Представена публикация

Ще се намери ли благодетел, който да помогне да спасим списание ИДЕИ?

Списание ИДЕИ , което издавам от 12 години, е застрашено да умре поради крайната бедност на издателя му, моя милост, учител по философия, ...

вторник, 10 март 2009 г.

Ценностна идентичност на личността (поредица лекции)

Въведение в темата за ценностната идентичност на личността

(Виж също и текстовия вариант на лекцията)

Синдромът на унаследената ценностна недостатъчност

(Виж също и текстовия вариант на лекцията)

Ценностният вакуум в душите на младите - и не само на младите

(Виж също и текстовия вариант на лекцията)

Най-здравите устои на човешката личност

(Виж също и текстовия вариант на лекцията)

Защо младите са така дезориентирани в ценностно отношение?

(Виж също и текстовия вариант на лекцията)

Дали не доживяхме време, в което да берем плодовете на една ужасна ценностна катастрофа?

(Виж също и текстовия вариант на лекцията)

Ценностната катастрофа, предизвикана от антидуховната потенция на комунизма

В текст: Ценностната катастрофа в България

(Следва)

Жизнени стратегии: моят личен проект за бъдещето (видео) В текстови вид:

Личността е опорната точка, от която може да се “подмести”, да се промени света

Младият човек трябва да осъзнае какъв огромен ресурс е заложен в неговата личност

Вижте също: Безпощадни беседи за българската национална идентичност (ВИДЕО)

Проект за реформа на българската демокрация

Търсете по книжарниците новата книга на философа Ангел Грънчаров ИЗВОРИТЕ НА ЖИВОТА: вечното в класическата и модерната философия, изд. ИЗТОК-ЗАПАД, февр. 2009 г., 520 стр.

1 коментар:

Анонимен каза...

Интересни мисли на Хюм за националния характер:

Дейвид Хюм

За националния характер

откъси

Непросветените са склонни да довеждат националния характер до крайност: веднъж установили като принцип, че даден народ е подъл, страхлив или непросветен, те не позволяват изключения, а подвеждат всеки индивид под тази схема. Разумните хора осъждат тези недискриминиращи оценки: макар че същевременно признават, че всяка нация има има свой набор от отличителни белези и че някои особени качества се срещат по-често у някои народи в сравнение с техните съседи. Обикновените хора в ШВЕЙЦАРИЯ са може би по-честни от хората от същия ранг в ИРЛАНДИЯ и всеки мъдър човек ще извлече поука доколко да се доверява на единия или другия. Има причини да очакваме повече духовитост и жизнерадост у един ФРАНЦУЗИН, отколкото у един ИСПАНЕЦ. От един АНГЛИЧАНИН е ествествно да очакваме повече познания от един ДАТЧАНИН, макар че Тихо Брахе беше датчанин по рождение.

Като обуславящи националния характер се се посочват различни фактори; докато някои ги приписват на МОРАЛНИ, други на ФИЗИЧЕСКИ причини. Под МОРАЛНИ причини разбирам...естеството на правителството, обществените дела, богатството или оскъдицата, в които живеят хората, ситуацията на нацията по отношение на нейните съседи и други подобни обстоятелства. Под ФИЗИЧЕСКИ причини разбирам качествата на въздуха и климата, за които се предполага, че неуловимо работят върху темперамента...

Че характерът на една нация зависи силно от МОРАЛНИ причини, е очевидно и за най-повърхностния наблюдател: тъй като нацията не е нищо друго от набор от индивиди, а манталитетът на индивидите често се определя от тези прични. Така например бедността и тежката работа влияят пагубно на духа на обикновените хора и ги правят неспособни за наука и интелектуални професии...

Колкото до ФИЗИЧЕСКИТЕ причини, склонен съм да се съмнявам въобще в тяхното влияние; не мисля, че хората дължат нещо в своя темперамент или ум на въздуха, храната или климата...

Ако характерът на хората зависеше от въздуха и климата, степента на горещина или студ би трябвало да има огромно влияние...

Да кажем, че близостта до слънцето възпламенява въображението и придава особен дух и живост. ФРАНЦУЗИТЕ, ГЪРЦИТЕ, ЕГИПТЯНИТЕ и ПЕРСИТЕ са забележителни със своята жизнерадост. ИСПАНЦИТЕ, ТУРЦИТЕ и КИТАЙЦИТЕ са забележителни със своята тежест и сериозно поведение, без в случая да е налице разлика в климата, която да произведе тази разлика в темперамента.

ГЪРЦИТЕ и РИМЛЯНИТЕ, които наричаха всички други нации варвари, ограничават гения и дълбокото разбиране до по-южния климат и обявяват северните нации за неспособни на всякакво знание и цивилизация. Но нашият остров (Англия) е произвел велики мъже както на действието, така и на знанието, които не отсъпват на тези от ГЪРЦИЯ и ИТАЛИЯ...