Представена публикация

Занятията в УЧИЛИЩЕТО ПО СВОБОДА

В нашето ОНЛАЙН-УЧИЛИЩЕ тази година провеждаме следните курсове: ПРОБЛЕМИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО: Защо учим? Защо учим? (Продължения) Защо...

сряда, 10 август 2016 г.

Защо парите имат такава мощна магическа сила връз душите на неразбиращите що е свобода нещастни индивиди?Съвсем логично е, че масовият българин, като не разбира що е свобода, по тази причина не разбира и същината на парите - защото пари и свобода се намират в тайнствена връзка. Пълно е изцяло заблудени спрямо същината на парите хора, които поради това си страдат. И душите им няма как да намерят покой. Ако искате, дайте да поразсъждаваме заедно по тия проблеми, може пък това да спомогне на повече хора да им се прояснят съзнанията - и да им се облекчат душите.

Аз публикувах вчера в блога си изказване на Брот Пит - виж: Благодарен съм на съдбата, че ме е опазила и от трите най-големи злини в този живот! - става дума за ето това изказване: "При тибетските монаси научих, че трите най-страшни неща, които могат да се случат на човека са красотата, славата и богатството". Един нашенец мигновено обвинява холивудската звезда в страшно лицемерие - щото, видите ли, си бил запазил богатството! Според него очевидно е трябвало да си раздаде богатството, да стане бедняк - та да се отърве от тази ужасна злина, парите! С това нашенецът показва, че изобщо не разбира същината на парите. Казах, че това е масов недъг. У нас масово не се разбира същината на парите. По тази причина съзнанията ни са тотално изкривени и опорочени. По тази причина живеем в един илюзорен свят, в който нищо не си е на точното място. По тази причина никога няма да се отървем от мизерията, от бедността. Налице са крайно коварни илюзии на типичния немислещ българин, които му вгорчават съществуването. Най-главната от които е тази, че масовият нашенец нехае за свободата, не я разбира, не я цени. В пряка зависимост от неразбирането на българина за свободата е и неговото неразбиране на същината на парите. А парите наистина имат страшна магическа сила, която може да се владее само от човека, разбиращ що е свобода. Пари и свобода, колкото и да ви се вижда чудно това, са неразделни, дълбоко са свързани. Не може да има адекватно отношение към парите оня, който не разбира що е свобода. Такъв неумолимо не разбира що е и богатство, а парите са вид богатство. Но има и нещо още по-страшно: този, който не разбира същината на свободата и на така пряко свързаните с нея пари няма как да разбира и естеството на живота. Такива хора няма как да се насладят на живота, да се овладеят от неговата неизразима тайна. Техният живот неминуемо е жалък и непълноценен.

Темата е голяма, за разнищването й трябва да се напише цяла една книга. Или дори повече книги. Аз тази своя книга съм я почнал да я пиша отдавна, много неща вече написах, това е моята недовършена книга за богатството, която все се каня да седна и да я довърша някой ден. Моята идея е следната: живот, свобода, богатство, успех, пари, жизнена и личностна пълноценност на човека са дълбоко свързани "неща", тяхната връзка следва да бъде разгадана, постигната, вярно изтълкувана. Това тълкуване е органична част от житейската философия на човека. За мен темата за живота, човека и свободата е основна, по тия въпроси съм написал много книги, казал съм каквото съм имал и искал да кажа. Ето че ми се налага да развия до своя завършек своите "теории" (ако мога така да се изразя, щото тази дума тук употребена крие ироничен смисъл) - като се опитам да разнищя темата за богатството, успеха и парите. Една от моите първи книги (Универсумът на свободата) има следното подзаглавие: Източниците на достойнството, успеха и богатството. Там съм казал главното като идея, което сега ми се налага да детайлизирам, да допълня с оглед да постигна целостта, пълнотата на смисъла. Това нещо не може да бъде направено в една статия или есе, но защо пък да не опитам да кажа тук поне главното?

Проблемът е да се разбере вярно, да се постигне точния смисъл ето по тази линия: богатство, успех, пари. Разбира се, казах вече, тия неща могат да бъдат изтълкувани правилно само ако е постигната същината на свободата - като ядро на живота за човека. Без свобода животът на човека не си струва усилието, тотално се обезсмисля, не заслужава името живот. Само който разбира свободата, той може да има и вярно разбиране за това каква е същината на богатството, на успеха и на парите. Инак този смисъл ще си остане тайна, запечатана със сто печата. Пълно е с хора, които или надценяват ценността на парите, или пък недооценяват тяхното значение. Тоест имат неадекватно отношение. Примерно това се изразява в начина, по който те си представят "забогатяването", т.е. постигането на финансов успех, спечелването на "много пари". Многото пари в представата на оня, който не разбира що е свобода, се печелят винаги с далавера, с тарикатлък, с измама, иначе казано, с кражба. Примерно може да се обогатиш с много пари като, да речем, получиш важен държавен пост, благодарение на добитата по този начин власт ще имаш възможността да натрупаш много пари - изнудвайки хората да ти дават подкупи. Затова у нас политиката се е превърнала в тъй доходен бизнес. Държавната власт е средството лично ти да се уредиш в парично отношение - смучейки пари от комисионни, от подкупи, от продажба на държавни постове и прочие. Властта е начин за най-ефективно паразитиране за сметка на другите. Това е много разпространено у нас, у нас властта масово не се разбира по друг начин освен този. Който, прочее, няма нищо общо с истинското, със същинското разбиране, с верния смисъл на властта като такава.

Власт и пари се намират в корелация, съответстват си: който има пари, има власт, парите дават власт. А дали и властта дава пари - според идеята за власт и пари - е вече твърде съмнително. В оптиката на оня, който разбира властта адекватно, парите нямат кой знае какво значение. Примерно има хора, които имат духовна власт - за такива хора парите би следвало да не значат нищо. Същинската власт е точно тази, духовната, основаната на някакво личностно и духовно превъзходство. А не онази, която е основана на грубата сила, примерно държавната, полицейската, милиционерската. Или на грубата принуда, на потъпкването на свободата на другите, на насилието. Когато насреща си имаш развити в личностно и духовно отношение индивиди, разбиращи що е свобода и живеещи съобразно нея, тогава на такива хора можеш да влияеш само духовно - и само оня, който има подобаващото духовно и личностно превъзходство, може да има власт над тях. По тази причина и истинското богатство е тъкмо това: духовното превъзходство, духовното богатство. Духът е най-голямото богатство, ето, по тази причина духовно богат е истински свободният човек. Което пък е залог и предпоставка за всяко друго богатство. В това число и паричното. За много хора, да не кажа за всички хора обаче единственото богатство е материалното, паричното. Малцина са ония, които не ламтят за пари. Пълно е с хора, които не разбират що е духовно богатство; те просто няма как и да разберат това. Не можеш да разбереш или пък да признаеш онова, което сам не притежаваш - и към което нямаш отношение. Което ти е изцяло чуждо. Както и да е, тия неща са очевидности. Но каква е тази тъй притегателна за човечеството и сякаш магическа сила на парите? Нима в парите има вложена някаква сила, имаща ако не духовно, то поне магическо естество? Как да разберем това на какво се дължи тази безусловна власт на парите над съзнанията, над душите на огромната част от човечеството?

Аз на едно място писах, че парите не са нищо друго освен един вид изкристализирала свобода. Парите по тази причина са нещо като заместител на свободата - за ония, които не разбират свободата като нещо чисто духовно. Парите са ерзац-свобода, мнима свобода. Тия, дето ламтят за пари, те всъщност ламтят за една съвсем непълноценно разбирана свобода - що за тях именно свободата е тайна, запечатана със сто печата. Не разбирайки що е свобода, те за сметка на това си имат непреодолим плам по въпросната ерзац-свобода, по въпросната фалшива, илюзорна свобода. Парите дават на човека усещане за власт, за превъзходство, за мощ. Илюзорно превъзходство е това, разбира се. Мнимо превъзходство, което е съблазнително само за ония, които не знаят, които не познават истинското превъзходство на автентичната, на истинската свобода като духовна сила и мощ на човека. Ламтейки за пари, хората, непълноценно съществуващите човеци всъщност ламтят за тъй непонятната им свобода. Парите са нещо като извратен копнеж по истинската, по автентичната свобода. А за свободните, за духовно издигнатите човеци парите, разбира се, не могат да имат такава магическа власт над душата им. Парите имат една сатанинска, бесовска власт над душите на ония, за които духовното естество на живота и човека е съвсем непонятна загадка. Знаете, за пари са се вършили какви ли не престъпления, злодейства, за злато са се водили войни, убивани са хора, проливани са реки и морета от кръв.

Овладяният от лакомия по парите е способен на всякакви злодеяния, за пари той е способен на всякакво престъпление. И е способен също така на всякаква мерзост. За пари, примерно, нашите рубладжии продават собствената си родина на руснаците. Не им трепва окото заради това, че си продават родината - важното е да се доберат до така желаните пачки с банкноти или шепи със злато. Собствената си майка биха убили за пари ония, които са овладени от тяхната сатанинска сила. Никакъв морал за тях няма и не може да има каквото и да било значение, за тях единствено важни са парите, за тях именно "царица е парица", както пише Алеко Константинов. Парицата за такива е онзи техен тиранин, който без капчица жал терзае душата им. Блажени са ония, които не са попаднали под властта на този бесовски ламтеж по парите. Знаете каква жалка картинка са българите, които масово днес търкат с монета талоните за моментни лотарийни игри, надявайки се за спечелят заветните "илядярки". Търкат тия проклети талони масовите български малоумници пред павилионите "Лафка" на Пеевски, пълнейки касите на този и на такива като него измамници с несметни богатства. Те се надяват по този начин да измамят самия живот, битието, себе си дори! И успяват, разбира се: прецаканите са тъкмо те! Бесовската сила на парите не дава миг покой на овледените от страстта към лесно забогатяване. Представете си колко жалък е човекът, който е овладян от мания по хазарта; представете си колко злощастна е неговата съдба. Съдба, която обаче той самият си е избрал. Просто защото си е позволил да живее с такива идиотски и страшно бедни представи за живота.

Живеем винаги според нашите собствени представи за живота. Бедните представи ни предопределят и живота ни да е точно такъв: беден, жалък, нещастен. А са бедни и непълноценни представите за живота на всички ония, които са си позволили лукса да не прозрат истината за най-великата загадка за живия човек: свободата. За този лукс се плаща страшна цена: провален, преминал в безумства, в глупости живот. Тази е цената, която неминуемо плащат всички ония, които не разбират що е свобода. И на това основание са си въобразили, че е възможно да прецакат, да надхитрят самия живот. Е, прецакват само себе си. И си опропастяват живота. Животът, който живеят такива нещастници, е обаче напълно заслужен. Жалките представи за живота, казахме, пораждат неминуемо жалък, недостоен живот. А достоен за човека е единствено свободният живот. И тъй, парите съвсем не са онова, на което можем да си посветим презрения живот. Гоненето на лесна печалба, лакомията по материалното, живеенето на дребно, тъпите сметчици, хитруването, шмекеруването, тарикатлъците, измамите, кражбите, лъжите и прочие всекидневни занимания на заслепения от жаждата за пари малоумник трасират пътя на всеки един провален, неизживян живот. Казах също, че тази мания по паричките се дължи на това, че те са непълноценен заместител на онова, за което си заслужава да копнее душата ни: свободата. Парите са нещо като сянка на свободата, те са нещо като неин знак и дори символ. Аз затова ги нарекох "изкристализирала свобода". Оня, който няма душевния ресурс да си представи що е свобода, може да си представи единствено нейното най-бегло и бедно копие: парите, пачките, златото. Това поне е нещо зримо, парите при това могат да се пипнат, докато свободата е невидима и не може да се пипне: значи парите са "реалното", а не тъй илюзорната, непостижима и невъобразима химера - свободата! Така "мисли" немислещият, така той си представя нещата. Истинското за него е лъжа, а лъжливото е истина. Всичко при такива е тъкмо наопаки на реалното, на действителното. Правете си сметка какъв ще бъде животът на такива. Е, може да пребивават в невероятен лукс, в разкош, да живеят в палати, да тънат в пари, наслади, да преяждат и прочие - но какъв е смисълът от това, щом като вътре в душата им е пустиня?! Дали обаче такива някога ще разберат под властта на каква страшна и жестока илюзия са изпаднали?

Най-вероятно - да. Убеден съм, че все някога ще разберат. Примерно за такива, за които този тукашен и материален свят е единствен, раздялата им с този свят при смъртта ще бъде същински кошмар. Знаете ли как страдат тия жалки души при мисълта, че не могат да замъкнат със себе си в смъртта всички свои огромни богатства? Ето това за тях е същински ад, друг ад за тях не им е нужен. Този ад им стига.

Спирам дотук. Друг път може да продължа. А може и да не продължа. Това, че повечето хора си представят успеха само като финансов успех, също е интересен въпрос за осмисляне. Те не могат да проумеят, че някой човек е успял ако не е натрупал "много пари". Как ви звучи това? Защо успехът у нас се мери именно в пари? Защо толкова много хора биват възприемани като успешни тъкмо защото са спечелили много пари? Как влияят парите върху психологията на човешките същества? Какво, примерно, би направил Сократ ако... спечели милион от лотарията? Защо великият Достоевски е бил толкова запален хазартен играч, защо идеята му че ако спечели милион, ще постигне абсолютна свобода, е обсебила душата на този толкова велик и гениален човек? Има още много други подобни въпроси, които си заслужава да бъдат обсъждани. Аз самият не ламтя за пари, но се чувствам много нещастен при тъй често сполитащата ме тяхна липса - защо е така? Нима и аз съм така или иначе под тяхната подмолна власт? Може ли човек в наше време да се отскубне от тази сатанинска власт и да завоюва пъна духовна свобода? Как ще изглежда такъв човек ако наистина го постигне?

Ако аз, примерно, зарежа работата си като учител по философия в едно училище (която все пак ми дава пари за да живея) и изляза на улицата да проповядвам идеите си - или се уединя в някоя пещера в планината? - дали няма да ме възприемат като "съвсем луд човек", който обаче въпреки всичко е постигнал свободата си? Какво, само лудите ли са "истински свободни"? Защо духовно издигнатите и богати хора у нас биват възприемани именно като "луди"? и пр. - виждате, че въпросите могат да бъдат безброй. Заслужава си да се мисли повече по такива въпроси. Заслужава си да се разговаря по подобни въпроси. Ако искате, готов съм да ги обсъждаме. Вас лично вълнуват ли ви тия въпроси и теми - около парите, живота, свободата, духовните ценности и прочие? Или не ви вълнуват? Вас само паричките ви вълнуват, нали е така, нали познах? Е, какво, печелите ли хубави парички? Как ги печелите, с далаверки ли? Или честно ги печелите?

А как честно се печелят пари? Може ли да се случи това у нас? Аз, примерно, защо не забогатях като съм написал близо 30 книги, в които има най-ценни идеи? Защо хора като мен у нас не могат да бъдат оценени и признати? Съвсем нормално е това нещо, нали така? Дайте, ако искате, да говорим и по този въпрос: за това кой е верният начин да се правят пари? Готов съм да се включа в такива обсъждания. Ако въпросите ви вълнуват, давайте де мислим заедно. Аз нямам нищо против. И ще бъда активен в тия разговори. Предлагайте и вие въпроси, може да измислите и да предложите още по-интересни и важни въпроси. За мен лично най-интересни са най-важните въпроси, а за вас как е?

Хайде, хубав ден ви желая! Бъдете здрави! И бъдете истински богати - ама знаете ли какво е това? Можете ли изобщо за си го представите? Знаете ли, че аз, да речем, се чувствам баснословно богат - подигравайте ми се колкото си искате, аз съм по-богат от всеки един милионер и милиардер! Колосално богат съм, баснословно богат съм, просто неприлично богат съм - завиждайте ми колкото искате, смейте ми се колкото искате, така е! Да де, смейте се ако искате до премаляване, но какво от това? Аз съм по-богат от... Брат Пит, но за разлика от него не страдам заради богатствата си, напротив, пребивавам в непресекваща радост, която вие едва ли ще можете да разберете. Както и да е де, да не се хваля много, че някой може да разбере нещата буквално и да напише донос "там, където трябва". Прочее, да ви запитам нещо: а вие защо мълчите по поставените проблеми в публикацията със заглавие: Горката Гошка, милост за великата съвременна страдалчица Гошка!? Нали се сещате коя е Гошка? Обидихте ли ми се заради казаното в това есе? О`кей, мълчете си щом това толкова ви харесва. Но нима не съзнавате, че позорното ви мълчание издава истинските ви мисли? Чао засега! Не ме мразете чак толкова. Само скърцайте тихичко със зъби... може пък да ви олекне?

Освен това аз, Ангел Грънчаров, се чувствам длъжен отново да ви напомня, че нашият български Картаген е крайно време да бъде разрушен...

Абонирайте се! Подкрепете свободната мисъл и свободното слово в България тъкмо когато те са в страшна немилост!  (Забележка: Можете да получавате броевете на в-к ГРАЖДАНИНЪ за 2011 г. ако пишете на имейл angeligdb [@] abv.bg)

5 коментара:

Анонимен каза...

Ех, Грънчаров... Откъде намирате място за толкова много злоба в себе си? Винаги сте ме удивлявали с това. Съвет: прогонете злобата от душата си и започнете да се усмихвате на живота. Тогава ще прогледнете. В буквалния смисъл.

Ангел Грънчаров каза...

Другарко, много пъти съм Ви казвал, че Вие имате извратено възприятие, халюцинирате, смесвайки желано с действително: и къде, моля Ви се, открихте някаква злоба в текста ми?! :-) Обяснението на този феномен за мен като психолог е лесно: а може би Вие самата проецирате върху моя текст собствената си, затаена в сърцето и тъй преизобилна злоба?! :-)

Анонимен каза...

Оня дето ти вика че знае английски и къв бил Тръмп - ми така е...

Проблема е обаче по дебел...

В чуждите (неанглийски) страни винаги става някаква кривотия... Едни черти на президента се преекспонират (в зависимост от местната чувствителност и интереси на съответния народ), други черти се изтъкват, които обаче никой в Америка не смята за важни...

Не може света извън Америка да разбере Америка...

Че дори и Австралия и Великобритания, които нямат езикова бариера, често не разбират Щатите, какво остава за страни които говорят банту...

Америка е уникално произведение на тая планета и винаги го е доказвала... Тяхното мислене е напредничаво… Aма сега нема никак да питаме за мнение умствените пигмеи по света, ОК?... Америка слабо се интересува от мнението им, а те нека си го дават по форумите (днешния комунизъм) където сульо и пульо са взели властта и се изказват та пушек се дига... От клавиатурата де...

God Bless America !

https://www.youtube.com/watch?v=Q65KZIqay4E

America the beautiful !

https://www.youtube.com/watch?v=TLYAyuf1I1Q

P.S. Тръмп между другото е написал много свежа книга - тука е пред мен в библиотеката - той вика: Аман от книги от милионери, а няма от милиардер, затова реших да я напиша, ха-ха...

Аз харесвам Тръмп от таa книга, пич е...

Richard Branson го изхвърлихме цялото ми семейство от библиотеката ни - това шизофренично и смутено същество, станало милионер по закона за глупостта на вселената... Тоя е по-тъп и от Гошка, вервай ми...

Ето така Тръмп печели, защото има пипе...


P.P.S. Но виж сerа физиономиите (in attachment) на теа скапани скубли бълхари - и за къв хуй са отишли в Америка и кво общо имат с нейните идеали ?? Те са отишли там да ядат салам, не се сещам за друго... Нещастни робчета израсли зад дувара в BG, ама американския хуй нещо не им понася, а? Виж им кривите физиономии, те казват всичко... Руски мутанти, пияндурници и келемета - айде сиктир (турска дума) = fuck off…

И разбира се, работят в BG телевизия, щот не знаят бъкел английски за три стинки и никой не ги иска... Инвазията на Баба Илийца в Америка, така им викам аз...

Ралица Василева е тоталитарно недоразумение, в ония години за американците беше екзотично да вземат някой мутант от зад желязната завеса... И понеже са добри хора я изтърпяха толкова години, но въпроса е - защо след всичко това тя няма пари и напъва да работи ??

Тука има малка мръсна BG тайна, ама не ме интересува никак тая оцъклена фльорца, за да седна да мисля и за нея сега....


A. от Австралия

Анонимен каза...

Абе виж кво забелeзвам, философик мой.

Значи Русия след Освобождението напирала да диктаторства в BG?...

Ама глей сега, по европейско-американска логика това е много правилно...

Англичаните изселиха цял народ от едни острови, за да настанят там бази, защо да не го направи Русия?

https://en.wikipedia.org/wiki/Chagos_Archipelago

Целия проблем идва, ето сега ще ти кажа откъде.

Проблема идва от там, че както Карбовски казва, българския мъж не става за чеп за зеле...

Руснаците виждат, че тоя смахньосан народ, макар и да говори тяхното наречие, нема ум за две стинки, не знае на кой свят е, и не иска свобода... И Ботев, и Левски удрят на стена от камък, когато повечето оеснафени и мързеливи кат задник бълхари предпочитат... султана.

Не е Освобождението 1878 българска работа, тея лежляци не искат това, но чужда сила ги освобождава и им дава свобода, с която теа примати не знаят какво да правят - оттогава та и досега...

Бълхарите не знаят какво да правят със свобода, те не знаят това какво е и че печели пари повече от робството...

Така и Гърция след турското нашествие, така и Северен Кипър сега - турците носят мързел и всяка икономика умира, това не са западноевропейци/американци...

Така че и ти да си руски император и като видиш тоя BG смахнат народ, че ни знае къде е, ни знае защо е, и ти ще си диктатор...

Откакто е освободена Бълхария тя само върши простотии, загуби всички войни, кривите кат задник македонци които са надути кат пуяци бълхари (по това се познават) ми говорят с изкуствени за тях сръбски думи... Вещачки те смятат, че е изкуствен, а стручняк - специалист... Теа амеби не осъзнават как сърбина ги е изнасилил... Ама сръбските падежи май не научиха, а? Е що така ма бабо Гинке, отскачат ти от кратуната сръбските падежи, а?...

Но това е, сегашните умни българи ако не вземат властта, тази държава смешна, помпозна и фръцлива, е обречена, OK?...

А. от Австралия

Ангел Грънчаров каза...

"Австралиецо", тъп си като кагебистки идеолог, сиреч, като цървул, по тази причина нема да ги отговарям нищо. Аз нима мога да взема да споря с нещо толкова тъпо как един рублофил като теб - както, примерно, с магарето на комшията?! :-)

Значи българите не знаели що е свобода, а руснаците нали знаят, нема що: затуй са най-големите роби на света до ден днешен! Ти си идиот по рождение ли - или го придоби тоз идиотизъм в школите на КГБ?!