Представена публикация

За всички, които се интересуват от моите коментари, беседи и от дискусиите, в които участвам!

Съобщавам, че всеки, който иска да следи моите всекидневни коментари и анализи, може да го прави като посещава редовно моята страница във фе...

понеделник, 31 май 2021 г.

Дали е правилно намерението ми да участвам в конкурса за омбудсман на Пловдив?


Тази заран ми се наложи да напиша (и изпратя по имейла) следното писъмце до омбудсмана и Пловдив и до ръководителя на най-важната демократична, тъй да се рече, институция на град Пловдив (и понеже съм демократ го публикувам и тук, в блога си, с оглед да стигне до вас, четящите и интересуващите се от проблемите на демокрацията ни представители на нашия роден български демос, тъй да се рече, ако използваме гръцката дума!):

 

До инж. Александър Държиков,

Председател на Общинския съвет в гр. Пловдив

До инж. Борислав Стаматов,

Омбудсман на Пловдив

ДО МЕДИИТЕ

 

ЗАПИТВАНЕ ПОД ФОРМАТА НА ОТВОРЕНО ПИСМО

 

От Ангел Иванов Грънчаров, философ, писател, гражданин

 

Уважаеми господин Председател,

Уважаеми господин омбудсман,

Прочетох по разни сайтове, че бил Общинският съвет в Пловдив бил обявил конкурс за омбудсман на Пловдив, ала никъде не мога да намеря съответната официална обява за това, включително и на сайта на Община Пловдив. Може ли да я публикувате тази тъй тайнствена обява, може ли да ми дадете линк към нея (ако вече е публикувана)? Питам защото аз искам непременно да участвам в този конкурс.

Предварително благодаря! Имайте предвид, не е хубаво точно за тази важна длъжност конкурсът да се провежда тайно, "под масата", достъп до обявата да имат само тия, които са "от наште" и пр. Това може да опорочи конкурса за омбудсман на Пловдив още от самото начало, което е недопустимо да се случи.

Извинявам се, но до такива мисли ме доведе дългото безуспешно търсене на самата обява. Пък и сам знаете каква е ситуацията в момента (характерна с това, че много държавни институции са силно дискредитирани поради поведението на оглавяващите ги длъжностни лица, самозабравили се от измамно чувство и съзнание за пълна безнаказаност, поради което загубиха доверието на нас, гражданите!), поради което имаме пълните основания да сме подозрителни, да реагираме по начина, по който реагирам в случая аз.

Ще очаквам с интерес съобщението Ви!

31 май 2021 г.,

Пловдив

С УВАЖЕНИЕ: (подпис)


Освен това смятам, че нашият "Картаген" - масовото българско безразличие спрямо истината и свободата! - е крайно време да бъде разрушен...
Търсете по книжарниците забележителната книга на философа Ангел Грънчаров ИЗВОРИТЕ НА ЖИВОТА: вечното в класическата и модерната философия, изд. ИЗТОК-ЗАПАД, февр. 2009 г., 520 стр. Книгата ИЗВОРИТЕ НА ЖИВОТА, външно погледнато, е систематичен курс по философия, в който обаче твърде експресивно се тълкуват и вечните въпроси, вълнуващи човешките същества на тази земя. Подобна форма, именно курс лекции по философия, осигурява на автора така потребната живост, непосредственост и свобода в общуването със съзнанието на читателя. През цялото време той се стреми да бъде близо и да не изневерява на ония неизбежни сърдечни трепети, благодарение на които човекът става човек – и личност, разбира се. Опитва се да приобщава съзнанието на читателя към така вълнуващата мисловност на непреходното, която именно е истинското богатство на човека.

13 коментара:

Анонимен каза...

Разбира се, че е правилно. Всички имаме нужда да се посмеем.

Ангел Грънчаров каза...

И защо, другарко, ще се смеете? Безпричинният смях нали знаете какво показва? Проучете и ще разберете...

Анонимен каза...

В случая е причИнен.

Ангел Грънчаров каза...

И от какво е причИнен ма, другарко?

Анонимен каза...

От вашето кандидатствуване за омбудсман.

Анонимен каза...

Вашето писмо е заведено в деловодната система на ОбС-Пловдив с вх.№21X-89/31.05.2021 г.

Ангел Грънчаров каза...

Да де, разбирам, но все пак бихте ли изяснила, другарко, кое по-точно от моето кандидатстване за омбудсман буди у Вас специално такива неудържимо буйни пориви към смях и веселие? Вие може би смятате, че само другар с комуноидно-комунистически наклонности може да бъде омбусман? Интересно ми е да разбера, знаете, че за мен душите на човеците са нещо твърде интересно и загадъчно дори...

Анонимен каза...

Само няма да се плашиш. Това, че ще се смеем, не бива да те притеснява толкова.

Ангел Грънчаров каза...

О, тъй добра другарко, не се притеснявайте толкова за мен! Аз пък ще се смея на Вас, дето се смеете безпричинно и заедно ще се забавляваме и двамата, другарко. Апропо, Вие вече се смятате за много, а не за един човек, тъй ли? Знаете ли, че това "размножение" на личността Ви на много личности е доста опасно?

Анонимен каза...

Говоря за обществото като цяло. Аз съм негов представител.

Ангел Грънчаров каза...

Така ли, другарко? И как се сдобихте с това право да говорите от името на "обществото като цяло"? Някой упълномощи ли Ви за това? Бихте ли представила копие на пълномощното му?

Анонимен каза...

Разбира се. На кого да го представя?

Ангел Грънчаров каза...

Дайте ни да го видим де, другарко. Един човек ли Ви упълномощи или двама? Дайте да видим пълномощните, които Ви дадоха...