о ненападении. Со стороны СССР договор был подписан наркомом по иностранным делам В. М. Молотовым, со стороны Германии — министром иностранных дел И. фон Риббентропом (пакт Молотова — Риббентропа).Стороны соглашения обязывались воздерживаться от нападения друг на друга и соблюдать нейтралитет в случае, если одна из них становилась объектом военных действий третьей стороны. Участники соглашения также отказывались от участия в группировке держав, «прямо или косвенно направленной против другой стороны».

К договору прилагался Секретный дополнительный протокол о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе на случай «территориально-политического переустройства». Протокол предусматривал включение Латвии, Эстонии, Финляндии, восточных «областей, входящих в состав Польского государства» и Бессарабии в сферу интересов СССР, Литву и запад Польши — в сферу интересов Германии.1 сентября 1939 года немецкие войска вторглись на территорию Польши и Вольного города Данцига без формального объявления войны. 17 сентября на территорию Польши вошли войска Красной Армии. Эта военная операция закончилась поражением Польши и её разделом между победителями.

В ходе боевых действий 14 сентября 1939 года город Брест (а 17 сентября — и крепость) были заняты XIX-м моторизованным корпусом Вермахта под командованием генерала Гудериана. По согласованной 20 сентября временной демаркационной линии между войсками СССР и Германии эта территория входила в советскую зону.22 сентября 1939 года в Бресте, во время официальной процедуры передачи города и Брестской крепости советской стороне, состоялся совместный парад вермахта и РККА. Прохождение войск было осуществлено по центральной улице города. В параде приняли участие подразделения XIX моторизованного корпуса Вермахта (командующий корпуса — генерал танковых войск Гейнц Гудериан) и 4-го батальона 29-й отдельной танковой бригады РККА (комбриг — Семён Кривошеин). Парад завершился спуском германского флага и поднятием советского флага.

Передача города происходила согласно советско-германскому протоколу об установлении демаркационной линии на территории бывшего Польского государства, подписанного 21 сентября 1939 года представителями советского и немецкого командований.

Освен това аз, Ангел Грънчаров, се чувствам длъжен отново да ви напомня, че нашият "български" Картаген е крайно време да бъде разрушен...

Търсете по книжарниците забележителната книга на философа Ангел Грънчаров ИЗВОРИТЕ НА ЖИВОТА: вечното в класическата и модерната философия, изд. ИЗТОК-ЗАПАД, февр. 2009 г., 520 стр. Книгата ИЗВОРИТЕ НА ЖИВОТА, външно погледнато, е систематичен курс по философия, в който обаче твърде експресивно се тълкуват и вечните въпроси, вълнуващи човешките същества на тази земя. Подобна форма, именно курс лекции по философия, осигурява на автора така потребната живост, непосредственост и свобода в общуването със съзнанието на читателя. През цялото време той се стреми да бъде близо и да не изневерява на ония неизбежни сърдечни трепети, благодарение на които човекът става човек – и личност, разбира се. Опитва се да приобщава съзнанието на читателя към така вълнуващата мисловност на непреходното, която именно е истинското богатство на човека.

2 коментара:

Bacho Кольо каза...

Германия и СССР подписват Пакт за ненападение.
И какво по-хубаво от това?
И защо това се тълкува като голям грях На СССР?
А преди този пакт Германия с колко още европейски страни подписва подобни договори? Може би повече от десет...Като се започне с Полша - 1934 та се стигне до Молотов- Рипентроп - 1939...
И повечето от тях са нарушени вероломно от Хитлер.

Само че след такова нарушение от страна на Германия, Полша е обявена за жертва, а СССР - за агресор...

Това какво е? Шизофрения? Лицемерие?...

Ангел Грънчаров каза...

Таваришч Колю, комунизмът е нелечимо мозъчно заболяване, уврежда се не само мозъчната тъкан (както у Ленин), но и съзнанието - и то завинаги! СССР и Германия подпалиха Втората световна война като нападнаха Полша - тази неоспорима историческа истина може ли да ти я поеме някога болното от комунизъм съзнание?