Представена публикация

Ще помогнем ли за лечението на г-н Любен Воденичаров?

Банкова сметка: BG46FINV91501004117981 BIC:FINVBGSF Първа Инвестиционна Банка АД Любен Климентов Воденичаров ОЩЕ: Можем ли да помогнем на г-...

петък, 13 ноември 2009 г.

Анахронизми на нашето време: с гласуване "свободолюбците" от Икономедия потвърдиха цензурирането на моя блог от агрегатора Мегафон!

Преди около две години, абсолютно безпричинно моят блог беше изхвърлен първо от агрегатора на Блогосфера (агрегатор на в-к "Дневник"), а след това и от Мегафон (агрегатор за политически блогове на в-к "Капитал"). Минаха две години оттогава и тия дни ми хрумна отново да кандадатствам за включване в агрегатора Мегафон.

И то не за друго, а за да изследвам какво ще се случи; аз съм неуморен изследовател на разпространените у нас нрави и на психологията, която ги обуславя. Пък и понеже добре знам, че всяко наказание (а че бях наказан с изхвърляне се подразбира от само себе си) според всички принципи на правото се дава за определен срок, сред изтичането на който човек бива оневинен; няма вина, за която да те наказват вечно и пожизнено, освен за най-тежките престъпления, а аз никого не съм убивал и прочие. Но, повтарям, най-вече ми се искаше да си направя тест за ситуацията, в която се намира мисленето на момчетата, които се занимават с тази техническа по същество работа; надявах се да има поне някакъв минимален напредък; ала не би, не било писано.

Ето сега нашата кореспонденция по този случай, която заслужава да бъде запазена в аналите на нашето време, за да се помни какви прави и каква психология е била разпрастранена в него; та ето какви имейли си разменихме с някой си Тотто, който контактуваше с мен от името на хората, решаващи кой да влезе и кой да не влезе в Мегафон:

Здравейте,

Пиша във връзка със заявката Ви от 03.11. за включване на вашия блог в агрегатора Мегафон.

Преценката ни е на този етап да не включваме блога за агрегиране в Мегафон.

Тото, Екип на Блогосфера и Мегафон

Здравейте,

Благодаря за отговора! А бихте ли посочили все пак някакво основание за своята преценка да не включвате моя блог в агрегатора си? Щото тази преценка е толкова по-странна предвид това, че този блог вече е бил в агрегатора на Мегафон...

Ще съм ви благодарен да задоволите отчасти любопитството ми. Впрочем, ако има някой ощетен от това Ваше решение, това е самият агрегатор на Мегафон; т.е. на мен ми е любопитно защо, на какво основание прибягвате до тази толкова абсурдна стъпка?!

С поздрав: Ангел Грънчаров

Привет,

Агрегаторът Мегафон няма как да бъде ощетен от включването или невключването на даден блог, който и да е той. Както и това, че блогът е бил агрегиран преди време в Мегафон да има някаква тежест към евентуално включване в този момент.

Без да се опитвам да бъда максимално детайлен - темите в блога, стилът му, демонстрираното отношение на автора към другите автори в блог-пространството, както и именно развитието отпреди 2 години около изключването на блога от Мегафон и изписаните тогава неща - общо взето това са в общи линии нещата, които дават база за преценката ни в този момент. Всяка блог-заявка подлежи на гласуване от страна на журито от хора, обединени около агрегаторите Блогосфера и Мегафон, и в случая това е резултатът от гласуването ни.

Тото

Здравейте, драги Тотто,

Благодаря за отговора и за даденото разяснение, оценявам доброжелателния жест! Задоволихте любопитството ми в максимална степен.

Понеже съм философ обаче позволете ми да изразя позиция по Вашата аргументация относно това защо отхвърляте предложението ми да бъда включен в агрегатора на Мегафон. Просто искам да Ви покажа какво всъщност казвате, понеже имам усещането, че не си давате сметка за това.

Значи Вие излагате следните основания за отхвърляне на предложението ми; позволете ми паралелно и накратко да ги коментирам, щото наистина е крайно интригуващо това, което казвате. Значи Вас, по Вашите собствени думи, не Ви задоволяват:

а.) темите в блога;

Значи излиза, че моя милост пише по някакви крайно осъдителни, недопустими за благовъзпитана публика теми; може би пиша най-вече за порнография, за сексуални перверзии, това ли имахте предвид?! Наистина не разбирам какво е осъдително на темите, по които пиша в блога си; значи, за да напишете това, Вие изобщо не сте влизали в блога ми, друго обяснение не виждам. При това, надявам се, признавате правото на всеки да пише в собствения си блог по всички ония теми, за които сам е преценил; да разбирам ли, че блоговете, които са включени в агрегатора на Мегафон, пишат само по някакъв списък за темите, които са допустими в агрегатора? Те пишат по зададени от Вас теми, така ли да Ви разбирам? Простете, че задавам тия въпроси, но наистина не разбирам какво е осъдителното на темите, по които пиша. При това близко до ума е, че не темата сама по себе си може да е неприемлива и осъдителна, а по-скоро начина, по който тя е разработена; така стигаме до втория момент, който сте изтъкнали:

б.) стилът му;

Тук вече съм в пълно недоумение: какъв ли пък е дефектът на стила, на който пиша блога си? Простете, но загадката наистина е голяма, стига да си давате сметка какво означава думата "стил". "Стилът, това е човекът!", е казал един велик писател, излиза, че Вие в случая, не одобрявайки категорично моя стил, не одобрявате тъкмо човека, който изразява себе си чрез него? Извинете, но всеки човек има пълна свобода да бъде какъвто си иска, да мисли каквото си иска, да пише както и каквото си иска - нима още не сте разбрали това? Извинете, но в такъв случай би трябвало да напишете в изискванията си за кандадатстване за агрегатора нещо такова: "Кандидатът следва да е блестящ стилист, да има изискан и възхитителен стил и пр.". От друга страна аз съм автор на доста издадени книги, и Вашата така прибързана оценка за моя стил уязвява писателското ми самолюбие; това казвам в кръга на шегата. Означава ли обаче, че заради някаква хипотетична "стилистична некадърност" не ме допускате в толкова изисканата компания от най-бляскави стилисти, каквито, предполагам, са одобрените за високата чест да са във Вашия агрегатор блогъри? Както и да е де, приветствам Вашите толкова високи критерии за стил и смирено млъквам, но все пак да обърна кратичко внимание и на другите Ви аргументи, които, простете, са още по-смехотворни и алогични; та третата Ви претенция е:

в.) демонстрираното отношение на автора към другите автори в блог-пространството;

Бихте ли благоволили да категоризирате по-конкретно какво е моето "демонстрирано отношение"? Щото аз имам претенцията да съм твърде етичен и възпитан човек, при това съм дългогодишен възпитател на младежта, учител, преподавател по философия, етика и пр. Така че намекът за някаква хипотетична укоримост на моето "отношение" и поведение, ако не е основателен, означава, че за Вас ако един човек е етичен, възпитан, толерантен и пр., това са все признаци на едно "недопустимо" и "укоримо" поведение, така ли смятате? Надявам се, вече разбирате, че твърдението Ви е пълен абсурд и най-крещящ алогизъм. Надявам се, не сте искали това да кажете, затова се налага поне малко да се обосновете. Понеже, както забелязвате, изводите от Вашата теза са твърде странни, което и доказва нейната неоснователност и негодност. И ето, стигаме до четвъртия Ви аргумент, който удря в земята всички дотук изложени:

г.) както и именно развитието отпреди 2 години около изключването на блога от Мегафон и изписаните тогава неща;

Аз тук ще пощадя самолюбието Ви и няма да анализирам по-пълно това, което всъщност казвате. Щото наистина щеше да е по-добре изобщо да не го бяхте казвали. Ще се предпазя и от изкушението да Ви иронизирам, въпреки че този момент плаче за такъв един стилистичен похват. Но ще Ви кажа в тази връзка следното, та белким се позамислите поне малко:

Излиза, че всъщност недопускането на блога ми има някакъв наказателен, репресивен характер - заради хипотетични "минали укорими прояви", правилно ли Ви разбирам? Аз, впрочем, съм възрастен и изцяло отговорен човек - и изцяло стоя зад постъпките си, поемам пълната отговорност за всичко сторено, казано и написано. Искате ли да разтворя архива на блога за да видите какво съм писал тогава? Аз тогава бях изхвърлен от агрегатора на Мегафон и от този на Блогосферата по един крайно циничен начин, без никакви аргументи. Да, тогава един арогантен човек - Еленко - де факто ми заяви "Ще те изхвърля, щото така ми харесва, щото така искам!". Този човек тогава постъпи по начин, който е несъвместим с функцията, която ръководството на фирмата, в която работи, му е възложило; той навреди на своята фирма, за което аз бях длъжен да уведомя неговите шефове. Имам пълното право - като човек - да оценявам поведението му по този начин; казах Ви, в реалния живот аз съм възпитател на младежта и това ми е, така да се каже, професията, задължението. Затова нямам право да мълча когато някой се позволява да се издевателства над човешкото достойнство на друга личност, независимо коя е тя.

Ще завърша със следното: нима не разбрахте, че аз с тази своя кандидатура исках просто да дам шанс на Икономедия да поправи грешката на своя служител Еленко за безпричинното отстраняване от агрегатора на един от най-добрите български политически блогове (това го доказват множество блогкласации и то е общопризнато в блогърските среди)? Разбирате ли, исках да си направя тест, за да видя дали този човек там (Еленко) продължава да вреди на интересите на фирмата, в която работи. Вие не можахте да оцените жеста ми и сега отново заставате изцяло на негова страна. Това си е Ваш избор. Аз направих каквото можах за да Ви предпазя от по-нататъшни действия, които водят до окончателно закопаване в земята на един някога, в предишни времена, все пак добър блог-агрегатор.

Ще Ви кажа и още нещо съвсем накрая: интересът на политическите блог-агрегатори е в тях да бъдат представени абсолютно всички гледни точки. Вие не одобрявате моята гледна точка, което издава недопустима политическа пристрастност. Отхвърлянето на блогъри с една политическа позиция и толерирането на блогъри с друга политическа позиция е проява на някакви най-абсурдни и анахронични опити за цензура; а все пак, спомнете си, живеем в 21 век! Същностният интерес на блог-агрегатора на Мегафон е да се отвори и да стане едно наистина свободно място за обмен на всякакви политически идеи; защото не само моят блог не е допуснат там, а много други, и то най-активни и с ясна гражданска позиция блогове. Аз всъщност сега Ви провокирам да осъзнаете реалностите и да престанете да доубивате този блог-агрегатор, а да му вдъхнете живот. Оставете какво приказва Еленко, помислете малко, и ще разберете, че съм прав. Самото изискване за "кандидатстване за членство" в един блог-агрегатор е пълен абсурд и ощетява не друг, а самия агрегатор.

Казвам Ви това от едни най-благородни подбуди. Пардон, забравих, че такова едно поведение е съвсем укоримо от Ваша страна! Но няма лошо и да се позамислите поне малко какво всъщност правите. Желая Ви успехи в тази насока!

С поздрав: Ангел Грънчаров

Здравейте г-н Грънчаров,

Мога да отговоря на въпросите Ви, но рискувам да влезна в безкрайна дискусия, каквато не мога да си позволя - най-малкото като време, което би изисквала тя - затова предпочитам да не го правя. А и честно казано не виждам смисъл да задълбавам повече от това с оглед на какво би последвало всяка стъпка на пояснение. Но заставам зад нещата, които написах в предния си отговор. Разбира се, всеки има право да тълкува за себе си и сме напълно ок с това.

За нас казусът отпреди 2 години приключи тогава. Сегашният пък се изчерпва с подаването на заявка за включване от Ваша страна, гласуване и оценка от наша и комуникирането обратно на решението ни - и съответно също го имаме за приключен.

Оставете бъдещето на Блогосфера и Мегафон в наши ръце и не се притеснявайте за тях.

Със здраве,

Тото

4 коментара:

К. Николов каза...

Господин Грънчаров, там където не ви допускат, също липсват блоговете
на Едвин Сугарев, ИвоИнджев,Екстремния центрист,Евгени Дайнов,
Янко Янков.....
Вашата компания е елитната,
не съжалявайте за "конфекцията",
теглете им една "тънка и дълга"
на ум, и си пестете здравето..

Ангел Грънчаров каза...

Благодаря за тия думи, наистина, тия, дето не сме там, сме една доста голяма групичка, освен изброените от Вас липсва също и Ангел Йорданов и още доста блогъри... така че съвсем не си струва човек да съжалява, а по-скоро е специфично признание невключването ни сред "официозните блогове" :-)

Анонимен каза...

Има ли смисъл да спорите с......Те са временни,защото са мръсната пяна на времето,"HUMANUS" Е ЧИСТОТО ИЗВОРЧЕ/КАЙНАЧЕ/ НА БЪДЕЩЕТО,при което след време ще присядат приветливи хора.

Анонимен каза...

Не спори с....ТЕ СА МРЪСНАТА ПЯНА НА ВРЕМЕТО,"HUMANUS",ЩЕ ОСТАНЕ ЧИСТОТО ИЗВОРЧЕ/КАЙНАЧЕ/,КРАЙ КОЕТО СЛЕД ВРЕМЕ ЩЕ ОТСЯДАТ ПРИВЕТЛИВИ ХОРА