Представена публикация

Занятията в УЧИЛИЩЕТО ПО СВОБОДА

В нашето ОНЛАЙН-УЧИЛИЩЕ тази година провеждаме следните курсове: ПРОБЛЕМИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО: Защо учим? Защо учим? (Продължения) Защо...

вторник, 6 септември 2016 г.

Ще участвам с доклад в дискусия за ролята на учените в обществото, заповядайте, елате на дискусията!Дискусия "Ролята на учените в обществото" и връчване на наградата "Георги Марков за хуманизъм" за 2016 г.

08.09.2016 г. 13.00-19.30 часа, Зала „Вяра“, Столична библиотека, Площад „Славейков“, №4, София

Организатор: Институт за развитие и иновации на образованието и науката – ИРИОН с любезното съдействие на д-р Лолита Николова, Международен институт по антропология, САЩ

ПРОГРАМА:

13.00-13.30 Откриване и лекция на д-р Лолита Николова
Водещ: доц. д-р Галя Маринова

Имиграцията като фактор за развитието на българската глобална нация, д-р Лолита Николова

13.30-15.30 Доклади за ролята на учените в обществото
Водещи: д-р Лолита Николова и доц. д-р Васил Гуляшки

Какво постигнаха учените след една година участие на ИРИОН в Обществения съвет към Парламента?, доц. д-р инж. Галя Маринова

Властта и учения, доц. д-р Иван Евтимов

Защо философията трябва да бъде локомотив на промяната в българското образование?, Ангел Грънчаров, философ

Работата на учените в полза на обществото, доц. д-р Галина Цветкова

Време разделно - затиснати между популизма и политическата коректност. Страхът срещу здравия разум, Филип Паунов, студент по европеистика

Откривателите, Илиян Гуляшки, студент по медицина

15.30-16.00 Кафе пауза

16.00 Панел и дискусия: „Как учените да засилят влиянието си при вземане на управленски решения? Как учените да защитят интересите си? Как учените да постигнат чуваемост в институциите?“
Водещи: доц. д-р Галя Маринова, д-р Лолита Николова, д-р Вяра Ганчева

Брейнсторминг с всички участници в дискусията за постигане на конкретни цели:

- Как да се развие българската генеалогия като научна дисциплина със силно въздействие върху обществото?

- Как учените да получат по-добро възнаграждение?

18.00-18.30 Връчване на наградата „Георги Марков за хуманизъм“
Водещи: д-р Лолита Николова и д-р Вяра Ганчева

18.30-19.30 Коктейл

Заявете Вашето участие по електронната поща на адрес: galiaim@yahoo.com като посочите вашето име, длъжност, институция и телефон за контакт.

Освен това аз, Ангел Грънчаров, се чувствам длъжен отново да ви напомня, че нашият български Картаген е крайно време да бъде разрушен...

Търсете по книжарниците забележителната книга на философа Ангел Грънчаров ИЗВОРИТЕ НА ЖИВОТА: вечното в класическата и модерната философия, изд. ИЗТОК-ЗАПАД, февр. 2009 г., 520 стр. Книгата ИЗВОРИТЕ НА ЖИВОТА, външно погледнато, е систематичен курс по философия, в който обаче твърде експресивно се тълкуват и вечните въпроси, вълнуващи човешките същества на тази земя. Подобна форма, именно курс лекции по философия, осигурява на автора така потребната живост, непосредственост и свобода в общуването със съзнанието на читателя. През цялото време той се стреми да бъде близо и да не изневерява на ония неизбежни сърдечни трепети, благодарение на които човекът става човек – и личност, разбира се. Опитва се да приобщава съзнанието на читателя към така вълнуващата мисловност на непреходното, която именно е истинското богатство на човека.

Няма коментари: