понеделник, 20 юни 2016 г.

Предаването "На Агората..." от 16 юни, темата е: Реформа или революция е потребна на прогнилото българско образование?ПРИЛОЖЕНИЕ ИЛИ ЕДИН ПРИМЕР, ВЗЕТ ОТ ЖИВОТА:

До г-жа Иванка Киркова, Началник на РИО-Пловдив
КОПИЕ: До ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ на ПГЕЕ-Пловдив

ЖАЛБА

от Ангел Иванов Грънчаров, преподавател по философия,

Уважаема госпожо Началник,

На 20 юни 2016 г. с Доклад вх. № 435/20.06.2016 г. до Директора на ПГЕЕ-Пловдив помолих, предвид явяването ми на ТОЛЕК (Транспортна областна лекарска експертна комисия) заради предстоящо издаване на нова шофьорска книжка от 9.00 часа да бъде извършена евентуално някаква промяна в програмата, та да не пропусна часа с 11Б клас, който започва от 10.10 минути (същия ден имам часове с още три класа, но те са в по-късно време и няма опасност заради явяването ми пред комисията да пропусна часовете с тях).

Час по-късно изпълняващата функцията директор инж. Милева ми позвъня по телефона и ми каза, че предвид „твоето поведение и отношение към ръководството и към мен самата“ (цитирам думите й) тя разпорежда да си пусна молба за платен отпуск за 21 юни! Предвид обаче, че сега е краят на годината и това са последни учебни часове, в които се оформят годишните оценки, смятам, че решението на г-жа Милева е злонамерено и цели да подрони моя имидж пред учениците, а и също така да ми създаде сериозни проблеми в оформянето на оценките в цели три класа, което пък, от своя страна, да създаде предпоставки за настроения срещу мен от страна на учениците. С настоящето Ви давам просто един пример за това какъв е стилът на ръководство на училищния управленски екип, т.е. за това в каква обстановка съм принуден да съществувам, да осъществявам своите задължения като учител по философия и гражданско образование в това училище. Този пример също така показва, че за училищното ръководство интересите на учениците очевидно не значат нищо, че съвсем други неща вълнуват въпросните администратори, а именно жажда за реванш, стремеж за отмъщение, за унизяване на достойнството на личности, за които тия дами са преценили, че не са им приятни – заради тяхното личностно, професионално или гражданско поведение.

Нещо повече, на 17 юни, петък (тогава имам два часа в късния следобед, от 16.10 и от 17.00 часа) на учениците, на които водя (от проблемния Х Ж клас, за ситуацията в който вече съм Ви писал в друг своя доклад, под формата на „Отворено писмо“) е бил сменен кабинетът, тази промяна не е отразена никъде, липсваше съобщение на дъската в учителската стая за това, на мен ми се наложи да търся учениците, разбира се, нямаше как да ги намеря (преместени са били от първи чак на четвъртия етаж!). Разбира се, аз не ги намерих, като минаха близо 20 минути (аз в това време чаках учениците в интерактивния кабинет на първия етаж, където почти винаги сме си водили часовете по философия) изведнъж започна да ми звъни телефона, оказа се, че ми звъни все същата г-жа Милева (!!!), тя строго ме попита защо не си вземам часа (!!!), къде съм бил и прочие, едва тогава разбрах, че по нареждане на администрацията бил променен кабинетът за провеждане на техните часове, нещо, което аз просто нямаше как да зная, липсваха, както казах, каквито и да било съобщения или индикации за това в учителската стая; имам чувството, че съвсем съзнателно или умишлено беше устроен този мой „акт на преподавателска недисциплинираност“ или „безхаберие“ (така това, разбира се, беше възприето от учениците, те нямаше как иначе да го възприемат, обяснението ми, че не съм могъл да зная за промяната на кабинетите не прозвуча, не можеше да прозвучи убедително)!

Нещо повече, с решението си да си пусна платен отпуск за 21 юни г-жа Милева ме поставя в ситуация, в която, ако аз не се подчиня на волунтаристичното й административно решение, да бъдат предизвикани или провокирани тъй желаните и очевидно нужни на администрацията предпоставки да ми бъде наложено съответното административно наказание. В подкрепа на такава теза искам да посоча, че също днес, 20 юни 2016 г. на инструктивното заседание по повод на провеждания днес изпит („външно оценяване“) за 8-ми клас помощник-директорката (и синдикален лидер на „Подкрепа“) инж. Стоянова си позволи по повод на мое изказване (бях резервен квестор) да прояви публично и демонстративно едно крайно обидно отношение към мен, също така провокирайки ме и опитвайки се да ме унизи (заради това обидно отношение на въпросното длъжностно лице получих сърдечна криза, страдам от кардиологично заболяване, заради което съм инвалидизиран).

Уважаема госпожо Киркова,

Много Ви моля с ресурса и властовите възможности на РИО-Пловдив да извършите съответната проверка на така и така създалата се и, за жалост, вече все по-утежняваща и усложняваща се психологическа ситуация в нашето училище, с оглед да бъдат предотвратени по-нататъшни ексцесии в тази посока, които в никакъв случай не спомагат учреждението ни да може да си изпълнява качествено своята високоотговорна образователна и възпитателна задача.

20 юни 2016 г.

Пловдив С УВАЖЕНИЕ: (подпис)

Освен това се чувствам длъжен отново да ви напомня, че нашият български Картаген е крайно време да бъде разрушен...

Абонирайте се! Подкрепете свободната мисъл и свободното слово в България тъкмо когато те са в страшна немилост!  (Забележка: Можете да получавате броевете на в-к ГРАЖДАНИНЪ за 2011 г. ако пишете на имейл angeligdb [@] abv.bg)

1 коментар:

Анонимен каза...

Е, ако това са хора в ПГЕЕ... не зам директорки, не учителки, не професионално задължени от функциите си длъжностни лица, не хора и човешки същества, ако това бяха най-обикновени животинчета от прайда на което и да е животно, то не би имало и не биха я проявили към тебе такава и толкова глупаво насочена, целенасочено провеждана и нечовешка жестокост!
Така мисля!
И, ако стане с тебе някоя сърдечна криза, някой инсулт, или направо инфаркт,
то аз лично ти обещавам скъпи ми Приятелю, Ангел Грънчарове, да им потърся на тия не ... животни, а не и никакви хора - тяхната лична отговорност за нея! И не чрез липсващата им съвест, човещина, елементарна култура и нарочно престъпена професионална и човешка етика,
и педагогика И не - чрез посрания и престъпно неглижиращ закона в постановлението си прокурор, разбира се! Точно мога да цитирам името му за сведение на неговия над стоящ прокурор, а той е Цацаров!Ако благоволи да се заинтересува!
Не!
Защото на такива нарочно жестоки и нечовешки техни, и откровено отмъстителни действия отговорът ми и реакцията ми би следвало да са също извън човешки Нали!
В кой век се намирате съвсем обезумели учителки на ПГЕЕ...и директорки!
Долу нечистоплътните ви ръце и жестоките ви и престъпни отмъстителни попълзновения
от писателя, от учителя - философ Ангел Грънчаров!
Докога свободата и демокрацията в България и в нейната образователна система ще се компрометират от такива, като вас нямащи и понятие от тяхната жизнена необходимост и неотложност!? И със зъби и нокти дращещи за статуквото!Докога ще стоите, като пиявици
впити в бюджета си и докога ще го смучете, без да си помръдвате ни пръст, ни мозъчните гънки за тяхното развитие и подобряване - така, както се опитва да го прави колегата ви Ангел Грънчаров!Трън в очите ви - точно заради тази си светло-учителска и трудна първопроходческа дейност и дори...мисия! Срамота!Е най-безобидното, което ми идва на ум!Да ви кажа.
Възмутително и жалко е страхливото мълчание и тъпо-стопорното бездействие на
останалите учители, излиза, че са съгласните мижитурки, подмазвачи, без собствено адекватно и справедливо мнение, не виждащи, или неглижиращи и нехаещи, нито за борбата и усилията на Ангел Грънчаров, а - нито и за явната жестокост, за недопустимостта и за отвратната,
за очевидно отмъстителната деребейщина проявявани от ръководството на ПГЕЕ спрямо колегата им!
Позорно и отвратително мълчание, бездействие, държане!
Така ли учите и така ли възпитавате с него учениците си...а и децата си в къщи?!
Свобода за Ангел Грънчаров!
Свобода за образованието в България!
Свобода за просперитета и за напредъка на България!
А вие скъпи и драги смислени ученици...Къде сте в тази луда история!?
Я...по-силно бих искал да ви чуя!Аз лично много бих се зарадвал, макар в тишината
да обичам..знаете...на слушалки да слушам гениалната музика на Бетовен!
А времето и сега...във вашата светла зора, досущ както в неговата наполеоновска,
е и за действия!
Нали така... деца!

2016.06.21г. Владимир Петков-Трашов