Представена публикация

Занятията в УЧИЛИЩЕТО ПО СВОБОДА

В нашето ОНЛАЙН-УЧИЛИЩЕ провеждаме следните курсове: Защо учим? Защо учим? (Продължения) Защо учим? (Заключителна част) ФИЛОСОФИЯ: М...

неделя, 15 януари 2017 г.

Моя жалба под формата на отворено писмо до Министъра на правосъдието


Наложи ми се да напиша жалба до Министъра на правосъдието във връзка с предпразничното ми финансово опраскване от страна на частния съдебен изпълнител Р.Раев, извършено по поръчение на взискателката Стоянка Анастасова, директор на ПГЕЕ-Пловдив; поради обществената значимост на случая публикувам жалбата си тук, в блога, под формата на отворено писмо.

До г-жа Екатерина Захариева, Министър на правосъдието (в оставка), София

ЖАЛБА

от Ангел Иванов Грънчаров, от гр. Пловдив, 4023, Ж.К.Тракия, бл...., вх., ап..., тел. 0878269488, имейл: angeligdb@abv.bg, учител по философия в ПГЕЕ-Пловдив

Уважаема госпожо Министър,

Тази моя жалба е срещу действията на частен съдебен изпълнител от Пловдив Росен Йорданов Раев, Рег. No 910, Адрес на кантората: гр. Пловдив, ул. Йоаким Груев № 15 А, ет. 2, Телефон: 032 397 050, Мобилен: 0888 722 - 603, имейл: r.raev910@gmail.com, който по моето възприятие наруши грубо закона и принципите на правото, защищавайки интереса на взискателката Стоянка Анастасова, директор на ПГЕЕ-Пловдив. Обстоятелствата по случая са представени в мое отворено писмо до г-н Раев, което Ви изпращам заедно с други документи, от които е видно, че въпросният ЧСИ, без да изчака дадения от него самия 14-дневен срок за доброволно изплащане на моя дълг, не само запорира банковата ми сметка, но и мигновено източи от нея сума, повече от два пъти надвишаваща размера на моя дълг към взискателката Стоянка Анастасова. Пиша Ви, уважаема госпожо Министър, по съвет на омбудсмана на републиката г-жа Мая Манолова (писмото от нея може да се прочете ето тук: Получих сравнително обнадеждаващ отговор на своя жалба от омбудсмана на републиката!). Всички документи по случая съм публикувал в своя блог предвид големия обществен интерес, за мен е важно повече граждани да са в известност за това какво се случва в тази сфера - за да могат да си направят верен извод за състоянието в сферата на правосъдието и законността в нашата недотам добре уредена държава и страна.


Моля в тази връзка, ползвайки се от своите пълномощия, да предизвикате съответната проверка по случая, да се намесите - с оглед на това щото правдата, правото, закона и справедливостта да бъдат възстановени. Тая крехката надежда, че благодарение на съвместните усилия на гражданите, които сме жертва на подобен груб административен произвол и съответните държавни органи, които са призвани да бдят за правата на гражданите и законността, ситуацията в страната ни ще може един ден да бъде променена - и то в посока на подобряване на състоянието, в интерес най-вече на гражданите, но също така и на страната ни. Преживях изключително тежко унижението, причинено ми от действията на взискателката Анастасова и нейния частен съдебен изпълнител Раев, от приложените документи можете да разберете тази чисто човешка страна, която по моя преценка съвсем не е за пренебрегване, напротив, би следвало да бъде оценявана и у нас подобаващо - понеже правата и достойнството на личността, на човека би следвало да означават нещо за всички, дори и за държавните органи и институции, да не говорим за тези, които са от сферата на правосъдието, а също така и тази на образованието и възпитанието на младите.

С уважение: (подпис)

15 януари 2017 г.
Пловдив


ДОБАВКА: Към настоящия документ прилагам следните документи, които моля да бъдат смятани за органична, за неделима негова част (в тях са приложени или прикрепени и ония документи, които имат пряко отношение към случая, но и някои други, които очертават общия контекст, без разбирането на който случаят не може да се изтълкува правилно):

1.) ОТВОРЕНО ПИСМО до г-н Росен Йорданов Раев, действащ частен съдебен изпълнител от Пловдив
2.) Писмо от омбудсмана Мая Манолова
3.) ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ КАСАЦИОННАТА ЖАЛБА против Присъда № 56/от 7.06.2016 година, постановена по ВНЧХД № 960/2016 г. по описа на Окръжен съд Пловдив
4.) Присъда и мотиви по НЧХД № 1727 по описа за 2014 година
5.) Писмо до г-жа Анастасова, директор на ПГЕЕ-Пловдив, ЗА СВЕДЕНИЕ: До Педагогическия съвет на ПГЕЕ-Пловдив, До Етичната комисия на ПГЕЕ-Пловдив, до г-жа Миглена Кунева, Министър на образованието и науката в оставка, До г-жа Иванка Киркова, Началник на РУО-Пловдив, До г-жа Мая Манолова, омбудсман

Освен това аз, Ангел Грънчаров, се чувствам длъжен отново да ви напомня, че нашият български Картаген е крайно време да бъде разрушен...

Търсете по книжарниците забележителната книга на философа Ангел Грънчаров ИЗВОРИТЕ НА ЖИВОТА: вечното в класическата и модерната философия, изд. ИЗТОК-ЗАПАД, февр. 2009 г., 520 стр. Книгата ИЗВОРИТЕ НА ЖИВОТА, външно погледнато, е систематичен курс по философия, в който обаче твърде експресивно се тълкуват и вечните въпроси, вълнуващи човешките същества на тази земя. Подобна форма, именно курс лекции по философия, осигурява на автора така потребната живост, непосредственост и свобода в общуването със съзнанието на читателя. През цялото време той се стреми да бъде близо и да не изневерява на ония неизбежни сърдечни трепети, благодарение на които човекът става човек – и личност, разбира се. Опитва се да приобщава съзнанието на читателя към така вълнуващата мисловност на непреходното, която именно е истинското богатство на човека.

1 коментар:

Ангел Грънчаров каза...

Уважаеми господин Грънчаров,

Уведомяваме Ви, че Вашата жалба е регистрирана с рег. № 94-А-15/16.01.2017 г., по описа на Министерство на правосъдието.


С Уважение,

Христо Захариев

Старши експерт
Дирекция „Канцелария"
Министерство на правосъдието
София, ул. „Славянска" № 1
e-mail: H_zahariev@justice.government.bg
web page: www.justice.government.bg