Представена публикация

Занятията в УЧИЛИЩЕТО ПО СВОБОДА

В нашето ОНЛАЙН-УЧИЛИЩЕ провеждаме следните курсове: Защо учим? Защо учим? (Продължения) Защо учим? (Заключителна част) ФИЛОСОФИЯ: М...

неделя, 1 февруари 2015 г.

Обява за конкурс на тема "Какво зная за Украйна"Участвайте и вие!

Пловдів, вул. «Цар Калоян», № 8, поверх 4

Тел. (+35932) 655 312; т/ф 655 311
Тел. (+35932) 655 312; т/ф 655 311

e-mail: office@consulukr-plovdiv.bg
www.consulukr-plovdiv.bg

ПОЧЕТНО КОНСУЛСТВО НА УКРАЙНА В ГРАД ПЛОВДИВ
Пловдив, ул. «Цар Калоян», № 8, ет. 4


КОНКУРС „КАКВО ЗНАЯ ЗА УКРАЙНА”

Почетното консулство на Украйна в Пловдив е домакин на Конкурс „Какво зная за Украйна”. Проектът е инициатива, която дава възможност да се извършват самостоятелни исторически изследвания.

В конкурса могат да участват всички, които желаят да споделят своя история, впечатление, спомен, или да изразят своя творчески талант и идея, свързани с историята на Украйна.

Целта е конкурсът да открие нови неизвестни факти от историята на Украйна и връзките й с останалите държави и да попълним общата ни история. Да се събуди интересът на хората към историята на родния край, да провокира интерес към изследователска работа.

Конкурсът е предизвикателство за участниците да се изобразява украинската история по оригинален, забавен, сериозен, драматичен и какъвто и да било начин.

Използвайте въображението си и докажете, че историята може да бъде интересна, а не само да се свежда до дати и факти.

В конкурса могат да вземат участие всички автори, навършили четиринадесет и не по-възрастни от шестдесет и пет години към датата на отчитане на конкурса.

Всеки кандидат има право да представи творбата си, напечатана в три еднообразни екземпляра и текстът да не е по-голям от 10 хил. думи обем. (6 печатни страници).

Краен срок за предаване на творбите – 24 август 2015 г. по случай Деня на Независимостта на Украйна.

РЕГЛАМЕНТ

• Разказът да бъде написан на български книжовен език, като са спазени правописните, граматическите и пунктуационните правила.

• Обемът на текста да бъде не повече от 6 страници А4, шрифт Times New Roman, 12 пункта.

• Произведението да съдържа послание към читателите:

Заглавието на разказа може да не съвпада с дадената тема, но съдържанието му трябва да се съотнася с нея. Възможно е сюжетът да бъде свързан с най-старата украинска история от 3-то хилядолетие преди Христа по времето на ямната култура и културата на погребалните камери, като център на източнославянската култура през Средновековието, присъединяване на Украйна към Съветския съюз, независимостта й след разпадането на Съветския съюз през 1991 г. , Киевска Рус, XVI век — Основаване на Запорожката Сеч, украинските казаци, независима Украинска народна република, Гладомор, Украйна е окупирана от Нацистка Германия, 24 август 1991 г. – Върховната рада приема закон, провъзгласяващ Независимостта на Украйна, Казашка епоха, християнството, украинската интелигенция, украински културни традиции, украински език, Украинска съветска република, знамето, украинската национална идея, индустриализацията на страната, кулаците, толерантността на украинския народ, тежката промишленост – военна промишленост, въгледобив, металургия, химическа промишленост, енергетика, река Днепър, язовирите, 26 април 1986 г., облакът от радиоактивни отпадъци.

Конкурсните произведения се журират от екип на Почетното консулство на Украйна в Пловдив, литературни творци, критици и историци.

Организатор е Инж. Димитър Георгиев, Почетен консул на Украйна в Пловдив.

Награди: Първа награда – 1000 лв. Втората и третата награда – парични премии. (800 и 500 лв.) Присъждат се и поощрения. Всеки получава и грамота за участие.

Отчитане на резултатите: Резултатите от І Конкурс „Какво зная за Украйна” ще бъдат обявени на 7 януари 2016 г. (Укр. Коледа)

Конкурсната програма ще бъде изпратена на посочен от участника електронен адрес след 7 януари 2015 г.

Творби на участниците се приемат до 24 август 2015 г. на e-mail: office@consulukr-plovdiv.bg с препоръчана кореспонденция на адрес (трябва да се приложи и диска с файла):

Почетно консулство на Украйна в Пловдив, гр. Пловдив, ул. Цар Калоян № 8

Изпратените творби трябва да са придружени с точно посочени име и фамилия, адрес, телефон и дата на раждане на участника.

Телефони за връзка и информация: 032 655 311 (12.30 – 16.30 ч.)

Търсете по книжарниците забележителната книга на философа Ангел Грънчаров ИЗВОРИТЕ НА ЖИВОТА: вечното в класическата и модерната философия, изд. ИЗТОК-ЗАПАД, февр. 2009 г., 520 стр. Книгата ИЗВОРИТЕ НА ЖИВОТА, външно погледнато, е систематичен курс по философия, в който обаче твърде експресивно се тълкуват и вечните въпроси, вълнуващи човешките същества на тази земя. Подобна форма, именно курс лекции по философия, осигурява на автора така потребната живост, непосредственост и свобода в общуването със съзнанието на читателя. През цялото време той се стреми да бъде близо и да не изневерява на ония неизбежни сърдечни трепети, благодарение на които човекът става човек – и личност, разбира се. Опитва се да приобщава съзнанието на читателя към така вълнуващата мисловност на непреходното, която именно е истинското богатство на човека.

Няма коментари: