Представена публикация

За всички, които се интересуват от моите коментари, беседи и от дискусиите, в които участвам!

Съобщавам, че всеки, който иска да следи моите всекидневни коментари и анализи, може да го прави като посещава редовно моята страница във фе...

неделя, 26 октомври 2014 г.

Задвижена е процедурата за обозначаване на сп. HUMANUS с международен идентификационен номер ISSN

Във връзка с излизането на пробния (сигнален) брой на HUMANUS - списание за съвременно образование, за насърчаване на духовното и личностното израстване и укрепване на младия човек - получих следното писмо от Агенция ISSN, Национална библиотека "Св. Св. Кирил и Методий", на което отговорих, как отговорих можете да разберете по приложения отговор:

Уважаеми г-н Грънчаров,

Във връзка с получаването по депозит в Националната библиотека на брой от изданието „HUMANUS” Ви моля да ме информирате относно плановете за бъдещото негово издаване и по-конкретно:

- предвиждате ли поддържането на поредица от броеве от това издание под едно и също заглавие?
- ще се запази ли заглавието "HUMANUS" като заглавие на поредицата?

Изясняването на тези въпроси е свързано с евентуалното обозначаване на изданието с международен идентификационен номер ISSN.

Предварително благодаря за отделеното време и съдействието!

Поздрави,

Радослава Стефанова, Агенция ISSN, Национална библиотека

Уважаема госпожо Стефанова,

Много Ви благодаря за писмото и за въпросите, които много ме облекчават, тъй като проблемите, които поставят, чакат своето решение. Отговарям на Вашите въпроси ето как: (ОЩЕ >>>)

Търсете по книжарниците забележителната книга на философа Ангел Грънчаров ИЗВОРИТЕ НА ЖИВОТА: вечното в класическата и модерната философия, изд. ИЗТОК-ЗАПАД, февр. 2009 г., 520 стр. Книгата ИЗВОРИТЕ НА ЖИВОТА, външно погледнато, е систематичен курс по философия, в който обаче твърде експресивно се тълкуват и вечните въпроси, вълнуващи човешките същества на тази земя. Подобна форма, именно курс лекции по философия, осигурява на автора така потребната живост, непосредственост и свобода в общуването със съзнанието на читателя. През цялото време той се стреми да бъде близо и да не изневерява на ония неизбежни сърдечни трепети, благодарение на които човекът става човек – и личност, разбира се. Опитва се да приобщава съзнанието на читателя към така вълнуващата мисловност на непреходното, която именно е истинското богатство на човека.

Няма коментари: