Представена публикация

Занятията в УЧИЛИЩЕТО ПО СВОБОДА

В нашето ОНЛАЙН-УЧИЛИЩЕ тази година провеждаме следните курсове: ПРОБЛЕМИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО: Защо учим? Защо учим? (Продължения) Защо...

сряда, 26 април 2017 г.

Откъс от подготвяната за печат книжка на международното многоезично научно-теоретично издание на философското списание ИДЕИАнотацията на една от статиите в новата книжка на международното многоезично научно-теоретично издание на философското списание ИДЕИ:

Валерий Валериевич Кузев. Проблемът за ада и теорията за втория шанс в англо-американската философия на религията.

Проблемът за ада се явява също така и философски проблем, свързан с теологическата доктрина за вечното наказание и представлява от себе си вариация на проблема за злото. С някои изключения традиционната концепция за ада преобладава в християнската мисъл от времето на ранното християнство чак до XIX век. Като цяло, съгласно тази доктрина, след смъртта душите на неразкаялите се грешници попадат в ада, където биват подложени на наказание от буквален вечен огън. В статията се привеждат възражения срещу традиционния модел на ада и се разглеждат негови алтернативни версии. Особено внимание се отделя на теорията за втория шанс и нейните разновидности (ескапизъм). Показано е, че съгласно възгледите на ескапистите (А. Бухарев, А. Плаг и др.), адът се разбира като автономно място/състояние, което Бог създава за тези, които не желаят да общуват с Него. Съответно съществото, намиращо се в ада, може по всяко време да измени своето състояние и да се присъедини към съобщността на спасените. Авторът анализира как дадената теория се съотнася с концепцията за метафизическата либертарианска свобода на волята, която се признава от привържениците на теодицеята на свободната воля (Р. Суинберн, Е. Стамп).

Авторът достига до извода, че съвременните религиозно-философски рефлексии, развиващи се в дискурса на хуманистичната култура, са склонни към рационален критицизъм, който отхвърля традиционния модел на ада по причини от морално, психологическо и логико-философски характер. Това поражда необходимостта от търсенето на нови теории, призвани да изменят или да реинтерпретират традиционната концепция за ада.

Ключови думи: ад, проблемът за злото, христианство, спасение

Освен това аз, Ангел Грънчаров, се чувствам длъжен отново да ви напомня, че нашият "български" - т.е. мутро-ченгесарски и кагебистко-руско-путински - Картаген е крайно време да бъде разрушен...

Търсете по книжарниците книгата на философа Ангел Грънчаров ЕРОТИКА И СВОБОДА (с подзаглавие Практическа психология на пола, секса и любовта), 8.00 лв., изд. ИЗТОК-ЗАПАД, 2007 г., разм. 20/14 см., мека подвързия, ISBN 978-954-321-332-0, 168 стр. Една книга, създадена с цел да облекчи разбирането от младите хора на най-значими за живота проблеми, по които сме длъжни да имаме цялата достижима яснота. Всеки трябва да достигне до своята лична истина, без която трудно се живее, без която животът ни се превръща в абсурд. Книгата ЕРОТИКА И СВОБОДА е написана за тия, които живеят с духа на новото, на завърналия се при себе си човешки живот и на свободата.

Няма коментари: