Представена публикация

Занятията в УЧИЛИЩЕТО ПО СВОБОДА

В нашето ОНЛАЙН-УЧИЛИЩЕ тази година провеждаме следните курсове: ПРОБЛЕМИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО: Защо учим? Защо учим? (Продължения) Защо...

сряда, 20 юли 2016 г.

Днес образованието се стреми да дава на децата не "риба", а "въдица" – да ги учи как да учат самостоятелно
Цифровизацията на информацията, глобалният достъп до нея и публичните онлайн курсове ще променят образованието и ролята на учителите

Каква би могла да бъде ролята на учителя като носител на човешки контакт в новия подход към ученето, базирано на свободен достъп до информация? Бъдещето на учителската професия би могло да се развие в множество посоки. Една от тях е той да се превърне от носител на информация в експерт по фасилитиране на сътрудничество в реална учеща общност. Ако учащите могат да изучават онлайн съдържание – например така наречените MOOC (Massive Online Open Courses – публични онлайн курсове), то учителят може вместо като преподавател, да им помага в ролята на "MOOCster". От своя страна учащите вместо пасивен клас от слушатели, може да се превърнат в "образователен екип". Тази практика е прилагана и разработена от Яков Хехт и неговата организация Education Cities и ще бъде представена в обучение в София през август 2016 година, организирано от Национална мрежа на родителите.

Образователният екип – спортен отбор от учащи

Образователният екип е методология, която съчетава реални класове (офлайн) с виртуални платформи (онлайн и обърната класна стая). Образователният екип функционира като спортен отбор и следва два принципа.

Всеки ученик е също и учител. Всеки ученик има уникална силна страна – подобно на играч в спортен отбор. Това негово умение го прави способен да преподава на другите, да им помага, като същевременно всички, целият отбор се ползва от силните страни на останалите играчи/учащи. Отборът има общ измерим резултат – не само индивидуални резултати за всеки играч.

В този модел учителят е треньорът на отбора (мукстър). Неговата роля е да помага на всеки играч да намери силната си страна, да подкрепя сътрудничеството между играчите и да съдейства за установяване на баланс между различните играчи и способности.

Новата роля на учителя като треньор на образователния екип е да помогне на всяко дете в търсенето на силните му страни. Детето се превръща в "млад учител" в областта, в която е силно. Класът има измеримо споделено предизвикателство – то може да е академично или социално. Иновацията тук е, че предизвикателството е общо за целия клас, а не индивидуално. Например оценката на групата е средната оценка от всички индивидуални оценки. Целият клас участва в създаването и прилагането на идеите за подобряване на оценката на класа чрез учене, подкрепено от връстниците и оползотворяване на силните страни на всеки участник.

След като близо три години организацията Education Cities работи по тази програма, тя разработва методологии за работа в клас, които доказват голям успех във всеки аспект на образователния процес. Образователният екип успешно съчетава академичните постижения със забавлението в ученето. И там, където преди сме били свидетели на конкуренция и съперничество, днес виждаме споделена отговорност. (Прочети ЦЯЛАТА СТАТИЯ)

Освен това аз, Ангел Грънчаров, се чувствам длъжен отново да ви напомня, че нашият български Картаген е крайно време да бъде разрушен...

Търсете по книжарниците книгата на философа Ангел Грънчаров СТРАСТИТЕ И БЕСОВЕТЕ БЪЛГАРСКИ (с подзаглавие Кратка психологическа история на съвременна България), изд. ИЗТОК-ЗАПАД, 2008 г., 320 стр. Хронология и феноменология на случилото се след 1989 година, както и вникване във факторите, които определят нашата национална съдба. Книга за нашите лутания по пътищата на свободата, за раждането и пътя на младата българска демокрация, за това какви сме ние, съвременните българи, книга за пропилените ни шансове и за покрусените ни надежди. Но това е една въпреки всичко оптимистична книга, която ни казва, че от нас, гражданите, зависи всичко: ако сме мизерни духом, няма как и да не живеем в бедност. От нашите ценности зависи съществуването, живота ни. Духовната безпътица поражда историческите, пък и сегашните ни нещастия. А растежът на нашите сили - и като индивиди, и като нация - тръгва от освобождаването на съзнанията ни от ония коварни скрупули и дефекти, заради които толкова сме си патили - и за които сме платили тежка цена.

Няма коментари: