Представена публикация

За всички, които се интересуват от моите коментари, беседи и от дискусиите, в които участвам!

Съобщавам, че всеки, който иска да следи моите всекидневни коментари и анализи, може да го прави като посещава редовно моята страница във фе...

вторник, 3 ноември 2020 г.

"Зловещо нещо" ли е демокрацията в училище?!

Constantino Dimitrov, Форум за свободно обсъждане на образованието (учители - общество): СТИГА САМО да си го навие на пръста, в наше време всеки родител може да разкатае играта - и на учители, и на директор, и на останалите родители, мобилизирайки всякакви наредби, учреждения, фейсбукски групи и дори, влиятелни личности и медии! Едва ли има колега, който да не знае за какво става въпрос. Училището (все още донякъде) се е превърнало в арена на междуродителски и вътрешносемейни войни, болни амбиции, налудничави обвинения и претенции, заплахи за саморазправа и откровено изнудване. Мисля, че не това е неговата цел и задача. 

Емилия Цекова: Съвсем правилно. Родителите трябва да държат далеч от училището своите мании, фобии, агресия, която се прехвърля и на децата, непукизъм, които се демонстрира и от децата. Нека да има респект към учителя, училището като институция и съучениците на детето, които са преките потърпевши. 

Petya Borisova: Виждала съм как един родител оказва всякакъв натиск на други родители и учители, за да наложи някакво лично разбиране за образованието, което е удобно за него самия, без да се интересува от опита и нуждите на останалите. 

Mirena Gramatikova: Като ви е слаба системата, ще ви мачкат! 😘🥰 

Galy Pav: Така е, тъжно, много тъжно! Липсват духовни водачи! Липсват мислещи хора, такива при които мисленето е качество, а не способност. Къде остана това възнесение/възкачане на съзнанието, на духа? Кои "доброжелатели" ни подхвърлиха идеята и думата демокрация? Когато я прегърнахме, "духът излетя от бутилката". Тя самата дума, някой каза, че е зловеща, защото се състояла от думите "демон" и "крада". Сега сме или във възторг или в страх - и от двете се "умира". 

Ангел Грънчаров: Родителят (пък и ученикът, защо не?!) е съвсем естествено да има права и дори, представете си, да се ползва от тях, и то по една-единствена простичка причина: той е данъкоплатец, той с парите си субсидира образованието, той, следавателно, е главният работодател и на учителите, и на директорите, и дори, представете си, дори на най-височайшите чиновници от Министерството, дори са работодатели, представяте ли си, на самия господин Министър! И всичките тия, на които той с парите си плаща заплатите, в някакъв смисъл са негови слуги, да, това е положението, учителите дават някаква услуга, вярно, образователна, но услуга, а пък нали знаете, в браншовете на услугите, клиентът винаги е прав. 

Така е при демокрацията. Тя се опира на непрекъснати дебати, на дискусии; по повод на образованието в тия дебати трябва да участват на равни основания всички участващи в процеса, а именно, повтарям, родители, ученици, учители, образователни мениджъри. Не мога да разбера защо така сте учудени, че някои родители, моля ви се, се били ползвали от правата си и били си позволявали да задават въпроси, да изискват, да критикуват и пр. 

Излиза, че учудените от този факт явно изхождат от презумпцията, че родителите трябва да мълчат и да слушат, а пък учителите - да командват, имайки пълната власт; е, това време свърши, сега дойде времето на проклетата демокрация, в която някои родители-личности почнаха да се ползват от правата си. Вярно, повечето родители си стоят безмълвни като мижитурки, но се оказа, че има и родители, които постъпват свободно, както подобава за граждани, за личности, сиреч, ползват се от правата си. 

И това съвсем не е скандално. Учителите трябва да се радват, че родители започнаха да говорят и да изискват, щото те по този начин им помагат. Без постоянен пълноценен и ползотворен и за двете страни диалог между учители и родители няма как да съществува такава особена и фина сфера каквато е образованието. 

Това са азбучни истини. Срам ме е, че ми се налага да ви ги казвам. 

Ангел Грънчаров: Galy Pav Значи "демокрация" идела от "демон" и "крада" и затова е нещо много зловещо според Вас, така ли?! А недемокрацията, т.е. комунизмът е нещо прекрасно?! Щото властващите могат да си правят каквото искат, а всички треперят от страх, мълчат и се подчиняват?! 

Вие нима не знаете, че най-кошмарното нещоо е не демокрацията, а тъкмо комунизмът, който направо убиваше ония, които мислеха различно и си позволяваха да питат и да говорят?! И вероятно работите в образованието - знаете ли, че с тия свои ретроградни разбирания сте напълно неадекватен (неадекватна) на духа на времето, в което живеем?! 

Горките ученици, горките учители, които са имали учител или директор като Вас! 

Освен това смятам, че нашият "Картаген" - масовото българско безразличие спрямо истината и свободата! - е крайно време да бъде разрушен...


Абонирайте се! Подкрепете свободната мисъл и свободното слово в България тъкмо когато те са в страшна немилост!  (Забележка: Можете да получавате броевете на в-к ГРАЖДАНИНЪ за 2011 г. ако пишете на имейл angeligdb [@] abv.bg)

Няма коментари: