Представена публикация

Занятията в УЧИЛИЩЕТО ПО СВОБОДА

В нашето ОНЛАЙН-УЧИЛИЩЕ тази година провеждаме следните курсове: ПРОБЛЕМИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО: Защо учим? Защо учим? (Продължения) Защо...

неделя, 15 януари 2017 г.

Моя жалба под формата на отворено писмо до Министъра на правосъдието


Наложи ми се да напиша жалба до Министъра на правосъдието във връзка с предпразничното ми финансово опраскване от страна на частния съдебен изпълнител Р.Раев, извършено по поръчение на взискателката Стоянка Анастасова, директор на ПГЕЕ-Пловдив; поради обществената значимост на случая публикувам жалбата си тук, в блога, под формата на отворено писмо.

До г-жа Екатерина Захариева, Министър на правосъдието (в оставка), София

ЖАЛБА

от Ангел Иванов Грънчаров, от гр. Пловдив, 4023, Ж.К.Тракия, бл...., вх., ап..., тел. 0878269488, имейл: angeligdb@abv.bg, учител по философия в ПГЕЕ-Пловдив

Уважаема госпожо Министър,

Тази моя жалба е срещу действията на частен съдебен изпълнител от Пловдив Росен Йорданов Раев, Рег. No 910, Адрес на кантората: гр. Пловдив, ул. Йоаким Груев № 15 А, ет. 2, Телефон: 032 397 050, Мобилен: 0888 722 - 603, имейл: r.raev910@gmail.com, който по моето възприятие наруши грубо закона и принципите на правото, защищавайки интереса на взискателката Стоянка Анастасова, директор на ПГЕЕ-Пловдив. Обстоятелствата по случая са представени в мое отворено писмо до г-н Раев, което Ви изпращам заедно с други документи, от които е видно, че въпросният ЧСИ, без да изчака дадения от него самия 14-дневен срок за доброволно изплащане на моя дълг, не само запорира банковата ми сметка, но и мигновено източи от нея сума, повече от два пъти надвишаваща размера на моя дълг към взискателката Стоянка Анастасова. Пиша Ви, уважаема госпожо Министър, по съвет на омбудсмана на републиката г-жа Мая Манолова (писмото от нея може да се прочете ето тук: Получих сравнително обнадеждаващ отговор на своя жалба от омбудсмана на републиката!). Всички документи по случая съм публикувал в своя блог предвид големия обществен интерес, за мен е важно повече граждани да са в известност за това какво се случва в тази сфера - за да могат да си направят верен извод за състоянието в сферата на правосъдието и законността в нашата недотам добре уредена държава и страна.


Моля в тази връзка, ползвайки се от своите пълномощия, да предизвикате съответната проверка по случая, да се намесите - с оглед на това щото правдата, правото, закона и справедливостта да бъдат възстановени. Тая крехката надежда, че благодарение на съвместните усилия на гражданите, които сме жертва на подобен груб административен произвол и съответните държавни органи, които са призвани да бдят за правата на гражданите и законността, ситуацията в страната ни ще може един ден да бъде променена - и то в посока на подобряване на състоянието, в интерес най-вече на гражданите, но също така и на страната ни. Преживях изключително тежко унижението, причинено ми от действията на взискателката Анастасова и нейния частен съдебен изпълнител Раев, от приложените документи можете да разберете тази чисто човешка страна, която по моя преценка съвсем не е за пренебрегване, напротив, би следвало да бъде оценявана и у нас подобаващо - понеже правата и достойнството на личността, на човека би следвало да означават нещо за всички, дори и за държавните органи и институции, да не говорим за тези, които са от сферата на правосъдието, а също така и тази на образованието и възпитанието на младите.

С уважение: (подпис)

15 януари 2017 г.
Пловдив


ДОБАВКА: Към настоящия документ прилагам следните документи, които моля да бъдат смятани за органична, за неделима негова част (в тях са приложени или прикрепени и ония документи, които имат пряко отношение към случая, но и някои други, които очертават общия контекст, без разбирането на който случаят не може да се изтълкува правилно):

1.) ОТВОРЕНО ПИСМО до г-н Росен Йорданов Раев, действащ частен съдебен изпълнител от Пловдив
2.) Писмо от омбудсмана Мая Манолова
3.) ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ КАСАЦИОННАТА ЖАЛБА против Присъда № 56/от 7.06.2016 година, постановена по ВНЧХД № 960/2016 г. по описа на Окръжен съд Пловдив
4.) Присъда и мотиви по НЧХД № 1727 по описа за 2014 година
5.) Писмо до г-жа Анастасова, директор на ПГЕЕ-Пловдив, ЗА СВЕДЕНИЕ: До Педагогическия съвет на ПГЕЕ-Пловдив, До Етичната комисия на ПГЕЕ-Пловдив, до г-жа Миглена Кунева, Министър на образованието и науката в оставка, До г-жа Иванка Киркова, Началник на РУО-Пловдив, До г-жа Мая Манолова, омбудсман

Освен това аз, Ангел Грънчаров, се чувствам длъжен отново да ви напомня, че нашият български Картаген е крайно време да бъде разрушен...

Търсете по книжарниците забележителната книга на философа Ангел Грънчаров ИЗВОРИТЕ НА ЖИВОТА: вечното в класическата и модерната философия, изд. ИЗТОК-ЗАПАД, февр. 2009 г., 520 стр. Книгата ИЗВОРИТЕ НА ЖИВОТА, външно погледнато, е систематичен курс по философия, в който обаче твърде експресивно се тълкуват и вечните въпроси, вълнуващи човешките същества на тази земя. Подобна форма, именно курс лекции по философия, осигурява на автора така потребната живост, непосредственост и свобода в общуването със съзнанието на читателя. През цялото време той се стреми да бъде близо и да не изневерява на ония неизбежни сърдечни трепети, благодарение на които човекът става човек – и личност, разбира се. Опитва се да приобщава съзнанието на читателя към така вълнуващата мисловност на непреходното, която именно е истинското богатство на човека.

1 коментар:

Ангел Грънчаров каза...

Уважаеми господин Грънчаров,

Уведомяваме Ви, че Вашата жалба е регистрирана с рег. № 94-А-15/16.01.2017 г., по описа на Министерство на правосъдието.


С Уважение,

Христо Захариев

Старши експерт
Дирекция „Канцелария"
Министерство на правосъдието
София, ул. „Славянска" № 1
e-mail: H_zahariev@justice.government.bg
web page: www.justice.government.bg