Представена публикация

Занятията в УЧИЛИЩЕТО ПО СВОБОДА

В нашето ОНЛАЙН-УЧИЛИЩЕ тази година провеждаме следните курсове: ПРОБЛЕМИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО: Защо учим? Защо учим? (Продължения) Защо...

понеделник, 31 октомври 2016 г.

Духът на човека става здрав и твърд благодарение на философията, която е нещо като духовна гимнастика, ако искате и така я разбирайте...


Налага се да продължа своите записки по голямата тема за това как в нашето училище съвсем непосредствено се мъчим да правим промяната в образованието, какви ексцесии и чудатости при това съпровождат тази тъй потребна коренна промяна в образователната ни общност; предишното ми есе беше публикувано под заглавието Всичко у нас продължава да си бъде гнусно, гнусното в свидното ни отечество Мутроландия е начин на живот!, сега искам да си довърша подетите там разсъждения. Ще започна с това, че цялата тази поредица (вече доста есета се натрупаха, ще ги събера на едно място: щото те тълкуват, опитват се да изявят смисъла на все един и същ и при това превъзходен, а като капак на всичко и невероятно важен образователно-възпитателен казус!), та значи събраните на едно място текстове ще образуват едно цяло, една книга, на която реших да сложа заглавието "Училището в тъй приказната страна Мутроландия", засега ми се струва, че това заглавие е доста подходящо, само дето се колебая дали пък да не използвам едно още по-изразително наименование на нашето свидно отечество, което изобретих тази сутрин: името ПРОСТАКОЛАНДИЯ. Как ви звучи заглавието на книга, имаща за предмет тежката реална ситуация в българското образование и училище: "Училището в тъй приказната страна ПРОСТАКОЛАНДИЯ"?

Аз достатъчно и предостатъчно даже вече казах по разнищването на смисъла на казуса, неговото обяснение, постигането на точния му смисъл обаче е трудна задача. Много хора се опитват да дадат и наложат, както казахме, един съвсем неверен, лъжлив, превратен смисъл, а именно, че всичко това, за което пиша напоследък, се било свеждало до "справедливия протест" на "учениците" (всичките!) в едно наистина елитно училище срещу техния учител по философия, който, видите ли, бил... "изключително некадърен", бил "изцяло негоден за системата", по причина на това, че при него се наблюдавала "пълна липса на каквито и да е качества да бъде учител", абе този въпросният учител бил също така с... "очевидни нервно-психически отклонения", поради което, няма как, е съвсем логично да се направи заключението, че "учениците" напълно правилно протестират срещу него, а пък премахването му от училището, опраскването му (да употребим тъй популярния напоследък мутренски термин, който стана толкова известен след като биде употребен от толкова любимия ни г-н Премиер - когато он по телефона поръчваше "опраскването", санким, уволнението на някаква неугодна му съдийка!), та значи уволнението на този въпросния неугоден учител, изритването му от училището щяло било, видите ли, мигновено да поправи ситуацията, а пък философското образование в това училище щяло било също така мигновено да постигне някакви звездни висоти! Тази именно интерпретация на нещата биде наложена като официална от самата госпожа директорка на въпросното училище, която преди около две годинки и половина уволни този същия преподавател по философия със заповед, написана тъкмо в този дух; да, ама съдът не възприе нейните тъй прочувствени твърдения, отмени заповедта й за уволнение и го върна на работа. Сега, оказва се, се инсценира и разиграва за втори път (ний наричаме този процес "повторно настъпване на все една и съща мотика"!) абсолютно същата драматургия защото, вероятно, както ний предполагаме, се цели постигането на абсолютно същия резултат. Само дето сега, чини ни се, се полагат усилия "нещата да бъдат изпипани както трябва", с оглед съдът да не върне отново повторно опраскания вече учител, щото това ще бъде вече нетърпимо за въпросния "многострадален народ", състоящ се от "учениците" (всички до един!), а също така и от две-три директорки, е, от една директорка и от една-две нейни подгласнички, сиреч, заместник-директорки.

Забележете, моля ви се, нещо най-многозначително: ученици от един клас (и то далеч не всичките ученици от този клас!) се надпреварват да хулят и да обиждат своя преподавател по философия, правят това пред очите на невъзмутимо гледащите администраторки, тази невъзмутимост на администраторките, естествено, още повече насърчава обиждащите преподавателя си да наглеят колкото сили имат, а заставането на самата администрация (призвана по закон да бди за спазването на правилника, на закона и на добрите нрави!) зад хулиганстващите ученици комай не смущава никой, да, висшестоящите инстанции на образователното ведомство се правят на ударени, че не забелязват крещящия произвол, волунтаризма, анархията, непоносимото потъпкване на достойнството и човешките права и прочие на една личност, на един преподавател по философия! Излиза, че в приказната страна Мутроландия вече всичко е възможно, остава само този същият учител по философия да не бъде вече само печен върху една специфична "психологическа и нравствена" клада, ами, да речем, остава чисто и просто учениците да дръзнат да стигнат дотам по изцяло мутренски начин... да му счупят направо било главата, било само зъбите! И е много интересно тогава как при един такъв напълно възможен развой на събитията ще постъпи тази същата училищна администрация, ето това също е доста интересно и любопитно да се разбере?!

Ний даже, разсъждавайки над толкова фрапантния казус - признаваме, за нас е напълно непонятна пасивността, крещящата безмълвност на администраторите при вида на описаните вече сценки, ний не можем да разберем и да проумеем как е възможно едно такова многозначително все пак, да признаем, поведение на въпросните образователно-възпитателни началства?! - та значи разсъждавайки над тия ексцесии, си позволихме да допуснем, че е напълно възможно всичко това да се прави с една-единствена цел, а именно: да бъде предизвикано... обезумяването на този същия учител по философия, в резултат на някакво колосална наглост на ученик той да изпадне в такова състояние на неудържим афект, че да изпусне от контрол поведението си, в резултат на което да направи нещо напълно недопустимо, примерно да... удари някой наглеещ в лицето му ученик, което вече пък ще даде на администрацията тъй дълго чакания шанс напълно "законно" и "правилно" да уволни въпросния преподавател, щото тогава вече ще има потребния за това, дето се казва в мутренските среди, "коз" за такова едно напълно безболезнено и "напълно правилно", разбира се, уволнение и изритване на така неудобния преподавател по философия.

Казваме, през главата само ни минава такава една мисъл, ний изобщо не си позволяваме да твърдим, че точно тази е истинската цел, но защо пък, моля ви се, да не допусне такава една евентуалност мислещият човек, комуто истината по тия всичките въпроси съвсем не е безразлична - защото пряко е непосредствено го касае, свързана е с живота, с бъдещето му, със съдбата му. Казах, само разсъждавам, нищичко не си позволявам да твърдя, даже в тази връзка се питам: защо ученикът, който в последния час с този същия клас, именно вече световно известния 11 Ж клас ученикът (дето успя да съчини и да произнесе най-пищната и най-духовитата, дори, можем да кажем, най-интелигентната обида на преподавателя, именно "Ний разбрахме, че г-н Грънчаров безусловно е... велик философ, щото той умее много да говори и да пише, но при това нищичко да не каже?!", нещо такова каза въпросният възможно най-подигравателно и предизвикателно ухилен за случая ученик!) беше седнал, кой знае защо, съвсем близо до обекта на неговата обида, именно седеше направо на съседния стол до учителя си, т.е. намираше се на "половин ръка", дето се казва, разстояние от него, разстояние, което е така удобно да бъде пернат по тъй услужливо подложеното до преподавателя си и ухилено до крайна степен лице?


Както и да е де, може случайно да е седнал този ученик таман до преподавателя си, когото е възнамерявал да обижда с всички сили, ний на тази случайност няма да обръщаме никакво внимание, не сме някакви си там глупави конспиролози, та във всичко да виждаме все заговори, предумишлени коварства, афери, задкулисни сценарии и не знам си какво още. Искам обаче да завърша този пасаж от разсъждението си ето по какъв начин: аз съм учител по философия и в случая, разсъждавайки така внимателно и усърдно по нищенето на този великолепен, повтарям, казус, фактически правя нещо като... "показно" за това как именно следва да се осмислят такива нелеки казуси, които са образец за това как изобщо се нищят и... философските казуси, казусите, които трябва да се осмислят в часовете по философия. Да, философските казуси са не по-малко заплетени от този епичен нравствен, психологически, административен, човешки и прочие казус, който на това основание също може да се определи като... философски казус, като казус, имащ и носещ в себе си толкова многозначен философски смисъл. Та по тази причина искам да предупредя хората, които могат да ми припишат на тази основа престъпното деяние "набеждаване", съветвам тези така зорко бдящи за законността граждани да имат предвид и това, а именно че в случая аз просто си върша работата, ето, изнасям нещо като лекция или беседа за това как се нищи един по същество философски, защото е крайно заплетен и е при това многозначителен казус, значи аз просто изнасям нещо като урок за това как практически, на дело, се нищят такива философски казуси, изпълнявам си своя учителски дълг, и, забележете и отчетете това, правя това великолепно "показно" (от ерата на социалистическо-комунистическата казарма зная тази дума!) само с чисто образователна и възпитателна цел, и то (и това отбележете!) не кога да е, а тъкмо в навечерието на празника, наречен Ден на будителите! Един вид изпълнявам си своята будителска роля, функция и мисия, изпълнявам си своята тъй възвишена задача, и ето, да се намери някой, който да ме подведе под... съдебна отговорност за това нещо, за това, че си върша така старателно работата, ще бъде вече наглост на квадрат, нали така излиза, моля ви се, кажете все пак нещо де, толкова уважаеми дами и господа съдебни заседатели, защо мълчите постоянно като египетските сфинксове?! Та казах и това, да видим дали то ще омилостиви моите мъчители, едва ли де - но какво ни пречи да опитаме да ги омилостивим някак?!

Идва и втори важен момент, който има възлово значение, а именно този: защо все пак тия ученици се държат по този начин и то толкова нагло, кой е действителния мотив на тяхното иначе съвсем непонятно поведение?! Защо те имат такъв невероятен кураж да се държат по толкова грозен начин?! Защото не можем да не знаем (ний сме работили като учител в училище цели 33 годинки, а като ученик сме стояли в училище още цели 11!), че няма никакво обяснение едно такова неестествено държание на ученици спрямо учител, учениците у нас, в рамките на командно-административната и тиранична система обикновено са хем страхливци, хем малодушни, хем духовете им за съпротива и за борба отдавна са прекършени, хем, както е известно, ги е толкова страх, че даже през ума им не може да мине мисълта да си позволят такова едно крайно екстравагантно и по тази причина съвсем непонятно поведение! Учениците у нас, в рамките на системата, са конформисти, принудени са да се нагаждат, да се подмазват на учителите, вие това нещо нима не го знаехте, а, кажете де, уважаеми дами и господа съдебни заседатели, нали това поне го знаехте превъзходно?! Как така един ученик ще си позволи да обезумее изцяло и да тръгне на една обречена по начало битка с... учителя си, след като, дето се знае, този учител държи... и ножа, и хляба, и сиренето, и сланинката даже, нали така, очевидно е, че такава тъпа мисъл да се воюва с учителя при нормалните условия не може да се появи в главата и на най-отдадения на глупостите и на простотиите хулиганстващ ученически елемент, нали така излиза, а, отговорете ми, моля ви се, уважаеми дами и господа съдебни заседатели? Значи, оказва се, щом при нормалните условия такава една мислЪ не може да мине в нещастното ученическо съзнание и на най-разгащения училищен хулиганин и простак (който все пак знае властта на учителя над учениците!), как тогава е станало така, че подобна мислЪ не само е минала през акъла на толкова интелигентните и умни, свястни и кадърни (да се подмажа и аз на учениците си поне веднъж, белким ме обикнат поне малко!) ученици от 11 Ж клас на елитната иначе пловдивска гимназия, наречена "ПГЕЕ"?!

Която, за жалост, все още си няма патрон, причината за това едва ли е носталгията към пустия "ТЕТ-ЛЕНИН", а е вероятно съвсем друга, на не разсъждаваме коя е причината досега, на 27-та година на демокрацията (!!!) училището да ни има такова едно напълно безлично наименование! Та питам: как такава една толкова глупава и безсмислена мисъл, дотолкова глупава и безсмислена, че е невъзможно да мине в главата на последния най-тъп и калпав ученик в българското училище, е не само минала в главите на толкова умните ученици на ПГЕЕ-Пловдив, и то в главите на толкова хубавия и елитен направо клас 11 Ж (още една... лицемерна "партенка" да отпера на тия ученици, белким им помогна да се разчувстват и по този начин все нещичко да разберат!), имам предвид мисълта да започнат една по начало обречена война срещу някой учител, и то не срещу кой да е учител, а именно срещу учителя си по философия А.Г., който, както е известно, като капак на всичко е доказан борец, е един много твърд човек, вярно, вече е достатъчно... омачкан от всички битки, които е водил през целия си живот, но все още има някоя и друга неизхабена умствена, психическа, нравствена или духовна силица!

Ето го великолепния казус, който пак ви формулирам, моля да ми се отчете това нещо като заслуга, искам на това основание и за тази безспорна заслуга... по-голям дял от така нареченото "диференцирано заплащане", щото, както можете да предположите, на мен директорката е дала възможно най-мизерния дял от тия пари, тя ги даде по повод на Деня на будителя и понеже е много привързана към мен и моите безспорни заслуги, ме ощети така несправедливо, че аз сега се чудя дали да не обжалвам нейната строго секретна заповед за диференцираното заплащане на учителите в ПГЕЕ-Пловдив в... Комисията за защита от дискриминация, ако не друго, по този начин ще мога да разбера с колко именно пари съм ощетен заради своя бунтарски и реформаторски характер, злите езици в училището говорят, че "най-добрите учители" били получили някакви луди пари, а пък ний, "дека свирим с гайдите", нам са подхвърлили крайно обидни суми (!), а това, както и да го погледне човек, си е чиста проба... дискриминация (и то по най-свидния за всяко българско сърце признак - паричния!). Не знам де, аз съм философ и по тази причина за мен парите не значат нищо, но пък за мен има значение справедливостта, а също така и зачитането на човешките права, та по тази причина ще видим как ще постъпя по тази именно немалозначителен казус.

Но да се върнем на другия, истински важния: какви ненормални условия са възникнали в ПГЕЕ-Пловдив та се е стигнало до пораждане на така чудния и многозначителен, необясним иначе феномен, а именно, ученици да се бунтуват, да подемат безогледна аморална и нечестна, позоряща ги война срещу своя учител по философия и то, забележете, в самото начало на учебната година, когато е съвсем тъпо да се подемат такива обречени по принцип и по начало войни?! Не е възможно да приемем, че учениците са се захванали в тази обречена война просто поради... излишък на неизразходвани по предназначение... полови хормони, нали такова едно обяснение, такъв един отговор на поставени въпрос изобщо не ви задоволява, а, кажете де, отговорете ми нещо, уважаеми мои събеседници, именно дами и господа съдебни заседатели?! Коя ли е тогава причината, която е породила туй иначе необяснимо, изцяло мистично, ирационално, абсурдистко, сюреалистично и прочие поведение на тези именно ученици от славния 11 Ж клас?

Аз тук нищичко няма да кажа, щото не ща да ме изпратят на съд със строгото обвинение за набеждаване, не, не сам толкова прост, че да кажа откровено своя отговор по тази великолепен иначе казус, а, признавате ли цялото това неописуемо с думи великолепие на поставения и съчинения от мен току-що философски, иначе казано, психологически, нравствен и на това основание чисто човешки казус?! Виждате ли какви хубави казуси има таланта да измисля този там "пълен некадърник Грънчаров", тоя "изцяло лишен от качества да бъде учител ненормалник" и прочие, и так далее, и ала-бала, и тинтири-минтири? (Да се пофаля сам, щот едва ли ще доживея деня, в който да ми признае заслугите пред българското образование и училище някоя официална държавна институция или някое овластено лице; не, такъв ден аз нема да доживея, по тази причина ми се налага чат-пат сам да се фаля, подобно на г-н Премиеро, он, знаете, се фали секи ден, аз го правя значително по-рядко, само чат-пат, е, пофалих се и сега, щот циганката, дет ме фалеше, изглежда е... умряла, та сега никой вече не ме фали, а защо човек живее на таз земя, защо, моля ви, се мъчи да работи ако не за някоя добра дума да чуе насреща, по свой адрес?!) Та значи аз ще си замълча тук, ще си затрая скромно, няма да ви демонстрирам несъмнените си способности да нищя казуси, да им отговарям най-убедително, не, не ща да се фаля и за това, аз съм пределно скромен иначе човек, а вам, уважаеми читатели, ви давам възможността сами да си изпробвате силите и да опитате да разнищите поставения толкова хубав изцяло философски, казахме, казус! Желая ви успех в разнищването на казуса и вам, уважаеми мои неизбежни спътници, имам предвид уважаемите дами и господа съдебни заседатели!

Понеже малцина са тези, които знаят що е философия в края на това есе ми се налага да вметна и това, че ето, философията не е нищо друго освен подкрепа на умствените и духовните сили на човека за да се ориентира в постигането на оня съдбовно необходим ни човешки и житейски смисъл, без който съществуването на човека е подобно на лутането без цел и посока в някаква тъмна и опасна, пълна с какви ли не страшни чудовища джунгла - джунглата на живота в тъй приказната специално за нас страна Мутроландия. Или Простаколандия, казахме, че тази сутрин се роди и това доста сполучливо име на нашето тъй свидно отечество. (Вчера Славчо Учиндолский е пял на стотици хиляди ентусиазирани, възторжени и кефещи се, примиращи от кеф простаци на пъпа на София, на Орлов мост!) Да, без философията няма как да постигнем верния и затова толкова потребен ни човешки смисъл на нещата, на всичко съществуващо, особено пък на истински важните за човека неща, явления, феномени, предмети, събития и прочие. Ето, виждате, животът ни поднесе този тъй великолепен житейски, образователен, възпитателен, психологически, нравствен и какъв ли не още казус, свързан с борбите на тоя чудак, учителя по философ А.Г., за едно ново, модерно, коренно и същностно различно образование и училище, за демократизация и либерализиране на българското образование и прочие; това е една борба, която въпросният странен субект води от десетилетия. И винаги, дето се казва, е бил трън в очите на разните началства, като се почне от ерата на непрежалимия социализмо-комунизъм та се стигне до ерата, която живеем сега, именно ерата, белязана с тъй славното име на нашето тъй приказно отечество - нашето свидно отечество Мутроландия-Простаколандия!

Ще свърша ето как този път. Оня същия ученик, дето единствен благоволи да влезе в що-годе културен диалог с мен (виж коментарите под публикацията със заглавие Образованието в нашето свидно отечество Мутроландия изживява такъв страхотен реформаторски подем, че повече от това едва ли може да бъде!) пак ми е отговорил и аз му отговорих, ето какво си казахме:


Анонимен каза: Не съм казал, че съм напреднал в тази сфера, но също така й смятам, че нямам нужда да съм напреднал в тази сфера. Аз не искам да изучавам този предмет, но се налага и го правя. Това, че вие се пробвате да го наложите на учениците, който са силно незаинтересовани от философията, е проблема. Вече съм прочел какво пише там! :-)

Ангел Грънчаров каза: Вас лично кой и как Ви упълномощи да говорите от името на "учениците"? Кои по-точно ученици имате предвид, колко са тия, от чието име си позволявате да говорите - без да сте ги питал? Или ги питахте? Правихте ли проучване (анкета) как мислят тия ученици, те упълномощиха ли ви изрично да говорите от тяхно име? Между другото на какви основания решихте, че нямате нужда от философия, ето това ми е твърде интересно да разбера, бихте ли се опитал да ми го обясните? Между другото, похвално е, че встъпвате в диалог (без да се държите грозно), това именно показва, че не сте малодушен (слаб) като някои други...

Анонимен каза: Анкета не съм правил,но разпитах доста ученици. Защо вие смятате, че ученици, които искат да изучат неща свързани с техниката, трябва да се интересуват от философия? Аз лично за мен си смятам, че нямам нужда от философия - защото ако имах нужда от нея щях да започна да я изучавам и да се интересувам от нея.

Ангел Грънчаров каза: Питам Ви нещо простичко: как разбрахте, че нямате нужда от философия, като не сте си дал труда да разберете що е това философия?! :-) Хем сам признавате, че не разбирате що е философия, хем заявявате, че нямате нужда от туй съвсем неизвестно Ви нещо, как се съчетават тия две твърдения, помислете малко, опитайте да обясните? :-)

А иначе е факт, че никой не Ви е упълномощавал да говорите от името на "учениците", щото има всякакви ученици, вие, учениците, не сте еднакви, сред вас има различни разбирания, различно отношение и към философията. Има много ученици, разбиращи що е философия, които по тази причина смятат, че философията им е много необходима. Но те вече знаят що е философия, а Вие, както сам признавате, не знаете това. И твърдението Ви, че нямате нужда от философия, е съвсем голословно. Това поне съзнавате ли го?

Между другото предлагам Ви да помислите и над ето това изказване на Стив Джобс, човек, който също като Вас много се интересувал именно от техника, при това, за разлика от Вас, има невероятни постижения в тази именно сфера, но също за разлика от Вас е смятал, че има огромна нужда от философия, ето какво е написал на едно място:

"Бих изтъргувал всичките си технологии за един следобед, прекаран със Сократ..."

Защо ли пък е мислел така този чудак Стив Джобс?! А, какво ще кажете? Имате ли някакво предположение?! Знаете ли вече кой е Сократ? Опитайте сам да се ориентирате и да се отговорите на този превъзходен казус - и така ще проумеете има ли, аджеба, нужда да се учи философия - или няма? Желая Ви успех във Вашите размисли и проучвания...

Това написах на този любознателен иначе ученик, имащ нещастието да прекарва много (е, не чак толкова много де, МОН се е погрижило часовете за изучаване на философия да са възможно най-малко!) часове в компанията на един философ, именно своя учител по философия. И вие можете да помислете по тази иначе хубав казус, който често поставям на своите многострадални ученици. Хайде сега чао и приятен ден ви желая!

Бъдете здрави, нека да ви е здрав и духът! Духът на човека повдига своето здраве или става здрав благодарение на философията, която е нещо като... духовна гимнастика, ако искате, така я разбирайте, примерно. Карай да върви какво е философията, който иска, сам ще разбере. А на неискащите да разберат, на инатящите се да разберат и самият Бог не може да помогне...

Понеже стана дума за Стив Джобс, ето още нещо от него, белким някой се позамисли повече, подведен от неговия авторитет; взех този абзац от прочутата реч, произнесена от Стийв Джобс, изпълнителен директор на "Apple Computer" и "Pixar Animation Studios" на 12-ти юни 2005 г. пред абсолвентите на Станфордския университет по време на церемонията по тяхното дипломиране, това всъщност е краят на неговата толкова вдъхновяваща реч:

... Стюарт и неговият екип издадоха няколко броя на "Каталог на цялата Земя" и когато списанието се изчерпа, пуснаха последния брой. Това беше около средата на 70-те, а аз бях на вашата възраст. На задната корица на техния финален брой имаше снимка на провинциален селски път в ранно утро. От онези, които можете сами да видите, ако притежавате достатъчно авантюристичен дух и се осмелите да тръгнете на автостоп. Най-отдолу под снимката беше написано:

"Останете си гладни! Останете си глупави!"

Това беше тяхното послание на сбогуване...

Бъдете ненаситни! Бъдете безразсъдни!

И аз винаги съм си пожелавал същото това за себе си. Сега, когато вие се дипломирате, за да започнете един нов живот, го пожелавам и на вас: Останете си гладни! Останете си глупави!

Освен това аз, Ангел Грънчаров, се чувствам длъжен отново да ви напомня, че нашият български Картаген е крайно време да бъде разрушен...

Абонирайте се! Подкрепете свободната мисъл и свободното слово в България тъкмо когато те са в страшна немилост!  (Забележка: Можете да получавате броевете на в-к ГРАЖДАНИНЪ за 2011 г. ако пишете на имейл angeligdb [@] abv.bg)

16 коментара:

Анонимен каза...

Три неща ще ви кажа, господин Грънчаров:

1. Споменаването на един факт НЕ Е обида. Фактът, че пишете много без да кажете нищо, по никой начин не е обиден. Просто е факт.

2. Осведомете се какво означава думата "санким". Употребявайкия ни в клин, ни в ръкав, неуместно, приличате на дългоухо магаре.

3. Престанете да пишете САМ уж "анонимни" коментари, с които после да спорите. Това е доста тъпенко и много ви излага.

Ангел Грънчаров каза...

Другарко, от злоба, от завист и от тъпотия сте оскотяла, поради което сте заслепена до крайна степен. Потърсете си терапевт. Бог да Ви помага!

Анонимче :)) каза...

Хахахахаха, а аз си мислех, че Грънчаров се бори за свобода :)))

Това е свободата - учениците имат правото да се държат както преценят за добре, а не ограничени от идеите на учителя си или от правилници.
Не е ли е това най-добрата проверка за един учител?

Надявам се някой да не изкара аргумента за анархията преди да се запознае с дефиницията и :))

Драги учители, бъдете кадърни, имайте присъствие, научете се да разговаряте с учениците си. Тогава ще имате и уважението им и няма да страдате от подобни случки.

А некадърника ако не бъде уловен от ръководството, то учениците му ще го усетят от раз.

Указания от работодателя ви - данъкоплатеца ;)

П.С. Последно съм имал часове при Грънчаров някъде около 2004-та ... За 12 години как пък не се промениха твърденията за часовете му? Тогава директора беше друг, не се водеше война срещу него, но държанието беше абсолютно същото :))

Анонимен каза...

Ти, гадно и тъпоглаво анонимстващо чудовище, дето се хилиш толкова грозно!
Гдето не знайш колко си просто, неразумно и уродливо!
И не съзнаваш, даже, аджеба,защо си страхливото говедце!
И не се усещаш, че така се издаваш - защо не си бивш някакъв ученик, а настоящата тъпа, мутренска "украса" на ПГЕЕ!
Дет не мож, анонимен лъжльо, зарад много основателно-предвидливата си, но подла и жалка анонимна страхливост... никого не можеш излъга тука, че си бил бивш, а си точно заради нея - настоящ тъпанарин и маймунски хилещата се, ама съвсем неубедителна и смехотворна чалга-ученическа.. мутра!Не ти стигат доблест, чест и достойнство...Не, ти ги нямаш тези благородни качества, да си кажеш открито, честно, аргументирано, но и отговорно с името доводите си подло-анонимна душице, за разлика от Учителя Ангел Грънчаров!И това е всъщност най-очебийната слабост на "инициативата" ти, да го клепаш в навечерието на празника му!
Та затова и безсъдържателните ти, лишени откъм логика, разум и смисъл чалга-мутренски думи нямат никаква тежест и висят, като мръсен парцал на входа, на ПГЕЕ, като истинското знаме и символ на настоящото, а не на бившото й директорстване и на администрирането й!
А твоят Философ-учител би допълнил ученолюбиво, че в това сигур има все пак, някакъв съществен смисъл...Само гдето за жалост в ПГЕЕ- Пловдив, а и в България все още са много малко тези, които са призвани и от службата, и от съвестта си да го схващат и да го сфанат...камо ли ефективно да му се противопоставят...:-)!

2016.10.31г. Владимир Петков-Трашов

Анонимен каза...

Хилещият се по-горе анонимник е самата директорка Анастасова. Тя никога не е била ученичка на Грънчаров. Да, под псевдонима "Анонимче" пише именно тя. Всички които я познават (или са нейни ученици) знаят пристрастието и към подобни умалителни именца :))))

Анонимен каза...

Честит ден на народните будители! Този празник е и за теб, защото ти си един от тях. Бъди здрав!

Печели привърженици и се стреми да не си създаваш врагове. Това за враговете знам, че е трудно за теб да се сдържаш, но за голямата кауза на която си се посветил, няма как да не се правят и някои малки компромиси. Твоите противници засега не са важни. Важна е каузата ти.

Томи Томев

Ангел Грънчаров каза...

Благодаря ти! А относно "несдържаността" ми и "създаването на врагове" по тази причина искам да ти кажа, че не се познаваме на живо, затова не си разбрал, че аз съм изключително сдържан и дружелюбен човек, тъй че не аз си създавам враговете, просто те сами си се създават, вероятно самото ми присъствие ги дразни и вбесява. Защо е така ли? Ами запитай се как изглежда в очите на несвободните и отдадените на лъжите хора един свободолюбив и правдолюбив човек - и ще разбереш. Аз такъв компромис не мога да направя, за да угодя на враговете си - да се откажа от свободата и от истината за да ги благоразположа към себе си. Тази няма как да стане. Това не искай от мен.

Ангел Грънчаров каза...

Всичко добро!

Анонимченце:)) каза...

Кис кис :))
Колкото и умалителен да е ника ми, това няма да ме превърне в някаква си директорка :))
Тук здраво ви тресе параноята, сякаш единственият не съгласен с Грънчаров е директорката която споменавате :)) В същото време сам Грънчаров си признава, че тези хора не са малко :))
А той ако бъде малко по-честен сам ще си признае, че доста от твърденията по негов адрес се мотаят из това училище от много години :))

Трашов - дали би имал топките да ми говориш така лице в лице? :) Би ли рискувал да разбереш колко точно от тирадата ти ще издържа да слушам, преди в краен афект да я прекъсна по един не толкова притеян за теб начин ? :))

Удивително е колко много се пише за свободата тук, но в същото време активно се борите срещу свободата ми да ползвам дадените от сайта опции :)) Май свободата е важна за вас само когато ви устройва ? ;)

Ангел Грънчаров каза...

Таваришч хихикающий анонимник, гледам, че си голем сербез когато си скрит, ала те е страх да обявиш кой си! :-) Виртуално си способен и бой на г-н Трашов да удариш, но иначе те е страх, кажи, де гиди подла съветско-комуноидна твар! А по мой адрес да доносничиш просто няма смисъл, знаеш сам, че анонимните доноси нямат никаква цена и стойност, просто напразно се хабиш. Та какво, казваш, Грънчаров открай време разбунва духовете в туй училище, не е от вчера, тъй ли? И ти лично още от древни времена злобееш спрямо мен, ама едва сега реши да си облекчиш душата с някой и друг донос? Нема що, моралът ти е завиден. А сега, подли лалугерю, пак се намъкни в хралупата си на завет...

Драган Петканчев каза...

Хехехехе, драги ми Смехурко... :)
Писането в интернет, с или без име не помага особено. ;)
По спомен ще цитирам един от постовете тук - в момент на краен афект има опасност да си изпусна нервите и да ударя през устата нахалника ... :)

Доноснеченето така и така не се прави в някакви интернет блогове. Ако имах желание, можех още преди години да подам оплакване срещу практиките ви.

Бунене на духовете? Така ли го наричате? Звучи готино, революционерски едва ли не. Като Ботев ли се чувствате ? ;)
Да де, но тъпото тропане по масите, повтаряне до засиняване колко е велик Костов, пробутване на собствените книжки ... Това не е бунене на духовете, а чиста проба нахалство. :)
Точно тази слава се носи от години в училището ;) По-големите даже предупреждават зайците :))
И не, не споменавам Костов защото имам нещо против човека, просто учебният час не е място за такива дискусии, училищата са деполитизирани :)

Добавих име, по-добре ли се чувствате ? :D

Ангел Грънчаров каза...

Хихикающий доносничающий таваришч "Драган Петканчев" започна дори да влага известен извратен "финес" в доносите си, ето че започна да "прогресира"...

Разбира се, нравствената и умствената му уродливост е потресающо висока, той е един от ония случи, в които философията е безсилна с нещо да повлияе и да помогне, просто такива нещастни съзнания са оскотели от съответните разрушителни емоции: завист, злоба, подлости от всякакъв вид и род. Ограничеността тук е тотална: таваришчът мрази всичко, което го превъзхожда, особено силно мрази ония, които най-много го превъзхождат. В тази връзка политическата мотивация на въпросната оскотялост даже не се крие, напротив, изтъква се.

Въпросният индивидуум нищичко не е разбрал в часовете по философия, явно е бил зает само да се отдава на тиха бесовщина, много е натрупал, ето, сега има възможност да си облекчи душата, пък макар и късно. Но подлецът, веднъж станал подлец, е подлец пожизнено.

Мерзавецо, защо мълча в часовете по философия? Защо, комуноидна гнидо, не се обади да протестираш? Що не ми каза още тогава как е "единствено-правилно" да се преподава философия? Що не написа некое и друго доносче? Или писа, ама понеже е анонимно, никой не ти обърна внимание?! Малодушнико, защо не се подписа под доноса си?

Комуноидът пак говори сега от името на "учениците"! :-) Страдали били много "учениците" от това, че "постоянно" се било употребявало името на... Костов в моите часове! :-) Как ви звучи тази лъжа?! Костов това, Костов онова! :-) И то в часовете по... философия! Тая тъпа комуноидна гнида е така заслепена от злоба, че не знае, че Костов няма отношение към философията и по тази причина лъженето, че било споменавано името му, не фаща дикиш. Таваришч, требваше, за да ти прозвучи доноса що-годе достоверно, да се оплачеш, че Грънчаров те е тормозил да учиш за Сократ, за Платон, за Кант, за Сартр, за Хайдегер. Да, не за Ленин, а за Хайдегер! :-) Ти умираше от мъка по Ленин, нали така! :-) Де тъпа комуноидна гнидо, ний ти знаем душичката така, както ти сам не я знаеш.

Пиша тия неща, за да спомогна на другаря да си разкрие колкото се може по-пълно подлата душа. За да се насладим на извратеността на тия късни комуноидни уроди. Скоро те ще изчезнат, в този смисъл са наше национално богатство. Димитър Талев, горкият, е писал ето какво:

"И да знаеш, Минке, че последният комунист на планетата ще умре в България. Даже когато в Съветска Русия няма да има нито един жив комунист..."

Изглежда е бил напълно прав...

Гъди Гъдев :)) каза...

Кис кис :))
Завист? Да завиждам да жалващ се учител? Бррр!
България? От двама ни, живеещият в България не съм аз... Just saying :)

"И то в часовете по... философия! Тая тъпа комуноидна гнида е така заслепена от злоба, че не знае, че Костов няма отношение към философията и по тази причина лъженето, че било споменавано името му, не фаща дикиш."
Е това вече си е лъжа и то опашата.
Деменцията ли говори или нямате топки да си признаете, колко честа тема в часовете ви е Костов? За разлика от Хайдегер или Жан-Пол Сартр ;)

Надявам, че на тази възраст сте научили, че повтарянето на една и съща лъжа (цялата тирада на тема комунизъм) не я превръща в истина, независимо какво казва фолклора. Зная, че някои хора предпочитат тъпо да продължават с опитите, но вие се представяте като мислеща личност, може пък да осъзнаете факта.

" тъпа комуноидна гнидо" , "Комуноидът" "Мерзавецо" "доносничающий "нравствената и умствената му уродливост" "Малодушнико" ...

Ама каква култура, какво чудо .. Но някак си повече напомня на беснееща мутра удряща по автомобил, от колкото на "Будител" или пък "Учител" . Но на вас това повече ви подхожда като държание нали? Трудно се бяга от нравите балкански.
Знаете ли, тук където живея за подобно беснеещо държане хората от раз викат полиция. А ако отидем още малко на запад - директно се стига до съд. Нали по американците залитате ? С такова държане не бихте издаянали много там.


"Малодушнико, защо не се подписа под доноса си?"
Сериозно ли ми задавате въпроси за действия съществуващи единствено във фантазията ви ? Ама разделяйте реалността от фантазията. Няма как да съм отговорен за неща случвали се докато си фантазирате.
Доносите и те са част от миналото, ващо всъщност.

Ленин - няма как да ми липсва, умрял е доста преди да се родят бабите и дядовците ми :)
Но пък семейството ми доста е пострадало от беснеещи комунисти (не бяхте ли от такъв род? ), няма как да ми липсват (отново, не съм и живял в онези години, че да изпитвам такива чувства)
И всичко комунистическо работи силно срещу интересите ми и стила ми на живот, че да изпитвам каквато и да е симпатия.

Ето това вече е реалност. Опитвайте се да се придържате към нея. Или ако не знаете нещо, то не гадайте, не сте врачка все пак, философ сте ;)

Омраза към вас? Не мисля, че заслужавате да изпитвам такива силни чувства.
Но Интернет е публичен, а когато попадна на наглост и глупост ми е трудно да я подмина без коментар, приемете, че имам личен кръстоносен поход срещу глупостта :)

Ангел Грънчаров каза...

Ако умеехте да различавате глупост от неглупост, то нямаше тогава сам да се държите така глупаво. :-)

Толкова. Не заслужавате да Ви отделям повече внимание. Вашите комплекси са единствено Ваш проблем.

Гъди Гъдев :)) каза...

Трудно се спори когато другата страна държи на реалните факти. ;)

Анонимен каза...

Госпожо Анастасова защо се криете зад името "Анонимен Гъди Гъдев", нима си мислите че не ви разпознаваме? Не е честно все пак....