Представена публикация

Занятията в УЧИЛИЩЕТО ПО СВОБОДА

В нашето ОНЛАЙН-УЧИЛИЩЕ тази година провеждаме следните курсове: ПРОБЛЕМИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО: Защо учим? Защо учим? (Продължения) Защо...

понеделник, 18 юли 2016 г.

Допустимо ли е временното използване на недемократични средства в името на укрепването на демокрацията и за доброто на индивидите и на нацията?


Ismet Cholakov: Значи бихте подкрепили евентуален преврат в България? Или щом става въпрос за Турция говорите каквото Ви падне?

Ангел Грънчаров: Ако евентуален преврат в България бъде насочен срещу господството (или тиранията) на ченгесарско-кагебистката мафия-олигархия аз лично бих го подкрепил. Временното използване на недемократични средства, ала в името на укрепването на демокрацията и нейните ценности и за доброто на индивидите и на нацията според мен е разумно и допустимо. Важното е да бъде защитен дългосрочният човешки и национален интерес.

По същия начин в лечението на разни болести в човешкия организъм се налагат доста неприятни операции (рязане на тумори, на разни органи и какво ли не още), но щом като това нещо се прави в името за запазването на здравето и на живота на целия организъм, тези хирургически и други лекарски или лечебни интервенции са съвсем оправдани.

Мисля че не са нужни особени доказателства за да се обоснове положението, че същото е съвсем допустимо за лечението и на обществения или на държавния организъм.

Освен това аз, Ангел Грънчаров, се чувствам длъжен отново да ви напомня, че нашият български Картаген е крайно време да бъде разрушен...

Търсете по книжарниците забележителната книга на философа Ангел Грънчаров ИЗВОРИТЕ НА ЖИВОТА: вечното в класическата и модерната философия, изд. ИЗТОК-ЗАПАД, февр. 2009 г., 520 стр. Книгата ИЗВОРИТЕ НА ЖИВОТА, външно погледнато, е систематичен курс по философия, в който обаче твърде експресивно се тълкуват и вечните въпроси, вълнуващи човешките същества на тази земя. Подобна форма, именно курс лекции по философия, осигурява на автора така потребната живост, непосредственост и свобода в общуването със съзнанието на читателя. През цялото време той се стреми да бъде близо и да не изневерява на ония неизбежни сърдечни трепети, благодарение на които човекът става човек – и личност, разбира се. Опитва се да приобщава съзнанието на читателя към така вълнуващата мисловност на непреходното, която именно е истинското богатство на човека.

Няма коментари: