Представена публикация

Занятията в УЧИЛИЩЕТО ПО СВОБОДА

В нашето ОНЛАЙН-УЧИЛИЩЕ тази година провеждаме следните курсове: ПРОБЛЕМИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО: Защо учим? Защо учим? (Продължения) Защо...

четвъртък, 10 март 2016 г.

Една малка, ала полезна инициатива


Тази сутрин написах и днес ще внеса в деловодството на училището, в което работя (ПГЕЕ-Пловдив) следния документ:

До Директора на ПГЕЕ-Пловдив

ДОКЛАД

от Ангел Грънчаров, учител по философия и гражданско образование

Госпожо Директор,

Във връзка с инициативата, която напоследък се опитвам да задвижа в нашето училище, а именно т.н. "Проект за непосредствена и практическа РЕАЛНА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ на отношенията в нашата училищна общност" Ви уведомявам, че имам желанието (и готовността) да предложа на класните ръководители следния списък от теми, по които, при желание от съответните класове, съм готов да изнеса пред учениците кратка беседа, а след това заедно с тях да проведем обсъждане (по съвременна методика на провеждане) по следните теми:

1.) Възможно ли е в училище да сме свободни?

2.) Кога учим с удоволствие, как ученето може да стане най-приятно занимание и преживяване?

3.) Кои са нещата в училищния живот, които сме длъжни непременно да променим? (За съвременните начини на "преподаване", за общуване на учители и ученици)

4.) Може ли нашето училище да си определи патрон по един съвсем демократичен начин: съгласни ли сте патрон на гимназията да стане, примерно, Стив Джобс?

5.) Какво представлява демократичното училище, може ли и отношенията между учители и ученици да бъдат поставени на една чисто демократична основа?

Смятам, че тия теми са една добра основа за започване на дебати в училищната ни общност по най-горещите проблеми на училищния живот. Смятам, че е непростимо да отбягваме тия дебати. Напротив, най-нормалното нещо в съвременни условия е всеки един въпрос да бъде дебатиран до момента на откриване на най-разумното решение. Аз предлагам тия теми, готов съм да участвам в обсъжданията в онези класове, които съвместно с класния си ръководител пожелаят да ме поканят за обсъждането.

Ще се радвам по административен ред да уведомите класните ръководители на всички класове за тази моя инициатива. Смятам, че учениците непременно трябва да бъдат известени за такава една възможност, тяхното мнение по въпроса трябва да бъде решаващо. Според свободното ми от занятия време смятам че може да се уреди участието ми в обсъжданията в онези класове, които пожелаят да обсъждат съответната тема.

10 март 2016 г.
Пловдив С УВАЖЕНИЕ: (подпис)

Търсете по книжарниците книгата на философа Ангел Грънчаров ЕРОТИКА И СВОБОДА (с подзаглавие Практическа психология на пола, секса и любовта), 8.00 лв., изд. ИЗТОК-ЗАПАД, 2007 г., разм. 20/14 см., мека подвързия, ISBN 978-954-321-332-0, 168 стр. Една книга, създадена с цел да облекчи разбирането от младите хора на най-значими за живота проблеми, по които сме длъжни да имаме цялата достижима яснота. Всеки трябва да достигне до своята лична истина, без която трудно се живее, без която животът ни се превръща в абсурд. Книгата ЕРОТИКА И СВОБОДА е написана за тия, които живеят с духа на новото, на завърналия се при себе си човешки живот и на свободата.

2 коментара:

Анонимен каза...

4.) Може ли нашето училище да си определи патрон по един съвсем демократичен начин: съгласни ли сте патрон на гимназията да стане, примерно, Стив Джобс или академик Емил Джаков?

Все пак учениците трябва да имат право на избор, нали?

Radomir Parpulov

Ангел Грънчаров каза...

Напълно споделям, нека да има още предложения за патрон, колкото повече предложения, толкова по-голям е шанса да изнамерим най-подходящия, най-сполучливия избор за патрон на училището!