Представена публикация

За всички, които се интересуват от моите коментари, беседи и от дискусиите, в които участвам!

Съобщавам, че всеки, който иска да следи моите всекидневни коментари и анализи, може да го прави като посещава редовно моята страница във фе...

петък, 22 януари 2021 г.

С какво се занимава напоследък колегата-блогър - и бъдещ учител! - Ники Димов?


Изучаващият педагогика за да придобие педагогическа правоспособност и да стане учител агроном Ники Димов е публикувал в блога си интересен текст; ето малък откъс от него: 


 ... Думата “метод” е от гръцки произход и означава начин, път за определена цел, способ на действие. В педагогически дискурс понякога методът на възпитанието се свързва с начина, по който се осъществява възпитателния акт. Изборът на конкретния метод е сложна ориентация към съответния механизъм (инструмент) за най-пълноценно осъществяване на възпителното намерение. Методите на възпитание до голяма степен определят и възпитателните стилове: авторитарен, демократичен, либерален и т. н. Въпреки че възпитателни актове се свързват с използването на конкретен метод на възпитание, обикновено във възпитателната практика се говори за групи (набор) от методи.

Може да се каже, че осъществяването на възпитанието изисква разностранното влияние на различни начини на въздействие. В съвременната педагогическа литература същността на възпитателните методи се свързва с педагогическата проекция на обективните фактори на социалната действителност, които трансформират личността. Чрез педагогическата трансформация влиянието на факторите на социалната действителност навлиза в активната зона на педагогическо значимото социално-ценностно действие. То се осъществява чрез педагогически коментар (тълкуване) на социално-ценностните реакции. ... 

Освен това смятам, че нашият "Картаген" - масовото българско безразличие спрямо истината и свободата! - е крайно време да бъде разрушен...


Абонирайте се! Подкрепете свободната мисъл и свободното слово в България тъкмо когато те са в страшна немилост!  (Забележка: Можете да получавате броевете на в-к ГРАЖДАНИНЪ за 2011 г. ако пишете на имейл angeligdb [@] abv.bg)

2 коментара:

Анонимен каза...

Горкото момче. Учител тръгнало да става. Като го знам какво е, ще го разкостят и спукат от подигравки още първата седмица. И ще се оттегли с разбити нерви. Жалко за положените усилия - не в правилна посока. Но зловонното влияние на другаря Грънчевски не прощава.

Анонимен каза...

Ники, успех в областта на педагогиката!