Представена публикация

Занятията в УЧИЛИЩЕТО ПО СВОБОДА

В нашето ОНЛАЙН-УЧИЛИЩЕ тази година провеждаме следните курсове: ПРОБЛЕМИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО: Защо учим? Защо учим? (Продължения) Защо...

сряда, 17 февруари 2016 г.

Мое обръщение към ония, които се интересуват повече от философия - и желаят да се обучават по-ефективно по неяВчера бях приет във фейсбук-групата МАТУРА ПО ФИЛОСОФИЯ, която е създадена наскоро от г-н Иван Господинов, млад учител по философия от София, който, доколкото ми е известно, е завършил образованието си в Германия, но се е завърнал да работи тук и то като учител по философия в училище (не в университет, както обикновено, както е известно, повечето се врат!); интересен човек е той, привърженик е на по-модерните идеи за образованието, слушал съм го в телевизионно предаване, а също и чух изказването му на първата национална среща за свобода в образованието, която се проведе в София преди няколко години. Както и да е, та като той одобри кандидатурата ми за влизане в групата, аз счетох за нужно да благодаря и да се представя; ето какво написах в тази връзка там:

Благодаря за приемането! :-)

Един въпрос искам да поставя: нали и проблемите на обучението по философия (като предпоставка за успешното вземане на матурата) могат да бъдат обсъждани? Предполагам да. Искам по тази причина хем да се представя, хем да кажа нещичко, смятам, че е важно - и може да бъде полезно за интересуващите се.

Аз съм автор на цяла една поредица от учебни помагала по всички предмети, изучавани в нашите гимназии от т.н. "философски цикъл", тези помагала са на съвсем свободен достъп в моя блог (има, разбира се, и хартиени издания). Съобщавам това с оглед от тях да се ползват тези, които искат да се обучават по философия по един по-различен от традиционния (в лошия смисъл на думата) начин.

Само за пример ще добавя и това: поето учебно помагало по философия носи заглавието ЛАБОРАТОРИЯ ПО ФИЛОСОФИЯ (с подзаглавие "Книга за опитващите се да разбират") и се състои САМО ОТ ВЪПРОСИ, да, всички теми са развити като поредици от въпроси (които са го ползвали знаят това); има към всяка тема и идеи (откъси от философски произведения, от книги на великите философи, подбрани по съответния проблем), има казус, има алтернативи на разбирането, където в резюме са дадени "опорните точки" на съответните варианти на решение на въпроса или проблема. Мисля, че това помагало е добра основа за самоподготовка на ония, които искат да си вземат успешно матурата по философия или най-вече - да напреднат във философското познание (да се изразя така) или в ползването, в прилагането на философската методология за търсене на истината.

Понеже моите ученици, ползвали помагалото, винаги са настоявали и аз да давам своите отговори на съдържащите се в него въпроси (а аз отбягвах да правя това в часовете, понеже ставата така, че като учителят каже своя "авторитетен отговор", учениците вече се задоволяват с приблизителното му възпроизвеждане, а това не е добре; работата е те да търсят СВОИТЕ ОТГОВОРИ!), та по тази причина най-накрая отстъпих и дадох все пак своите отговори на съдържащите се в помагалото въпроси. Е, получи се нещо като лекционен курс по философия; издадох го и му сложих заглавието ИЗВОРИТЕ НА ЖИВОТА (подзаглавие "Вечното в класическата и модерната философия"), издаде тази книги издателство ИЗТОК-ЗАПАД. (Тя също е на съвсем свободен достъп в блога ми, може да се ползва от всеки, и то в няколко варианта, "суровия първоначален" и останалите).

Съобщавам тия неща за да са полезни за ония, които искат да се подготвят по философия, моля да не бъда разбиран в глупавия смисъл ("Я го вижте тоя пък нахалник как си прави реклама на книгите!"), не, изобщо не страдам от такива глупави страсти, не съм такъв човек, съвсем друга ми е целта, идеята и мотивацията.


Ами това е. Ако някой иска да ме пита нещо, с удоволствие ще му отговоря. Вече 33 години стават откакто за първи път влязох в класна стая като учител по философия, имаше един период от 7 години, в който работих и в университет - Пловдивския).

И последно, моля за извинение за дългото представяне. Винаги съм се вълнувал от ето какво: как преподаването (не само) на философия може да бъде осъвременено, кой подход е най-ефективен и пр. В последните години се захванах да представя на читателите (учители, ученици, родители, граждани) своите възгледи, до които съм стигнал след много години търсения, един вид да споделя с тях опита си, своята лична философия на образованието. Получи се една поредица от книги около проблема за промяната на философията и стратегията на образованието в България. (Тук няма да изброявам заглавията на тия книги, но те също са съвсем свободен достъп в блога ми, имат и хартиени издания.) Който се интересува от тия неща, може да ги ползва. Те също имат връзка с не само с матурата по философия, но и с обучението по този предмет, пък и не само по него. Нещата са свързани.

Философията по моето дълбоко разбиране следва да бъде нещо като "локомотив" на промяната към добро в българското образование. Което, за жалост, съвсем не е в бляскаво положение, по моята преценка. И ние, учителите, учениците, родителите сме тези, които сме длъжни да направим всичко за да променим нещата, от нас зависи ако не всичко, то много, и то най-важното.

Аз лично не вярвам в промени, правени по директива или по команда отгоре; истинските неща стават отдолу, този е начинът.

Е, всичко добро ви желая! Питайте ако има нещо, с удоволствие ще разговарям по всякакви въпроси с мислещите хора, които са членове на тази група! :-)

ДОБАВКА: Ето още нещо за И.Господинов, по-точно от него:


Търсете по книжарниците книгата на философа Ангел Грънчаров ЕРОТИКА И СВОБОДА (с подзаглавие Практическа психология на пола, секса и любовта), 8.00 лв., изд. ИЗТОК-ЗАПАД, 2007 г., разм. 20/14 см., мека подвързия, ISBN 978-954-321-332-0, 168 стр. Една книга, създадена с цел да облекчи разбирането от младите хора на най-значими за живота проблеми, по които сме длъжни да имаме цялата достижима яснота. Всеки трябва да достигне до своята лична истина, без която трудно се живее, без която животът ни се превръща в абсурд. Книгата ЕРОТИКА И СВОБОДА е написана за тия, които живеят с духа на новото, на завърналия се при себе си човешки живот и на свободата.

1 коментар:

Анонимен каза...

„Човекът е загадка не като животно и не като социално същество, а като личност.”

Николай Бердяев

„Свободата… всъщност е причината, поради която хората живеят заедно вполитически организъм.”

Хана Арент

„Погледнато от страната на духа философията може да се определи като най-необходимото.”

Георг Хегел

„Сред човешките творения, които са достойна цел на стремежа към красота и усъвършенстване, най-важното естествено е самият човек.“

Джон Ст. Мил

“Етиката е безгранична отговорност за всичко живо.”

Алберт Швайцер