Представена публикация

Занятията в УЧИЛИЩЕТО ПО СВОБОДА

В нашето ОНЛАЙН-УЧИЛИЩЕ тази година провеждаме следните курсове: ПРОБЛЕМИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО: Защо учим? Защо учим? (Продължения) Защо...

събота, 5 ноември 2016 г.

"Русите в България са в собствения си дом: България е руска земя!"... Руските дипломати не изучиха добре характера на българския народ, та затова се излъгаха горчиво. Те мислеха, че ще могат да управляват българите с камшик, както татарите и туркмените. Не господа, руски дипломати, българите не са родени за камшик и робство, а за самостоятелен, свободен живот. Лозунгът на българския народ е: „Свобода, независимост и България за себе си.

... Още в първата година между българите се забеляза едно очевидно негодувание против освободителите им. Това негодувание се увеличаваше от година на година – и най-сетне между българите се появи явно желание да се отърват, колкото е възможно по-скоро, от русите.

Българинът е, по естеството си, твърде пестелив, нравствен и голям враг на разкоша и разврата – качества, които не притежаваха руските офицери и чиновници в България. Те живяха в най-голям разкош и разврат и разпиляваха българските парички по безбожен начин.

Освен това, русите не се задоволяваха с ролята на един благороден и доброжелателен настойник, а се явяваха като господари на страната.

Долуприведеният пример, мисля, ще бъде достатъчен, за да покаже на европейското общество по какъв безобразен начин се отнасяха русите спрямо българите.

Един ден руският консул в Пловдив поканил най-първите граждани и чиновници в дома си и държал следната реч на пловдивския управител:

„Вие сте управител, не е ли тъй? Но Вие трябва да знаете, че това сте добили само чрез милостта на Русия и че, следователно, длъжност Ви е да се считате като руски, а не като български управител. Вие, българите, мислите, че русите са у вас само на гости. Това не е вярно. Русите са в собствения си дом. България е руска земя.“

Всеки разумен човек ще признае, че това не беше начинът, чрез който русите биха могли да спечелят любовта на българите.

Артур фон Хун (Цитиран от Даниела Горчева)

Освен това аз, Ангел Грънчаров, се чувствам длъжен отново да ви напомня, че нашият български Картаген е крайно време да бъде разрушен...

Абонирайте се! Подкрепете свободната мисъл и свободното слово в България тъкмо когато те са в страшна немилост!  (Забележка: Можете да получавате броевете на в-к ГРАЖДАНИНЪ за 2011 г. ако пишете на имейл angeligdb [@] abv.bg)

Няма коментари: