Представена публикация

Занятията в УЧИЛИЩЕТО ПО СВОБОДА

В нашето ОНЛАЙН-УЧИЛИЩЕ тази година провеждаме следните курсове: ПРОБЛЕМИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО: Защо учим? Защо учим? (Продължения) Защо...

сряда, 2 март 2016 г.

Проклятието на нас, българите, е че масово не разбираме що е свобода - а истината на свободата е в освобождаването!


Свободата е и може да бъде единствено в освобождаването. Единственото адекватно отношение към свободата в човека е само освобождаването на свободата в човека.

Мартин Хайдегер

КРАТЪК МОЙ КОМЕНТАР: Ето какво съм написал по повод на тия думи на великия немец - в предговора на моята книга УНИВЕРСУМЪТ НА СВОБОДАТА (с подзаглавие "Източниците на достойнството, успеха и богатството"), писана през далечната вече 1999 г.:

Хората, които не са преживели това – освобождаването на свободата в тях самите, в тяхното сърце! – т.е. за които един такъв кардинален поврат е нещо непочувствано, възприемат свободата просто като дума. За преживелите го свободата е ценност на живота, от която те никога няма да се откажат.


Търсейки мястото, в което "аз ставам себе си", индивидът се включва в едно пространство на свободата, което си позволих да нарека "универсум" – една вселена от друг род, но не по-малко необятна от живия космос, в който "сме поставени" и с който живеем единен живот. Накратко казано, моята книга е "пътешествие" и ориентиране във вдъхновяващия универсум на свободата, към който са причастни само автентично съществуващите, ония, които са останали верни на напиращата в гърдите им сила на живота. Разбира се, посочвам и предимствата, на които те се радват, обосновавам превъзходството, което им дава това: всяка вярност се възнаграждава, особено пък предаността към самия живот.

Опитах се ясно и накратко да опиша този универсум, да потърся неговите корени и разклоненията на неговата всичко пронизваща цялост. Стремях се да изразя начините, по които хората могат да запазят своята вярност към истината на съществуването им, определяна като свобода. Но ако в свободата пребиваваме единствено сами по себе си (и всеки сам за себе си!), то не по-малко вярно е и това, че в някакъв смисъл свободата на единия зависи и от това доколко са свободни и другите: в свободите си трябва да се "сработваме", а не да си пречим. За мен беше интересно да разбера как се постига тази "заедност в свободата", лежаща в основите на съвременните проспериращи общества. Надявам се, че за читателя ще бъде полезно да се вглъби в същото, импулсиран от моята книга.


Убеден съм, че книгата ще подтикне читателя и към практическото постигане на онзи "живот в истина", от който зависи бъдещето ни – и като индивиди, търсещи своя път, и като "обществена цялост", като народ, опитващ се да постигне своята самобитна, проникната от човечност, "стратегия на свободата", която неминуемо ще гарантира благоденствието ни. Оказа се, че без тази последната просто не може да се върви напред, нещо повече, дори и "измъкването от блатото" е съвсем проблематично.

Затова ако трябва накрая да определя нейния "жанр", то книгата ми не е друго, а философия на живота, която посочва началата и изворите на "самобитието", наречено човек. Тя се стреми да изяснява екзистенциалните корени на съществуването, свързвано не само с т.н. "политика", но и целия обхват на една свободно разпростираща се жизненост, на която нищо не може да устои. Едно такова битие, определяно от свободата, неумолимо поражда всичките й плодове, и особено тези, на които тук акцентирам: истина, достойнство, успех, богатство. Само от нашата привързаност към свободата зависи дали ще ги имаме и дали ще бъдем онова, към което самият живот ни е призовал. Следователно бъдещето ни зависи от нас самите и се определя най-вече от онова, което силно, дори съкровено искаме да бъдем.

Впрочем, личността с една дейна и неуморна индивидуалност е отговорът, който всеки от нас може да даде на иначе непонятната загадка на свободата. Свободата е лично завоевание, което влюбените в живота непременно постигат – само ако обаче решимостта е налице. Моля се книгата ми да е поне малък подтик към решимостта за свобода, от която всичко зависи…

Търсете по книжарниците книгата на философа Ангел Грънчаров ЕРОТИКА И СВОБОДА (с подзаглавие Практическа психология на пола, секса и любовта), 8.00 лв., изд. ИЗТОК-ЗАПАД, 2007 г., разм. 20/14 см., мека подвързия, ISBN 978-954-321-332-0, 168 стр. Една книга, създадена с цел да облекчи разбирането от младите хора на най-значими за живота проблеми, по които сме длъжни да имаме цялата достижима яснота. Всеки трябва да достигне до своята лична истина, без която трудно се живее, без която животът ни се превръща в абсурд. Книгата ЕРОТИКА И СВОБОДА е написана за тия, които живеят с духа на новото, на завърналия се при себе си човешки живот и на свободата.

Няма коментари: