Представена публикация

За всички, които се интересуват от моите коментари, беседи и от дискусиите, в които участвам!

Съобщавам, че всеки, който иска да следи моите всекидневни коментари и анализи, може да го прави като посещава редовно моята страница във фе...

вторник, 31 август 2010 г.

Абонирайте се за списание ИДЕИ за 2011 година

Това може да стане като посетите ето тази страница от Каталога на печатните периодични издания.

Да подкрепите едно списание за духовните неща не е престъпление и няма да подкопае имиджа ви на пичове! :-)

Казвам това, щото имам чувството, че мнозина се плашат да не би човечеството много да се разочарова от тях ако разбере, че са се докоснали до нашето списание.

Цената на годишния абонамент е само 12 лева за 4 книжки от по 120-140 страници. Нашето списание е предимно за млади хора - студенти и ученици - и затова цената му е така ниска. Издаваме го без никаква печалба - казвам това в случай че някой се страхува да не би благодарение на неговите пари да има опасност да забогатеем.

Няма коментари: