четвъртък, 26 ноември 2015 г.

Предаването "На Агората..." от 19 ноември, темата е: Накъде отива светът?Приятно гледане, приятни размисли!

Търсете по книжарниците книгата на философа Ангел Грънчаров БЪЛГАРСКАТА ДУША И СЪДБА (с подзаглавие Идеи към нашата философия на живота, историята и съвременността), , 12.00 лв., изд. ИЗТОК-ЗАПАД, 2007 г., разм. 20/14 см., мека подвързия, ISBN 978-954-321-375-7, 354 стр. Книгата е новаторски опит за по-цялостно представяне и описание на битуващите в нашето съзнание исторически и "народопсихологични" комплекси, които определят и нашите реакции спрямо съвременните реалности на живота ни. Авторът търси смисъла, който се крие в случващото се с нас самите, изхождайки от предпоставката, че ясното съзнание за това какви сме като индивиди и като нация е основа на така необходимата ни промяна към по-добро. А този е залогът за бъдещия ни просперитет.

3 коментара:

Анонимен каза...

към Трета (или Четвърта, ако броим Студената) световна война до няколко месеца или години.

Анонимен каза...

Към разпад на съвременната гледна точка за морал, вяра в Бога, обществено устройство. Христос го е предрекъл, защото всяко нещо се развива, достига до разцвет и след това постепенно бива заменено от нещо ново и различно. Това Той е нарекъл второто Си идване на земята. Мисля, че сме в надвечерието на тази глобална катастрофа,след която човечествето ще тръгне по нов и различен път.

Анонимен каза...

Драги г-н Грънчаров,

тази сутрин слушах Вашето предаване по телевизия ПОТВ относно робите на греха. Позволете ми да изкажа няколко впечатления от предаването и темата му. Преди всичко самото понятие "грях" идва от религията, респ. църквата. То е изключено от съвременото законодателство и е заменено с "престъпление", "закононарушение" и други подобни термини. Сред обществото "грях" има само морално звучене и неговото точно определение е неминуемо свързано с религия. Темата, която засегнахте е много сложна и противоречива и тя няма да бъде решена /като проблем/ със закони и наредби. И дори не и с реформи в образованието. Тя ще се реши от самосебеси, с напредъка на общата култура на общуване и живот сред подобни. Невъзможно е естествения нагон за продължение на рода, заложен по начало от природата-създател, да се квалифицира като "грях" дори и в най-безобиден смисъл и само като средство за удоволствие. Възможно ли бе през време на моето юношество да си представим, че днешните 15 годишни ученички ще се учат съвсем сериозно как се поставя презерватив /!?/. Самата дума се произнасяше шепнешком, тя бе мръсна дума, а сега?... Сексуалната революция не е нещо неморално - тя не може да се изключи от всеобщия прогрес, и това ще трябва да го приемем.

Що се касае до порнографията, тя е само част от огромната порно-индустрия и не може да се изключи от останалите форми на, казано направо, зловредно отчасти влияние върху хората.

С най-добри чувства: Ангелов