Представена публикация

Занятията в УЧИЛИЩЕТО ПО СВОБОДА

В нашето ОНЛАЙН-УЧИЛИЩЕ тази година провеждаме следните курсове: ПРОБЛЕМИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО: Защо учим? Защо учим? (Продължения) Защо...

понеделник, 12 юни 2017 г.

Покана за дискусия: Нима християнинът има право да говори от името на самия Христос - и да постановява какво Христос одобрява и какво би порицал?!


Ето мястото във Фейсбук, където започна тази дискусия; пренасям я и тук, който иска, може да каже какво мисли по повдигнатите вече немаловажни въпроси:

Martin Ralchevski каза: Бог е любов. Безусловна, съвършена, истинска, свята, вечна. Това го знае всеки искрен и вярващ човек. Но Бог е и Личност. Свят Дух, Който изпълва всичко и пребивава навсякъде. Той обича всеки човек, закриля го и общува с него по тайнствен, индивидуален начин. Поради греховете си обаче, често човек не вижда тази закрила, а общуването на Твореца с него смята за недействително. Така се стига до самопревъзнасяне. Човек започва да мисли, че не Бог е сътворил вселената, а че тя е възникнала случайно, вследствие на голям, необясним взрив. Започва да си мисли, че не Бог е сътворил човека, но той се е оформил посредством еволюцията, като е преминал преди това през амеба, риба, земноводно, маймуна и пр. Започва да си мисли, че законите в Свещеното Писание са измислени, а тези в човешкото сърце са сугестия.

Така, постепенно, той губи връзката с Истината, губи връзката си с Твореца. Започва да вярва, че всичко му е позволено. И неусетно се превръща в атеист. В безумен индивид, отричащ съществуването на Бога. В следствие на това пътят надолу е много бърз. "Щом няма Бог всичко ми е позволено", заключава той и започва да Богохулства с мисли, дела и действия. Аборти, извънбрачни деца, хомосексуализъм, евтаназия... Свободите и греховете му нямат край. Превърнал се в самодостатъчен индивид той започва да парадира с войната си срещу Твореца и похулването на волята Му. Организира публични прояви на глупостта и разпуснатостта си и неспокойно крещи към всички, които са запазили здравия разум и християнската си съвест, че трябва да го приемат такъв какъвто иска да бъде, различен, обратен, гей, педераст и т.н. Но християните, колкото и да им се иска да бъдат добри, не могат да приемат това поведение.

Всеки християнин е длъжен, доколкото му позволяват силите, да говори честно и открито, че Христос не одобрява това. Да, Бог е любов. Но Той е духовна, свята, истинска, вечна, чиста, и съвършена любов. Не любов плътска, страстна, временна и нечиста. Затова християните нямат право да одобряват еднополовите публични обществени прояви. Християните са благословени да знаят Истината. Кръстените са в Христа и им е обещана вечна радост с кроткия и благ Спасител. От тях се иска само малко повече решимост и вяра. "В света скърби ще имате; но дерзайте: Аз победих света", казва Господ (Йоан 16:33).

Ангел Грънчаров каза: Говорите съвсем общо за "човека" (за някакъв всеобщ абстрактен човек), а такова нещо, разбира се, реално го няма, то не съществува, има безкрайно много и все различни, силно индивидуализирани човешки същества и съществувания; така че всичко онова, което приписвате на този "всеобщ човек", реално не съществува, примерно, ако има индивиди, отдали се на хомосексуализма, това не бива да бъде приписвано (като грях) на всички останали човешки същества и пр. Допускате основна грешна на универсализирането, докато при човекът реално действа законът на индивидуализацията: ценно при нас не е общото, а различното, раз-личността е онова, което е специфично човешкото при мен, при този там човек, при другия и прочие.

Апропо, същата грешка допускате когато говорите общо за "християните", сиреч, за християните като абстракция на Вашето собствено съзнание, на Вашата собствена представа. А всеки християнин (и също така всеки човек) е уникална вселена, особен и неповторим свят, ето тук отново допускате груба грешка. Общите твърдения не ни помагат когато искаме да разберем човека, общи теории за "човека" и за "християните" има колкото щеш, но ще постигне истината онзи, който се откаже от тях и се опита да постигне принципа, а той при нас, човеците, е простичък: ние сме различни - и доколкото сме различни сме личности и човеци. Бог ни е отредил особено място като ни е създал такива. И ни е дарил също така свобода. Има ли свобода, общите приказки за "човека" и "християнина" съвсем отиват по дяволите...

Anna Ivanova каза: Ама че глупости! От коя сатанинска теология са извлечени? Това ли са заповедите, дадени от Бог: "Бъдете различни и правете каквото си искате?"

Свободата ни е дадена, за да изберем доброто или злото - и изборът ни има последици. Да избереш злото не е различие, а грях - отделяне от Бога, което прави хората нещастни. Направени сме различни и индивидуални, за да можем по индивидуален начин - в зависимост от дадените ни от Бог таланти - да работим за доброто. Не сме направени различни, за да ни се даде разрешение да избираме злото. Това е християнската свобода. Другите "свободи" са от лукавия и не са свободи, а тежко демонично робство.

Ангел Грънчаров каза: Anna Ivanova, в момента, в който един самозван индивид като Вас почне да крещи: "Твоят избор е зло, твоят избор е грях!" и свободата отива на кино - или по дяволите, каквото предпочитате. Доброто не се налага чрез подобен външен и тираничен натиск, а по съвършено друг: човек трябва чрез преживяване на горчилката на злото и на греха САМ да прозре, че трябва да намери сили да победи склонността си да прави зло или да греши. Тиранията, диктатурата на доброто (и на добрите, които сякаш не познават изобщо греха или злото!) е не по-добра от всяка друга тирания или диктатура. Ако направите човека марионетка на Вашата представа за "единствено-правилния път към доброто", тогава ликвидирате свободата му, убивате духа му, погавряте се с индивидуалността му. Колкото грешни човеци има на тази земя, толкова индивидуални пътища към доброто и към Бога има. "Единствено-правилният път" (определян от "единствено-правилно мислещите" избраници!) е път на несвободата и на тиранията.


Ангел Грънчаров каза: Говорите съвсем общо за "човека" (за някакъв всеобщ абстрактен човек), а такова нещо, разбира се, реално го няма, то не съществува, има безкрайно много и все различни, силно индивидуализирани човешки същества и съществувания; така че всичко онова, което приписвате на този "всеобщ човек", реално не съществува. Примерно ако има индивиди, отдали се на хомосексуализма, това не бива да бъде приписвано (като грях) на всички останали човешки същества и пр. Допускате основна грешна на универсализирането - докато при човекът реално действа законът на индивидуализацията: ценно при нас не е общото, а различното, раз-личността е онова, което е специфично човешкото при мен, при този там човек, при другия и прочие.

Cherry Black каза: Ние - човешките същества - сме най-великото творение на нашия Творец Бог.

Krasimira Vladimirova Uzunova каза: Да те поживи Господ, Martin Ralchevski!

Елена Седых каза: Все правильно, но ведь Вера - это Дар Божий, это, когда Господь коснется сердца человека. Ведь рождаются же люди слепыми, глухими, дальтониками...! Так бывает и с Верой! Святые отцы говорят - спасайся сам, и вокруг тебя спасутся тысячи!

Но и бороться с бесчестием тоже необходимо, особенно если идет гонение на Христа!

Stasi Ki каза: Относно коментарът на Ангел Грънчаров: Когато станете християнин, тогава ще разберете това, което говори Мартин Ралчевски. Сега Ви е трудно.

Ангел Грънчаров каза: Аз СЪМ християнин! :-) А Вие лично може би издавате атестати за това кой е и кой не е "единствено-правилен християнин", правилно ли Ви разбирам?! На времето пък имаше копои, които бяха овластени да дебнат кой е правоверен комунист и кой не е...

Stasi Ki каза: Да.

Krasimira Vladimirova Uzunova каза: Stasi Ki много му е трудно. Но пътят трябва да го извърви сам, и Господ да му е на помощ.

Ангел Грънчаров каза: Krasimira Vladimirova Uzunova Така е, пътят трябва всеки един от нас да го извърви сам, всеки ден побеждавайки (по възможност) склонността да греши, да пада, да се проваля. Ние сме слаби и грешни същества, но стремежа си към правене на добро не трябва да губим. И свободата си не трябва да губим никога. Но когато се намерят такива като вас, дето един вид сте се самообявили за един вид "по-специални", дето, тъй да се рече, имате нещо като атестати за праведност и в делата, и в мислите, когато на тази база такива хора като вас започнат да се самообявяват за вестители на самата правда, за нещо като рупори на самия Бог, за Божии пратеници, които имат властта да господстват и да налагат представите си нас "стадото от грешници", тогава, сами разбирате, християнството почва да губи човеколюбивия и свободолюбивия си смисъл.

Христос обаче е показал, че обича ония, които не се кичат с претенцията за праведност, а ония, които много са грешили, които много са страдали, които много са се каяли, които много са падали - и само преминавайки през това горнило на страданията са подготвили духа си за срещата си с Бога. Най-лошото нещо, което може да се случи на християнството е една група от хора да излезе с претенцията, че само те са прави и всичко разбират, а всички други са грешни и неразбиращи. Това са човешки и сатанински съблазни към власт и господство, от които истинският християнин се пази. Лакомията към духовна власт също е грях. Църковните дейци през вековете (пък и днес) са демонстрирали и продължават до какви страшни неща се стига когато се върви по този път. Не превърнаха ли на това основание църквата ни в нещо като биснесорганизация, не станаха ли владиците и поповете ни в бизнесмени, чиито единствен бог се оказа... парицата?!

Освен това аз, Ангел Грънчаров, се чувствам длъжен отново да ви напомня, че нашият „български“ Картаген е крайно време да бъде разрушен…

Търсете по книжарниците забележителната книга на философа Ангел Грънчаров ИЗВОРИТЕ НА ЖИВОТА: вечното в класическата и модерната философия, изд. ИЗТОК-ЗАПАД, февр. 2009 г., 520 стр. Книгата ИЗВОРИТЕ НА ЖИВОТА, външно погледнато, е систематичен курс по философия, в който обаче твърде експресивно се тълкуват и вечните въпроси, вълнуващи човешките същества на тази земя. Подобна форма, именно курс лекции по философия, осигурява на автора така потребната живост, непосредственост и свобода в общуването със съзнанието на читателя. През цялото време той се стреми да бъде близо и да не изневерява на ония неизбежни сърдечни трепети, благодарение на които човекът става човек – и личност, разбира се. Опитва се да приобщава съзнанието на читателя към така вълнуващата мисловност на непреходното, която именно е истинското богатство на човека.

46 коментара:

Анонимен каза...

Гранчаров е Антихрист!!!!!!!!!

Анонимен каза...

Тези неща не ги е казал някой самозван индивид, а Бог. Християните вярват в Него и Неговите повели, не в култа към свободията, който избухва по време на Френската атеистична революция и през нео-Марксизма преминава в съвременната либерална вакханалия. Християнски групи или постове не са най-доброто място за проповядване на ексизтенциализъм -- те не са почва, където семената на подобни проповеди ще прихванат и вържат. Първият екзистенциалист, пледиращ за неограничена свобода, е бил дявола. Християните са тренирани да разпознават триковете му.

Anna Ivanova

Ангел Грънчаров каза...

Anna Ivanova Вие претендирате, че Вашите собствени изказвания ги казва... самият Христос?! Чрез Вашите уста говори самият Христос, нима не излиза така? Не е ли доста прекалена Вашата претенция?! Всички, които мислят различно от вас, са... "сатанисти" и "народни врагове"?! Не чувствате ли, че така възпроизвеждате комунистическата ненавист към другоячемислието, която е израз на потъпкване на най-важната свобода, свободата да мисълта?!

Ангел Грънчаров каза...

Апропо, кой Ви упълномощи да говорите от името на "християните"?! Вие някаква анкета сред тях правихте ли?! :-) Как получихте техните пълномощия да говорите от тяхно име?! :-)

Анонимен каза...

Да беше прочел поне Библията... Иначе прехвърляш неща от болната глава на здравата. Измислил си си някакъв Бог, който ти е удобен, и който го няма в Библията, но ти говори персонално неща, които никому другиму не е казал :)

Anna Ivanova

Ангел Грънчаров каза...

Anna Ivanova Вашите изказвания са все цитати от... Библията?! Вие самата сте нещо като говореща Библия?! Каквото излезе от устата Ви е значи направо свещено слово?! Вашето тълкуване на Библията е единствено меродавно?!

Госпожо, вземете поне малко усмирете горделивостта си, подобно поведение не е християнско, няма нищо общо с поведението и на самия Христос!

Ангел Грънчаров каза...

Anna Ivanova Аз мисля със своята глава. Бог ни е дал това право и тази възможност. Аз пиша това, което мисля и нямам претенции, че чрез мен говори... самият Бог. Нека да бъдем просто човеци (а това значи мислещи и чувстващи същества), а претенциите че сме "богове" нека да ги изоставим...

Анонимен каза...

Ами... християнството не е вакуумно понятие, в което всеки може да вложи каквото му се иска. Дори тези, които имат еклесиологични и сотериолочини разногласия и дразги -- като правослвани, католици и протестанти -- са единни по въпросите за християнската нравственост. Библията не е амбивалентна относно моралните казуси -- не предоставя място за идиосинкратични интерпретации.

Anna Ivanova

Ангел Грънчаров каза...

Anna Ivanova По вашите тъй учени думи излиза така: щом като има Библия, то ний, човеците, просто вече не трябва да мислим, остава ни само да наизустим това, което пише в Библията (и което се съдържа в "единствено-правилните тълкувания" на единствените правилномислещи избраници като Вас!) и да се замеряме само с цитати?! :-) Госпожо, това ми е много познато, навремето така ни учеха в катехизиса на... комунизъма, не се ли усещате, че възпроизвеждате точно този пагубен стереотип?! Някои май замениха "идеите на комунизма" с... "християнството" защото трябваше отново да се нагодят спрямо повеите на времето...

Анонимен каза...

Ти, като философ, учил ли си логика? Каква е логическата грешка, която допускаш в този неправилно построен силогизъм: Християните са против разврата, източните комунисти бяха против разврата, значи, християните са комунисти?

Anna Ivanova

Анонимен каза...

Какви различни пътища, за всеки, Христос каза: "Аз съм пътя, истината и животът" ! А пък тези, които Го пренебрегват, естествено избират друг път, друга "истина" и съответно друг живот. Безрезервно подкрепям мнението на Анна Иванова.

Stasi Ki

Ангел Грънчаров каза...

Anna Ivanova Не, не съм учил логика :-) Само дето съм автор на учебник по логика, имащ две издания :-) Кои са тези "източни комунисти"? :-) Май обаче не успявате да схванете за какво изобщо спорим, същината на проблема Ви се губи нещо...

Анонимен каза...

Хубаво, като си написал учебник по логика, защо използваш невалидни логически аргументи? На Бог не вярваш, на Библията не вярваш, на Църквата не вярваш, логиката не използваш... Как да дебатираме, на каква основа да поставим разговора? На основата на лични фантасмагории? В свят, в който всеки е някаква си неповторима индивидуалност не може да съществува никакъв разговор -- само монолози на различни, несводими един към друг езици.

Anna Ivanova

Анонимен каза...

Anna Ivanova, браво!Да те поживи Бог!

Krasimira Vladimirova Uzunova

Ангел Грънчаров каза...

Др. Anna Ivanova, изказвате се от мое име, в какво вярвам и в какво не вярвам ще кажа аз, не Вие. А Вие кат партийна секретарка от онова време си позволявате да се изказвате от мое име и то без да сте ме питала. При това ме клеветите, но това нека да си остане на Вашата "християнска" съвест. Това, което наричате "лични фантасмагории", другарко Иванова, са именно мислите на човека, а това е нещо свято. Щото е израз на Божията искра у човека. Вие сте безбожница, другарко, типично безбожническото Ви неуважение към човека като висше Божие творение избива на повърхността независимо от опитите Ви да са правите на "християнка" и на "вярваща". Апропо, Вие сигурно сте голяма почитателка на Путин, нали познах?! Он ли Вашият "бог"?! :-)

Анонимен каза...

А къде е казано, че мислите на човека са свещени? Друго е казано: "Но както небето е по-високо от земята, тъй Моите пътища са по-високо от вашите пътища, и мислите Ми - по-високо от вашите мисли." Исая 55:9. А пък на друго място -- в логиката -- е казано, че ad hominem атаките и другите невалидни аргументи, които прилагаш, са логическа грешка. Логическите грешки се смятат за неправилни мисли. Коя е тази теология, на която се позоваваш, на кой бог е? Кой е богът, който сакрализира човешкото мислене, при това неправилното не само от теологична и християнска, но и от логична гледна точка? Този бог може да е само човека, възвеличаващ собствените си лутащите се в нищото мисли.

Anna Ivanova

Анонимен каза...

Ангел Грънчаров допуска и други логически грешки, но това, което му липсва най-много не е авторефлексията в логиката. Христос не случайно сравнява праведниците с овци (бели, кротки животни, които поради стадния си инстинкт са по-послушни) и грешниците със своенравните кози. Тук виждаме ярка апология на козето вироглавство, където всяка коза си е на свой акъл и иска да скита където и текне. Освен това презира овчето стадо на верните, послушни на Пастиря. Подобен ултралиберализъм, взет от политиката, е абсурден и неприложим в християнството. Не всеки път води към Бога. Църквата води към Бога и няма как да си измислите християнство без Църква.
Свободата на човека е свобода не ОТ, а ЗА истините на вярата. Можем да ги приемем или отхвърлим, но не и да се държим като в супермаркет, откъдето си избираме продукти за мишмаш по собствена рецепта. Защото полученият бъркоч не може да е християнство.

Синесий Монах

Ангел Грънчаров каза...

Християнство без свобода (на мисълта, на духа, на словото) не е християнство, а антихристиянство. Християнство без човечност не е християнство, а е антихристиянство. Християнство без почитане на човека като висше Божие творение не е християнство, а е антихристиянство. Който поставя догмите на църквата като човешки институт над истините на вярата с това показва, че служи не на Бога, а на светските аспирации на църковните дейци, които на основание Божия авторитет претендират за съвсем материална власт над умовете на човеците, с оглед лично облагодетелстване и защита на своята суетна горделивост (защото те се представят за единствено правилно мислещи тълкуватели на Божиите истини).

Ангел Грънчаров каза...

Anna Ivanova Личи си, че ненавиждате свободата на човека, свобода на мисълта, на духа, на словото. Което напомня комунистическата ненавист към свободата. Значи вашето "християнство" е подобно на кагебисткото путинско "православие", което е обърнат наопаки комунизъм, което не е нищо друго освен комунистическа бесовщина, лъжливо представяща се за "християнство" и и за "православие"... за да обслужва имперските аспирации на Русия.

Анонимен каза...

Имате някакъв кошмарен образ на християнството в главата си. Полемизирате озлобено със своята представа за християнство, със своята карикатурна визия за Църква. Отворете катехизиса и вижте какво е и какво не е Църквата и на какви основания почива учението и, защото очевадно не знаете и А Бе-то.

Бих си направил труда да маркирам основните неща, ако имахте поне малко съмнение, че нещо може и да не Ви е ясно. Абсурдното намесване на политически лозунги, говори колко сте далеч от въпроса който се напъвате да обсъждате, ама това си знаете, това си баете.

Това дето си личало какво ненавиждам, фактически не е вярно и логически не следва от никъде. Рецитирате комунистически клишета за духовенството, които не сте си дали труд да надживеете, и да обновите поне малко информацията си за християнството. Не ви обвинявам, вероятно си имате други приоритети, но тогава не се излагайте да продавате краставици на краставичар!

Синесий Монах

Анонимен каза...

Колкото и изкривена представа да има Ангел за християнството и логиката, представата му за историята на марксизма е още по-изопачена. Тръгнал е да бори комунизма чрез идеите на ревизионистичния марксизъм на Маркузе -- който проповядва че не пролетариата, а малцинствата ще бъдат новия мотор на марксистката революция. И че традиционното общество ще бъде разрушено не с въоръжен преврат, а с разврат. Цялото хипер-емоционално експозе на г-н Грънчаров е базирано на тенетите на Западания марксизъм, който прибавя фройдизма и екзистенциализма към арсенала си от марксистки идеологии. Борбата с традиционното общество и християнското семейство чрез разврат не е чужда и на Източния комунизъм. В първите години след Октомврийската революция са легализирани абортите и хомосексуализма. В 25 година в Съюза пристига ученичката на Фройд и Юнг Сабина Шпилрейн, която основава експериментална детска градина. В тази детска градина учат малки, едва проходили деца да мастурбират, за да можели да изразяват свободно своята сексуалност. Примери като тези няколко изобилстват в ранната история на Съветския комунизъм. Виждаме как днес подобна пропаганда се раздухва отново -- та нали две от главните задачи в Комунистическия Манифест са разрушаването на семейството и на вярата в Бог! Вземи душата на човек и гледай как и тялото му загива... и после го излъжи, че физическото и духовно самоунищожение е най-висшата манифестация на неговата свобода... Дяволия е това, дяволия! Затова Христос е казал, че дявола е лъжец и човекоубиец. А най-смешното е, че подобни комунистически и сатанински лъжи се пробутват на наивните като някаква форма на християнство и антикомунизъм...

Anna Ivanova

Ангел Грънчаров каза...

Др. Anna Ivanova, не разговаряме за марксизма, а за... Бога, ала ето, че темата за марксизма Ви е толкова присърце, че забравихте за Бога и с апломб ни показвате колко много знаете за марксизма. Не се и съмнявам, че Вие лично разбирате ЕДИНСТВЕНО-ПРАВИЛНО и Бога, и марксизма, и антикомунизма, и църквата, и всичко. С всезнайковците, известно е, няма смисъл да се спори. Те не се уморяват да демонстрират своето всезнание, това очевидно им е единствената радост в живота. За жалост, до такава степен Ви е чужда същината на проблема и на дискусията ни, че вече няма смисъл да опитвам да Ви върна на нея.
Харесва ми · Отговор · Току-що

Ангел Грънчаров каза...

Драги г-н Синесий Монах, забелязал съм, че (за жалост!) в днешно време духовните лица без капка неудобство демонстрират един крещящ антидуховен манталитет, т.е. изцяло "разсъждават" по досущ същия начин както навремето "разсъждаваха" питомците на АОНСУ; даже имам чувството, че изглежда въпросните питомци на АОНСУ получиха заповед да се префасонират на "духовници", зер повелята на времето е вече да не се представят за комунисти, а, моля ви се, за... "християни". Погледнете какво правят нашите владици, примерно Николай-Пловдивско-Московский, който без капка неудобство показва и прескъпите часовници, подарени му от мутро-олигарсите, така и лъскавите коли, подарени му пак от бандитите. Ще Ви кажа само това: какво пише в катехизиса за църквата е едно, а какво е положението в реалността, в живота е съвсем друго. Второ, за жалост днес за "християни" се представят хора и "духовници", които без капка неудобство демонстрират един антихристиянски (и дори материалистически!) манталитет. Тях вече ги и мързи и дискутират защото духовното за тях нищо не значи, на тях им е достатъчно да обявят на света, че се "краставичари" и затова всеки, който се опитва нещо да каже, което не им е угодно, го "опровергават" набързо като кажат, че на краставичар краставици не бива да се продават и толкова. А иначе лъжливи думи и за "християнството", и за църквата такива хора могат да говорят колкото щеш, работата обаче е там, че човека ще го познаем колко чини по делата, а не по думите.

Ангел Грънчаров каза...

Синесий Монах а мен остава да ме обявите за враг по причина на това, че мисля различно; по досущ същия начин "разсъждаваха" и комунистите, не разбирам по какво се различавате от тях, манталитетът е абсолютно същия...

Анонимен каза...

Ама то е очевидно не разбирате! И че бъкате двата ,,щата" (Калифорния с Калофер). А с това озлобление няма шанс и да разберете. Отделно, че изливането му си е Ваша лична нужда, а извинете, но някои лични нужди се удовлетворяват самостоятелно. Не знам кой си представяте че има нужда да чете Вашите невежи мнения, но тук не е мястото, където ще намерите желаещи.

Синесий Монах

Анонимен каза...

Ангеле, нищо уникално и индивидуално няма в либералната истерия, с която заливаш този пост. Крещиш, ядосваш се, обиждаш всички, после се тръшкаш на земята и хвърляш детски тантруми, обявявайки се за жертва на въображаема диктатура -- само защото християните не се съгласяват с тебе и не желаят да ти се подчиняват :) Подобни спектакли станаха толкова чести, че досадиха на хората и никой вече не им обръща внимание. Отец Синесий малко прибързано сравни християните със стадо, а атеистите и либералите с кози, които правят каквото си искат. Живея в либерални среди и това, което мога да кажа за либералите е, че няма по-голямо стадо от тях -- само дето пастира им е различен. Днес им спуснат отгоре идеологична команда -- трябва да сте феминисти -- и те скачат да тероризират мъжете. Утре им наредят -- феминистите трябва да са с бурки! И те се втурват да да се борят за правата на жените да бъдат малтретирани от мъжете си. Няма глупост, колкото и противоречива и самоотричаща се да е тя, която да не прегърнат с ентусиазъм. Бог обаче... не е направил човешкия мозък да издържа на претоварване с противоречиви безсмислици -- затова много хора започват да дават на късо.

Anna Ivanova

Анонимен каза...

Даааа!Определено!Вразуми Боже!

Krasimira Vladimirova Uzunova

Ангел Грънчаров каза...

Anna Ivanova Когато се разберете с Монах Синесий какви са самостоятелно мислещите и свободни хора, овце (стадо) или вироглави кози, тогава ми се обадете. Интересно е, че категорично отказвате да се изказвате по същинските проблеми и въпроси... и бягате встрани от тях...

Анонимен каза...

Същината на проблема е следната: искаш да заменим вярата в Бог с вяра в култа към свободията, което е сатанизъм. Недоумение предизвиква факта, че си решил да проповядваш сатанизъм на християни. Какви мислиш са шансовете ти за успех? Отец Синесий каза, че ти липсва логична саморефлексия, но дали ти липсва само тя? Дали не ти липсва психологична саморефлексия относно мотивите, които те карат да използваш свободната си воля за да взимаш необясними и духовно непродуктивни решения? Това не е опит за психоанализа, а зачудване какво точно се случва в тази сакрализирана от самия теб мисловна твоя вселена. А се зачудваме за тези неща, за да знаем как точно да се молим за теб.

Anna Ivanova

Анонимен каза...

Аз съм съгласен с коментара на Анна Иванова. А сравнението не предполага пълно съответствие на двата обекта. То в случая илюстрира опърничавия характер на козите, и овцете като избраното стадо, което слуша гласа на Пастиря, но не се простира до овчедушие на пасивна биомаса. Като дете през ваканциите съм пасъл смесено овце и кози и съм видял разликата. А и тези сравнения не ги правя аз, а Христос , и такова е обяснението на този текст , в ,,Тълкование на Евангелието " на блаж. Теофилакт.
Въобще всяка истина те ограничава в някаква степен - откъм заблудата, но не и откъм полезни и адекватни действия. Както пътят ти осигурява свобода на придвижване, но те ограничава да паднеш в пропаст или да се забиеш в тръните.
Г-н Грънчаров не познава отговорността на свободата на християните от опит, и изглежда не допуска че е възможна.

Синесий Монах

Ангел Грънчаров каза...

Anna Ivanova Мерси, това исках да чуя: ако човек мисли, той а сатанист. "Християнин" е немислещият папагал, дето повтаря това, което му подхвърлят тия, които са се самообявили за "носители на самата истина"! Абсолютно същото правеха комунистите навремето, та до ден днешен го правят, само дето повеят на времето днес е вместо "комунизъм" да казвате "християнство". Изглежда вашето е сатанизъм, другарко! :-)

Анонимен каза...

Ама само слушаме хвалби как мислиш, а не чухме какво си измислил :) Какво измисли след толкова много мислене?

Anna Ivanova

Ангел Грънчаров каза...

Anna Ivanova Читать надо, другарко, вий като чукчата писатель а не читатель само пишете, ала не четете, върнете се назад и прочетете какво съм писал, аз Ви казвам, че не сфащате за що изобщо говорим, Вие кат бабите едно си знаете, едно си баете. :-) И чат-пат казвате по некоя учена дума за да не ви мислим за хептен проста! :-)

Анонимен каза...

Не те попитах какво си написал, а какво си измислил :)

Anna Ivanova

Ангел Грънчаров каза...

Anna Ivanova Аз когато пиша мисля, другарко, за разлика от Ваша милост! :-)

Анонимен каза...

Прочетох и.. разбрах...що всъщност искат безличностите Анна Иванова, Синесий Монах,
Krasimira Vladimirova Uzunova, Stasi Ki и онова начално, разбира се, и уж "разлайващото кучетата" тъпьозно-грациозно анонимно провикване:
Гранчаров е Антихрист!!!!!!!!!
12.06.17 г., 7:13,
само гдето и за да не е прекалено, тук липсват по волята на режисьора по-старинките геройчета-образи: Румен Бърцов, Гъди Гъдев, Рамон Меркандер, А. от Абстралия...колко други...Вулкан от извержения на вулканичното въображение и силата на културата...на ...Диктатурата... Той, мимансът мил, могъщият им режисьор...бил искал тук отново да се ...поразвлича!
И си получи заслужено...исканото!
Надявам се!
Поне на мен ми направи...истинско развлечение и това негово... поредно бляскаво поражение...! :-) Освен предното:
"Няма как човек като вас, който също има душевни проблеми, адекватно да прецени психичното
състояние на друг човек. Все едно да искам от анорексичка съвети как да се храня правилно.
Сфащате ли, или още ще мучите нечленоразделно? 6.06.17 г., 21:55

Ангел Грънчаров каза...
Таваришч, ти първом излекувай бесовщината, що те тресе, избави се от злобата и от завистта, що владее и ледени душата ти, пък тогава раздавай "умни" съвети! Понял?

Зададох ти някакви въпроси, таваришч! Правиш се на изоглавен и се опитваш да се измъкнеш.
Чакам да видя докъде ще стигне наглостта ти и съвсем скоро ще ми пресекне търпението. Ще
коментираш тук на кукуво лято. Заради наглец като теб ще се наложи да въведа модериране на
всички коментари. Егати гнусната отрепка! 6.06.17 г., 23:31
Анонимен каза...
Според мен имате пълно право да цензурирате коментарите в блога си. Това е единственият начин да отстраните неприятните за вас мнения. 7.06.17 г., 8:19
Ангел Грънчаров каза...
Идиот, не става дума за никаква "цензура" бе, кретеноид такъв! Става дума за твоята наглост! Да, представи си, мненията на подлеци, мерзавци, наглеци като теб, които
нарушават всякакви норми на приличие, са неприятни за мен, да, представи си, има хора
като мен, които държим на благоприличието, на възпитанието, на ЧОВЕЧНОСТТА, гнидо, държим ний! Разбира се, че няма да въведа цензура в блога си, и няма да е въведа по една причина най-вече: защото искам хората да видят и да се насладят на цялата мерзавщина и подлост на мерзавци и подлеци като теб. Сфащаш ли как стоят нещата, комуноидна гнидо? Нека хората да виждат твоята и на такива като теб мерзавщина в цялата и неприкрита прелест! :-) Тъй че ще имаш много здраве от мен да почна да ти правя това добро: да крия от хората мерзавщините, които вий, комуноидните мерзавци, си позволявате... Анадъмо теперь, анонимна гнусна гнидо? 7.06.17 г., 8:35"

2017.06.14г. Владимир Петков-Трашов

Анонимен каза...

Има ли някакво фактическо доказателство за това? Или ти сам на себе си си си критерий? Това е рекурсия.

Anna Ivanova

Анонимен каза...

За нещастие на Вас и хората около Вас Ангел Грънчаров, мисленето Ви се е превърнало от средство в самоцел, а после в мания за непогрешимост и сте се забил в ужаса на измислени от Вас кошмари, на които явно държите настървено. Ако християнството е това, което описахте от болните си представи, и аз не бих искал да съм християнин. Но то не е това, така че е глупаво да се борите с измислен противник. За Ваше добро, спрете да се мятате и се успокойте! Но ако държите да си живеете във филмчето, дето върви в главата Ви, извън реалността, няма да сте първия луднал дървен философ.

Синесий Монах

Ангел Грънчаров каза...

Anna Ivanova Не, Вие сте ми критерий, и то не само на мен, а ни цялото човечество! :-) На Вас лично Бог Ви съобщава цялата истина, правилно ли Ви разбрах?! :-) Вашият "бог" да не е... Ленин? :-)

Ангел Грънчаров каза...

Др. Синесий Монах, очаквахме Вашата меродавна констатация, според добре известния ни стереотип първом обявява онзи, който не мисли като Вас, за "враг", а след това, разбира се, великодушно го обявява за "луд"! Наистина постъпвате много "християнски", няма що, само дето Вашето "християнство" по нищо не се различава от блаженопочиналия комунизъм: същата ненавист към свободната и суверенна личност констатираме тук, същата непоносимост към другоячемислието, същата враждебност спрямо различността, същата привързаност към калъпа, към еднаквостта, към безличността, към тиранията на немисленето, на догмата и прочие... Синесий Монах, имам чувството, че ако случайно пред Вас дойде самият Христос, Вие без да се замислите и Него ще обявите и за луд, и за враг, нали не греша в това свое доверие във Вашите неограничени възможности да клеймите и да жигосвате?!

Анонимен каза...

На раздяла удостоявям трола Ангел Грънчаров със заслужен приз.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1916899921866317&set=p.1916899921866317&type=3&theater

Синесий Монах

Ангел Грънчаров каза...

Синесий Монах И това е "християнско" поведение, няма що! Нещо друго? Давайте, изявете се още! Факт е обаче, че не отговорихте на нито един от въпросите ми...

Анонимен каза...

На повечето от въпросите ти бе отговорено изчерпателно. А ето и отговор на някои от останалите, като например този за християнскта любов. Как мислиш, коя майка обича повече децата си -- тази, която им забранява да бъркат в контакта и да се тъпчат със захар, или тази, която им разрешава? Първата майка ще отгледа живи и здрави деца, децата на втората майка ще ги хване ток и ще получат диабет. Затова Христос е казал "по плодовете им ще ги познаете". Плодът на коя майка ще бъде по-добър? Християнската любов е като майчината, а майчината любов е моделирана по любовта на Бог. Понеже Бог ни обича като баща, ни е оставил наръчник за съществуване -- да знаем как да се държим, за да оцелеем духовно и физически. Не случайно една от Десетте Му Заповеди гласи "Почитай баща си и майка си, (за да ти бъде добре и) за да живееш дълго на земята, която Господ, Бог твой, ти дава." За да живеем дълго и добре, трябва да следваме наставленията на родителите си -- и на земните, и на Небесния ни Отец. В писмото си до Коринтяни Апостол Павел също разсъждава върху екзистенциалната (физическа и духовна) прагматичност на избора да следваме доброто, обозначено като такова от Господ: "Всичко ми е позволено, но не всичко е полезно; всичко ми е позволено, ала не всичко е за поука." Как се съотнася християнската любов към християнското разбиране за свободна воля обяснено така добре от апостол Павел? По Божия и Павлова дефиниция, християните използват свободната си воля за да изберат полезното и Богоугодното -- и то това, което е полезно не само за тях, но и за ближните им. Това се и опитваме да ти кажем в този дълъг пост -- от многото различни неща избери добрите и полезните -- за да си добре не само ти, но и тези около теб. Отречи се от Дявола, който -- понеже е лъжец и човекоубиец -- винаги кара хората да изберат глупавото, вредното, грозното, мръсното и безполезното. И винаги облича грозните неща в красиви дрехи и им дава красиви имена -- свобода, различие, равенство, права. Имаме много подобни конкретни примери от съвременнат ни история, където убийството, изнасилването, педофилията, инвазията на граници (и женски толетни) се редефинират като "човешки права", а самозащитата (дори само с думи) се криминализира. Престъпници ни управляват, а жертвите са маргинализирани, осмяни или пратени в затвора. Това е чиста форма на Сатанизъм. Отречи се от нея -- за да си добре не само ти, но и цялото общество около теб. Това ти го е казал Бог (в Библията) понеже те обича и иска да си добре. Това ти повтаряме и ние -- от любов, защото да гледаме как някой се саморазрушава и да стоим безучастни или да го поощряваме да продължава би било не любов, а омраза.

Anna Ivanova

Ангел Грънчаров каза...

Сърдечно благодаря за тъй мъдрите наставления и поучения! Но все пак, чини ми се, е рисковано и е твърде прибързано да ме обявявате за... "сатанист" само защото се опитвам да мисля със своя си ум. :-)

Аз съм философ и всяко нещо го подлагам на съда на разума. "Философстването", уверявам Ви, не е сатанизъзм, както и критикуването, да не говорим пък за търсенето на истината със своите сили. Тъй че Вие ако ми подарите великодушно истината, това няма да реши проблема ми: щото аз сам, по свой път и със своите сили, трябва да стигна до нея.

Христос също проповядва, но го прави с уважение към човека; Христос уважава свободата на човека, нещо, което не може да се каже за някои от последователите му, които парадират, че са негови ученици, само дето това хич не им личи - тъкмо като се вгледаме по-прецизно в делата им. Видяхте "монаха" как по "чисто християнски" ме наруга, заклейми и прочие, остана само да ме набие - и се оттегли на спокойствие, смятайки, че си е изпълнил дълга... :-)

На никой човек не бива да му натрапват истини (пък било и то най-възвишените!) по един външен, принудителен начин, без отчитане и съобразяване с волята, със свободата на човека. На човека просто трябва да му се помага сам да прозре ония истини, които ще направят живота му истински и пълноценен.

Ето, да помислим малко по-задълбочено за майчината любов. Онази ли майка, която просто забранява на детето да бърка в контакта (и дори, ако се наложи, го перва по ръката!) ли постъпва не само по майчински, но и разумно, или онази майка, която така обяснява на детето, че бъркането в контакта е страшно и опасно защото убива, че детето за цял живот ще запомни урока й? Разбира се, всичко опира да подхода. Ако по груб начин наложим на детето забраната за каквото и да е било, детето, овладяно от "сатанински сили" или на инат, за да си отмъсти, може да бъде подтикнато да прави точно обратното на това, което сме му заповядали да прави. Злото, грубостта, неуважението, агресията към личността на детето ще породи абсолютно същото в отговор, от негова страна; докато само добротата, зачитането на личността на детето, любовта и пр. ще спечелят душата на детето и то завинаги. Не е израз на любов (камо ли път "християнска") да потискаме личността му и да обиждаме детето, да проявяваме недоверие в неговата способност да мисли и да решава само, напротив, автентичната любов постъпва по съвършено друг начин. Ето, Вие по "християнски" начин ме обиждахте, ругахте, анатемосвахте, обявихте ме за сатанист, разбира се, че подходът Ви беше напълно погрешен, това породи от моя страна също агресия ("Каквото повикало, такова и отговорило!"), ако обаче се уважаваме взаимно и разговаряме на една чисто човешка основа, тогава нещата ще потръгнат; този е и моят апел: не обичам нищо да ми налагат насила и да ме шантажират, че така, видите ли, било "единствено-правилното" да се мисли, има много начини да се мисли и най-добър е оня, който отговоря на моята личност и душа, аз ще си го изобретя сам, ако не ме оставите да го сторя, вие не уважавате личността и свободата ми, които, разбира се, съвсем не са "дяволски изобретения", напротив, учението на Христос е именно религия на свободата и на човечността. Моля, прочее, да обърнете внимание на гредата в собственото си око, оставете на спокойствие сламките, които са в чуждите очи... :-)

Анонимен каза...

Anna Ivanova по ясно и миролюбиво не може да бъде казано.
Ангел Грънчаров Ангеле, смешен си!Не разбра ли,че твоята измислена философия не важи тук.Не се излагай повече. Рискуваш от смешен, да станеш злобен, а това вече е грозно.
Вразуми Боже!

Krasimira Vladimirova Uzunova

Ангел Грънчаров каза...

Krasimira Vladimirova Uzunova, според Вас, оказва се, мислещите, търсещите истината, стремящите се към разбиране хора са... смешни и дори... злобни, а немислещите, не питащите, не търсещите истината са, предполагам, ... сериозни и "добри", нали така излиза, помислете малко какво всъщност казвате де?! :-) Бог да ни пази от "християнство" като Вашето, другарко... Апропо, защо сте толкова злобна като същинска комунистка?!