Представена публикация

Занятията в УЧИЛИЩЕТО ПО СВОБОДА

В нашето ОНЛАЙН-УЧИЛИЩЕ тази година провеждаме следните курсове: ПРОБЛЕМИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО: Защо учим? Защо учим? (Продължения) Защо...

понеделник, 20 юни 2016 г.

Свободата на човека е самоцел и самоценност, causa sui
Талантът, посвещението и квалификацията на учителя са страхотни инструменти за постигане на качествено, ефективно и адекватно образование. Инструментът обаче не е, сам по себе си, достатъчно условие за качество, ефективност и адекватност на образованието.
Качеството на образованието зависи от удовлетворението на учещия. Затова и най-посветеният учител не може да направи ученика доволен, ако ученикът не е учил това, което иска.

Ефективността на образованието зависи от това доколко се учи чрез участие в реални дейности, и то избрани от учещия. Затова и най-квалифицираният учител не може да приложи уменията си, ако учещите не поставени в среда, в която могат да поемат инициатива, да взимат решения и да правят грешки.

Адекватността на образованието зависи от това доколко то отговаря на ценностите на общността и доколко общността наистина живее според тези ценности. Затова и най-талантливият учител не може да извлече полза за ученика си от неадекватното учебно съдържание - той трябва да може да избира и създава свое учебно съдържание, което отговаря на потребностите на местната общност.

В един израз – резултатите на образованието зависят не просто от работата на учителите, а от това дали работят в свободна или несвободна среда. (Прочети ДОКРАЯ)

Gayane Minassian: Днес цяла сутрин си мислих за абсурда на твърдението, че учителите били най-важните за образованието. Прибирам се - и ето го, казано по най-добрия начин!

Ангел Грънчаров: Добре казано. Свободата е самоцел и самоценност, causa sui, от която зависят всички други цели: качество на образованието, пълноценно развитие и разгръщане на личностния потенциал на младите, просперитет на страната и нацията и т.н.; а всичко останало са само средства (условия) за постигане на всички тия цели. Несвободният учител, т.е. унизеният учител, който властва над несвободни и унизени, несуверенни като личности ученици, дори и да бъде поставен в бляскави условия, не могат да си разгърнат потенциала. Несвободните учители и ученици са непълноценни и уродливи по същината си, което поражда всички останали уродливости.

Освен това се чувствам длъжен отново да ви напомня, че нашият български Картаген е крайно време да бъде разрушен...

Търсете по книжарниците книгата на философа Ангел Грънчаров БЪЛГАРСКАТА ДУША И СЪДБА (с подзаглавие Идеи към нашата философия на живота, историята и съвременността), 12.00 лв., изд. ИЗТОК-ЗАПАД, 2007 г., разм. 20/14 см., мека подвързия, ISBN 978-954-321-375-7, 354 стр. Книгата е новаторски опит за по-цялостно представяне и описание на битуващите в нашето съзнание исторически и "народопсихологични" комплекси, които определят и нашите реакции спрямо съвременните реалности на живота ни. Авторът търси смисъла, който се крие в случващото се с нас самите, изхождайки от предпоставката, че ясното съзнание за това какви сме като индивиди и като нация е основа на така необходимата ни промяна към по-добро. А този е залогът за бъдещия ни просперитет.

Няма коментари: