Представена публикация

Занятията в УЧИЛИЩЕТО ПО СВОБОДА

В нашето ОНЛАЙН-УЧИЛИЩЕ тази година провеждаме следните курсове: ПРОБЛЕМИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО: Защо учим? Защо учим? (Продължения) Защо...

вторник, 6 септември 2016 г.

Напредъкът в сферата на информационните технологии прави революцията в образованието неизбежна
Нова образователна практика търси път към българските училища. От няколко години отворените онлайн курсове се превръщат в ценно допълнение към задължителната учебна програма в университети и гимназии по целия свят. Петър Георгиев разговаря с трима израелски специалисти и представители на Националната мрежа на родителите, за да разбере как тези курсове могат да бъдат използвани ефективно и у нас.

Благодарение на Интернет обаче бъдещето на класната стая изглежда различно. А вятърът на промяната вече се усеща и в България.

Лиа Маор - Педагогически съветник: "Не можем да играем тази игра повече. Всички са наясно, че учителите вече не знаят всичко. Учениците ти могат да знаят много повече от теб или поне колкото теб, като просто използват Гугъл."

Лиа Маор познава добре масивните отворени онлайн курсове, накратко от английски "мукове", и тяхното приложение в израелското гимназиално образование.

Муковете са безплатни курсове, предлагани от редица международни елитни университети като Харвард и Йейл. До тяхното съдържание има свободен достъп на Интернет платформа, отворена за всеки, който иска да научи повече.

Гаяне Минасян - Председател на Националната мрежа на родителите: "Ако искаш да имаш сертификат от съответното учебно заведение, че си минал този курс, че си покрил тази степен, можеш да го направиш онлайн, да изучиш съдържанието безплатно и да платиш за самия изпит. Което прави образованието изключително достъпно във всякакви точки на света."

На пръв поглед тази концепция за отворени курсове изглежда съвършена. Да учиш сам пред компютър в продължение на седмици обаче е трудно. Проучване на 91 различни курса от 2014г. показва, че средната успеваемост на завършилите е едва 6.5%. Нов модел, наречен How2MOOC, помага за решаването на този проблем. При него студентите изучават отворените курсове в група, за да усвоят съдържанието им максимално добре. Моделът е разработен от израелския образователен експерт Яков Хехт. По покана на Националната мрежа на родителите Маор и нейният колега Имри Абита бяха в София, за да обучат 30 българи как да бъдат "мукстъри", които водят такава група.

БНТ: Каква е разликата между мукстъра и учителя?

Имри Абита - Педагогически съветник: "Традиционният учител предава знанието на учениците. В 21-ви век обаче информацията е безплатна и всеки може да я открие. Мукстърът не стои между ученика и знанието."

Теодор Василев - Народно читалище "Бъдеще сега": "Това, което ние трябва да подсигурим, е интеракцията и възможността учениците да учат едни от други и те да влязат в ролята на преподавател, като самият преподавател е по-скоро в ролята на ментор и фасилитатор на целия този процес."

В Израел тази идея вече три години намира приложение в множество гимназии, където освен задължителните предмети, учениците изучават и отворени курсове.

Лиа Маор - Педагогически съветник: "Имахме пилотен проект, при който обучихме 14 учители. Напътствахме ги, докато изучаваха отворен курс с техните ученици в продължение на година. В крайна сметка 83% от учениците завършиха успешно."

Израелското Министерство на образованието подкрепя силно тази иновативна стратегия. Следващата година обучените по How2MOOC модела учители ще бъдат 550.

Яков Хехт - Образователен експерт и създател на How2MOOC модела: "Според мен най-важното нещо, което се случи, е, че израелският Министър на образованието реши, че една от целите му ще бъде всеки ученик в израелска гимназия да изучава поне един отворен курс по How2MOOC модела."

В Израел налагането на алтернативни образователни практики не е новост. Преди три десетилетия Яков Хехт открива първото демократично училище в страната.

Демократичното образование е основано върху идеята за лична отговорност и свобода на избора, независимо от възрастта на ученика.

БНТ: Как се доверявате на толкова млади хора, например на някой 10-годишен, да избират какво да учат, как да го учат и на кои часове да ходят, имайки предвид, че дори студенти в университета често не са сигурни какво точно искат?

Яков Хехт - Образователен експерт: "Отговорът е във вашия въпрос. Ако има хора, които са на 19 години и не знаят какво искат и какво им е интересно, то това е резултатът от 19-те години, през които никой не ги е питал."

Имри Абита - Педагогически съветник: "Основната прилика между How2MOOC модела и демократичното училище е, че когато виждаме децата, ние не гледаме целия клас заедно, а всеки ученик поотделно. Ние не стоим на редове и ти не си просто номер в дневника. Аз те виждам, знам в какво си добър и го използвам."

От Националната мрежа на родителите признават, че в България е трудно навлизането на подобни иновативни стратегии. Те обаче вярват, че напредъкът в сферата на информационните технологии прави революцията неизбежна.

Гаяне Минасян - Председател на Националната мрежа на родителите: "Агентите на развитието са хората на науката, хората на изкуството, хората на образованието, а правителството трябва да гарантира условия, че те могат наистина да се развиват свободно. Правителството не е факторът, който води. Правителството е факторът, който гарантира сигурност и възможност да практикуват това, което хората желаят."

Според тримата израелски специалисти отворените курсове няма да заместят задължителната учебна програма. Муковете обаче активно допринасят за обогатяването на световното знание и неговото разпространение.

Освен това аз, Ангел Грънчаров, се чувствам длъжен отново да ви напомня, че нашият български Картаген е крайно време да бъде разрушен...

Търсете по книжарниците книгата на философа Ангел Грънчаров БЪЛГАРСКАТА ДУША И СЪДБА (с подзаглавие Идеи към нашата философия на живота, историята и съвременността), 12.00 лв., изд. ИЗТОК-ЗАПАД, 2007 г., разм. 20/14 см., мека подвързия, ISBN 978-954-321-375-7, 354 стр. Книгата е новаторски опит за по-цялостно представяне и описание на битуващите в нашето съзнание исторически и "народопсихологични" комплекси, които определят и нашите реакции спрямо съвременните реалности на живота ни. Авторът търси смисъла, който се крие в случващото се с нас самите, изхождайки от предпоставката, че ясното съзнание за това какви сме като индивиди и като нация е основа на така необходимата ни промяна към по-добро. А този е залогът за бъдещия ни просперитет.

Няма коментари: