Представена публикация

Занятията в УЧИЛИЩЕТО ПО СВОБОДА

В нашето ОНЛАЙН-УЧИЛИЩЕ тази година провеждаме следните курсове: ПРОБЛЕМИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО: Защо учим? Защо учим? (Продължения) Защо...

четвъртък, 2 юни 2016 г.

Нещо важно за авторите на международното научно-теоретично издание на философското списание ИДЕИ


В блога философското списание ИДЕИ публикувах на три езика правилата за оформяне на статиите, които трябва да спазват авторите, искащи техни текстове да се появят в международното и многоезично научно издание на списанието (което издаваме в сътрудничество с философи от няколко други страни); ето ги и тук тези правила:
Разбира се, това издание има авторитетна редакционна колегия, състояща се от известни учени, която в крайна сметка се произнася за това дали да бъде публикувана дадена статия. Но това не трябва да отказва авторите, такъв е редът, който има амбиция да постигне едно солидно международно ниво и да има съответните постижения в науката, аз лично смятам, че ще успее да постигне желаното - като не се отказва да работи най-настойчиво. Тия, които обаче предпочитат сами да си се мислят за велики, без да си дават много зор или труд, такива пак сами са си определили съдбата. Имаме свобода, нека всеки да прави каквото намира за добро - и за разумно.

Освен това аз, Ангел Грънчаров, се чувствам длъжен отново да ви напомня, че нашият български Картаген е крайно време да бъде разрушен...

Търсете по книжарниците забележителната книга на философа Ангел Грънчаров ИЗВОРИТЕ НА ЖИВОТА: вечното в класическата и модерната философия, изд. ИЗТОК-ЗАПАД, февр. 2009 г., 520 стр. Книгата ИЗВОРИТЕ НА ЖИВОТА, външно погледнато, е систематичен курс по философия, в който обаче твърде експресивно се тълкуват и вечните въпроси, вълнуващи човешките същества на тази земя. Подобна форма, именно курс лекции по философия, осигурява на автора така потребната живост, непосредственост и свобода в общуването със съзнанието на читателя. През цялото време той се стреми да бъде близо и да не изневерява на ония неизбежни сърдечни трепети, благодарение на които човекът става човек – и личност, разбира се. Опитва се да приобщава съзнанието на читателя към така вълнуващата мисловност на непреходното, която именно е истинското богатство на човека.

Няма коментари: