Представена публикация

Занятията в УЧИЛИЩЕТО ПО СВОБОДА

В нашето ОНЛАЙН-УЧИЛИЩЕ тази година провеждаме следните курсове: ПРОБЛЕМИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО: Защо учим? Защо учим? (Продължения) Защо...

понеделник, 6 март 2017 г.

Човекът е божествен, че всичко, което виждаме около себе си е следствие на това божествено съзнаниеСвами Вивекананда. Учения. Веданта.

650. Философията на Веданта, както тя е наричана най-общо в наши дни, действително включва в себе си всички духовни традиции и школи, съществуващи днес в Индия. Затова (в нея) съществуват различни философски интерпретации и според мен, те вървят в прогресивна посока, започвайки с дуализма или Двайта и завършвайки с недуализма, Адвайта.

651. И Веданта, и съвременната наука постулират самоеволюиращата Причина. В нея са всички причини. Да вземем за пример грънчарят, който моделира глинен съд. Първичната причина е той, човекът, глината е материалната причина, а грънчарското колело е инструменталната причина; но Атман, Душата, е и трите. Освен това, Атман е както причината, така и проявлението. Ведантините твърдят, че вселената не е реална, а само привидна. Природата е в действителност Бог, който е виждан по този начин (т.е. като света и природата) поради невежество. Пантеистите казват, че Бог е станал природата на този свят; адвайтините твърдят, че Бог изглежда като този свят, но всъщност не е.

652. Веданта заявява, че човекът е божествен, че всичко, което виждаме около себе си е следствие на това божествено съзнание. Всичко, което е силно, добро и велико в човешката природа е резултат от тази божественост ; тя е потенциална във всеки и между отделните хора няма разлика по отношение на същността. Зад всички тях има един безкраен океан, така да се каже, и вие и аз сме безчетните вълни, възникващи в него; и всеки от нас се опитва с всички сили да прояви тази безкрайност навън.

653. Друга идея, характерна за Веданта е че ние трябва да позволяваме безкрайното разнообразие в религиозната мисъл и да не се опитваме да доведем всеки до едно и също мнение, защото крайната цел е една и съща; или както ведантинът казва на своя поетичен език: “Както различните реки, които извират от различни планини, текат надолу прави или криволичещи и накрая се вливат в океана, така и всички вярвания и религии — започващи от различни места и позиции и вървящи по прави или криволичещи пътища — накрая стигат до Теб.”

Представя: Milena Kiryakova

Освен това аз, Ангел Грънчаров, се чувствам длъжен отново да ви напомня, че нашият "български" - т.е. мутро-ченгесарски и кагебистко-руско-путински - Картаген е крайно време да бъде разрушен...

Търсете по книжарниците книгата на философа Ангел Грънчаров ЕРОТИКА И СВОБОДА (с подзаглавие Практическа психология на пола, секса и любовта), 8.00 лв., изд. ИЗТОК-ЗАПАД, 2007 г., разм. 20/14 см., мека подвързия, ISBN 978-954-321-332-0, 168 стр. Една книга, създадена с цел да облекчи разбирането от младите хора на най-значими за живота проблеми, по които сме длъжни да имаме цялата достижима яснота. Всеки трябва да достигне до своята лична истина, без която трудно се живее, без която животът ни се превръща в абсурд. Книгата ЕРОТИКА И СВОБОДА е написана за тия, които живеят с духа на новото, на завърналия се при себе си човешки живот и на свободата.

Няма коментари: