Представена публикация

Занятията в УЧИЛИЩЕТО ПО СВОБОДА

В нашето ОНЛАЙН-УЧИЛИЩЕ тази година провеждаме следните курсове: ПРОБЛЕМИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО: Защо учим? Защо учим? (Продължения) Защо...

неделя, 4 декември 2016 г.

Кратък, но доста поучителен все пак дебат за трагизма на българското образование и историяПод вчерашната ми публикация със заглавие Аджеба, мама му стара, Ботев... идиот ли е: може ли и в наши дни да се мре за правда и за свобода?! се проведе следната показателна, да не кажа многозначителна дискусия:

12 коментара:

Владимир Петков-Трашов каза: Как нещата се повтарят... :-) Умря, сиромахът, за правда, за правда и за свобода...

Не , не умирай Учителю! Не го прави, скъпи Приятелю!

Защото има и други... светло въодушевяващи стихове! Макар, възникнали и въодушевени от "нова вера", която вече отлично и много добре познаваме... "В утрото на светла ера, с факела на нова вера..." Нищо не пречи да приемем, че поетът ги е изрекъл светло вярвайки в свободата и в доброто... Защото стремежът към и преклонението пред свободата не са нито от вчера, нито от Христа! Според моето вярване те са вечно съсъществуващи на Съзнанието, на Духа и на Разума! Те са неотменна и велика част от всяко Информънтно скопление, а на определен етап от неговото развитие и живот се и осъзнават, като неотменна и абсолютно закономерна необходимост на съ-съществуването! Като висша негова ценност! Повтаряйки мантрата си - Не умирай! Приятелю драг! Ти казвам: Бъди жив и здрав! Защото си нужен! На родината, на света даже :-) , а най-много на ПГЕЕ-Пловдив!

Възхитителни са учениците ти! Честни, смели, справедливи... За чудо и приказ! Така ли ми се струва, искам го светло... сънувам ли, че ще застанат до теб! :-) Срещу злото!

2016.12.03г Владимир Петков-Трашов

Bacho Кольо каза: "Вярвам в единната обща сила на человеческий род на земното кълбо, за да твори добро. И в единний комунистически ред на обществото, спасител на сички народи от вековни тегла и мъки чрез братски труд, свобода и равенство. И в светия животворящ дух на разума, укрепляющ сърцата и душите на сички хора за сполуката и тържеството на комунизма чрез революция. И в единното и неделимо отечество на сички хора и обща собственост върху сички имоти. Изповядвам единний светъл комунизъм, поправител недъзите на обществото. Чакам събужданието на народите и бъдащий комунистически строй на целия свят."

Галац, 20 април 1871 г., Хр. Ботйов

Анонимен каза: Bacho Кольо, хубаво го е искал Ботев, но вие, комунистите, направихте друго.

Анонимен каза: Представил сте, значи, пред учениците своята трактовка на историята, сиреч, изкривил сте фактите до немай къде и просто сте излъгал. Бравос! Точно така требе да действа един учител - да лъже и да манипулира учениците си, за да си насъска срещу директорката. Ех, пустий болшевизъм...

Ангел Грънчаров каза: Другарко, бихте ли била добра да кажете кой именно и по-точно факт съм изкривил?! И преди да правите разни обобщения за това какво може и трябва да прави един учител, сте длъжна да си докажете твърдението за някакво хипотетично и голословно "изкривяване на фактите", понеже в противния случай се оказва, че въпреки претенциите си сте чисто и просто една клеветница...

Апропо, директорката има възможността някой ден да изрази открито своята теза и да се опита да я защити, в противен случай, като мълчи така упорито, излиза, че бяга от дебата, а това нещо всеки може да го оцени както намери за добре. Между другото в Древна Гърция отклоняването, бягството от дебати е било смятано за углавно престъпление...

Ангел Грънчаров каза: Драги таваришч Колю, под "единния светлий комунизм" Ботев е имал предвид нещо друго, ако изобщо той е писал тия неща. Между другото, има теория, според които тия думи, приписани на Ботев, са фалшификат, са измама на комунистите. Ти продължаваш лъжата. Запознат ли си с този възглед?!

Георги Хаджийски каза: Здравейте, по една или друга причина наблюдавам Вашите сложни и противоречиви взаимоотношения с директорката на училището, в което си изкарвате препитанието. Това е една битка, превърната във виртуален епос от Вашите постинги. Известно е, че битките винаги биват два вида: 1. За оцеляване, които обикновено се водят от нападнатите "жертви"; И: 2. За налагане на господство над някаква нова територия - била тя земя, общност от хора или дори обикновена професионална гимназия, които биват предизвикани от онези, които имат ясна представа защо им е нужна властта над новозавладяното пространство.

През цялото време на протичане - поне така, както съм я проследил във Вашите постинги, тактика Ви в тази битка най-общо казано е доста странна - предизвиквате поредното й възобновяване, а същевременно моментално се отдръпвате в "глуха защита", в удобната, но непечеливша роля на "жертва". Ако имате наистина ясна концепция за някаква образователна реформа - която би подобрила качеството на образованието в училището, в което работите, просто намерете подходящите съюзници - лицата, от които зависи управлението на образованието и с тяхна помощ се справете с "носителката на ретроградното" във Вашето образователно заведение. Няма абстрактно добро и зло и винаги, когато някой ги прави, ги съотнася към конкретното човешко същество - било то училищен директор или учител - ето защо, ако наистина сте "добрият" - просто докажете като го реализирате практически - станете директор - изместете "лошата", макар и типично по Едиповски и превърнете училището Ви в олицетворение на модерното българско образование.

А можете ли да го направите? Това е въпросът! Ако по една или друга причина не можете - сключете примирие или ползвайте бягството като изход от заплетената абсурдна ситуация - училища много. При всички случай обаче такива взаимоотношения, каквито описвате в постингите си, оказват изключително негативно влияние и върху психоклимата в съответната институция и върху цялостната й дейност и никой ръководител не би ги понасял без да ползва предвидените в действащото българско законодателство административни санкции.

Инж. Калин Христов каза: Ангеле, не мога да я разбера тази жена в желанието и да съсипва всичко.

Ангел Грънчаров каза: Драги г-н Хаджийски, интересно изказване правите. Заслужава си да бъде обсъдено. За мен лично е много интересно - понеже ми показва как сте възприел тия наистина епични истории. Понеже сте интелигентен и пишещ човек, бих си позволил най-напред да Ви запитам ето какво: а на Вас лично минавала ли Ви и мисълта, че тези истории са добра основа за написването на една или повече книги - и че за мен този смисъл е водещият?! А именно, че участвам в тия истории най-вече затова, че благодарение на тях мога да напиша някоя и друга хубава и полезна книга?! Щото аз лично обичам книгите, които не са плод на нечие суетно въображение, а са жизнено достоверни. Освен това описваните от мен истории са пълни с такъв несрещан абсурдизъм, че разните му там Кафка, Бекет, Йонеско или дори Оруел могат направо "ряпа да ядат"! :-)

Още нещичко искам да Ви кажа, вече във пряка връзка с Вашето възприятие. Не зная защо сте пропуснал да забележите, че аз сума ти неща съвсем реално правя, да, правя ги на дело, а пък конфликтът ми с директорката е точно заради това; ако аз нищо не правех и само си говорех или пишех, яз тогава изобщо нямаше да съм толкова опасен. (То и Вие сте бил учител, че добре знаете колко много учители на думи са най-велики "революционери", които обаче на дело нищичко не правят. А аз правя. Сума ти неща съм направил. Много от тях съвсем успешни. По тази причина вбесявам бюрократичните цербери. Ако нищичко не правех и бях само едно безобидно плямпало като другите, никой изобщо нямаше да ми обърне никакво внимание.

На трето място подхвърлянето Ви, че правилният начин бил да съм се бил нагърбил да си осъществя сам идеите като се впусна в акция за добиването на някакво директорско кресло. И тогава на дело да съм бил показал иновативността си - сякаш Вие не знаете, че тъкмо директорите в рамките на системата са с най-вързани ръце, щото системата от тях иска да бъдат цербери, които да я охраняват. А подкрепа от висшестоящите инстанции за един хипотетичен реформаторски настроен директор може да има само ако неговите инициативи са в рамките на бюрократичната парадигма за образование. Аз отдавна съм извън тази парадигма, ерго, никое началство не би си жертвало поста за да ме подкрепи. По тази причина и никой до момента на смее да ме подкрепи.

На четвърто място обаче моята концепция за това как следва да се прави промяната е разработена пределно ясно, цялостно и как ли не още. Тя просто е създадена за да вдъхнови отделни хора, които са способни да мислят отвъд парадигмата на насилническото и тиранично-робско училище или образование. Не зная как е станало така, че Вие сте пропуснал да забележите този факт относно разработването на моята цялостна концепция за реформа на училището и образованието. Това може би се дължи на извечния български комплекс и обичай да не би, недай си Боже, да подкрепим някой сънародник, който прави нещо значимо...

Последно. Че директорката била в правото си да защищава имиджа на училището. Като ме наказва, уволнява, превръща в дисидент и прочие. Не мога да разбера как не сте забелязал, че този, който опетнява имиджа на училището, не съм аз, а тъкмо... директорката! Въпреки всичко, което съм направил, аз фактически повдигам имиджа на училището ни, докато директорката го съсипва всеки ден - със своите ирационални административни действия, които всъщност са произвол и беззаконие, а не защита на авторитета на институцията. Ако директорката изобщо се грижеше за авторите на институцията, тя отдавна да беше се помирила с мен. И отдавна да бяхме заработили заедно за да постигнем истински поврат към добро. Ала това не се случва, въпреки моята добра воля. Правете си сам извода защо не се получава. Сам добре знаете, че директорът може, според статуса си, или да съсипе едно училище, или да го направи наистина модерно.

Толкова засега. Темата е голяма. Благодаря Ви за мнението! Бъдете здрав!

Bacho Кольо каза: "Между другото, има теория, според които тия думи, приписани на Ботев, са фалшификат, са измама на комунистите. Ти продължаваш лъжата. Запознат ли си с този възглед?!"

И още как! Запознат съм с възгледа, че всяко нещо което не ти изнася, е фалшификат. Само оная идиотщина "че Левски щял да реже кунките на Ботьова и Каравелова", която ти с готовност пускаше в блога си преди години, не е фалшификат.

А, бе в края на краищата "Който ви е поробил, той и да ви освобождава"

Ангел Грънчаров каза: Дорогой советский и русский таваришч Колю, продължаваш да даваш убедителни доказателства, че вий, комунисто-комуноидите, сте такива нихилисти, че за вас няма нищо свято - освен, разбира се, робуването на своя советский и русский государь. Та за твое сведение ще ти кажа, че истинските думи на толкова неприятния за вас, комунисто-комуноидите Васил Левски, Апостол на българската свобода - вий всъщност мразите Левски тъкмо защото мразите най-вече толкова неприятната ви свобода! - в действителност са:

Който ни освободи, той ще да ни и пороби.

Ето това често е казвал и е написал Левски, оня същия Левски, Апостол на българската свобода, над чието скромно паметниче в Пловдив, под хълма Бунарджик, се възвисява в небесата паметника на съветско-руския поробител на България, на когото се покланяте и на когото служите вий, комунисто-комуноидо-рублофилите, предателите на българския човешки и национален интерес.

Оня същия Левски, за обесването на когото настоява представителят на вашия руски государь граф Игнатиев, да, Левски е обесен под силния руски натиск, за смъртта на Левски са виновни най-вече руснаците, а не турците.

Понял что я тебе говорю, понял наконец что вы, коммуноиды и рублофилы, от себя собственно представляете?! Говоря ти на родния руски език, езикът на государя ти, на когото се кланяш, белким поне малко ме разбереш...

Освен това аз, Ангел Грънчаров, се чувствам длъжен отново да ви напомня, че нашият български Картаген е крайно време да бъде разрушен...

Търсете по книжарниците забележителната книга на философа Ангел Грънчаров ИЗВОРИТЕ НА ЖИВОТА: вечното в класическата и модерната философия, изд. ИЗТОК-ЗАПАД, февр. 2009 г., 520 стр. Книгата ИЗВОРИТЕ НА ЖИВОТА, външно погледнато, е систематичен курс по философия, в който обаче твърде експресивно се тълкуват и вечните въпроси, вълнуващи човешките същества на тази земя. Подобна форма, именно курс лекции по философия, осигурява на автора така потребната живост, непосредственост и свобода в общуването със съзнанието на читателя. През цялото време той се стреми да бъде близо и да не изневерява на ония неизбежни сърдечни трепети, благодарение на които човекът става човек – и личност, разбира се. Опитва се да приобщава съзнанието на читателя към така вълнуващата мисловност на непреходното, която именно е истинското богатство на човека.

11 коментара:

Bacho Кольо каза...

Отворко, не разпространявай фалшификации!
Левски никога , пред никого, по никакъв повод не е изричал /или писал/думите:
Който ни освободи, той ще да ни пороби.

Не изпадай в ролята на Случайника Плевнелиев, който беше осмян и разобличен от акад. Г. Марков по същия повод.

Ангел Грънчаров каза...

Таваришч Колю, мнението на руското мекере и на служителя на КГБ-ДС Георги Марков не струва и половин стотинка. Доказани лъжци като комунистите и ченгетата не могат да кажат нещо, което да не е лъжа...

Bacho Кольо каза...

Добре, да го оставим този агент на ДС.

Ти кажи - защо лъжеш, че това са думи на Левски? Слагайки в устата му неказани от него думи, ти оскверняваш паметта му.


П.С. Слушай агентите на ДС Инджев и Коритаров

Ангел Грънчаров каза...

Никакви думи не влагам в устата на Левски, таваришч, това са изцяло негови думи, които вкратце отразяват цялата му философия и стратегия за национално освобождение на България. Мисълта "Българинът обича свободата, но само ако му я поднесат на тепсия!" негова ли е?! Или тя не е негова според вас, продажните московски серсеми и мекерета?!

Вий, комунистите, дето сте качили над главата на паметничето на Левски този грамаден паметник на съветския окупатор на България Альоша нямате правото да употребявате думата "морал"... във вашите продажни уста тя звучи като кощунство и гавра, лъжльовци недни!

Bacho Кольо каза...

Ти кажи - защо лъжеш, че думите "Който ни освободи, той и ще ни освободи" са думи на Левски?
Слагайки в устата му неказани от него думи, ти оскверняваш паметта му.

Ангел Грънчаров каза...

Казах ти, ала вероятно си прекалено тъп и инатлив, та не разбираш: това са думи на Левски, а проблемът ти е, че като комунист си така извратен, че лъжата я възприемаш за истина, а истината - за лъжа. Проблемът е твой. Вие, комунистите, живеете и се храните само с лъжи. За вас тъкмо лъжата е истина, а истината е лъжа. При вас, комунистите, всичко е съвсем наопаки. Понял в чем суть дела, таваришч?!

Анонимен каза...

Щом твърдиш, че наистина са думи на Левски, Грънчаров, я дай източника? А? Източника да видим! Или просто си смучеш от пръстенцата? А?

Ангел Грънчаров каза...

Невежите нека сами да попълват празнините в грамотността си...

Анонимен каза...

Добре, приемам бялото ти знаме. Друг път мисли, преди да плещиш.

Анонимен каза...

Източникът за тази реплика на Левски е в записките на Захари Стоянов. Надявам се, че знаете кой е той.
Томи Томев.

Bacho Кольо каза...

Уважаеми г-н Томи Томев, приемете моята благодарност, че ми помогнахте да разоблича /далеч не за първи път!/ лъжите на А. Грънчаров!