Представена публикация

Занятията в УЧИЛИЩЕТО ПО СВОБОДА

В нашето ОНЛАЙН-УЧИЛИЩЕ тази година провеждаме следните курсове: ПРОБЛЕМИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО: Защо учим? Защо учим? (Продължения) Защо...

петък, 14 април 2017 г.

Господи, прости им - те не знаят какво правят!Из: СВЕТОТО ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТЕЯ

ГЛАВА 27

27:1 А на сутринта всичките главни свещеници и народни старейшини се съвещаваха против Исуса, да Го умъртвят.
27:2 И когато Го вързаха, заведоха Го и Го предадоха на управителя Пилата.
27:3 Тогава Юда, който Го беше предал, като видя, че Исус бе осъден, разкая се и върна тридесетте сребърника на главните свещеници и старейшините и каза:
27:4 Съгреших, че предадох невинна кръв. А те рекоха: Нам що ни е? Ти гледай.
27:5 И като хвърли сребърниците в храма, излезе и отиде и се обеси.
27:6 А главните свещеници взеха сребърниците и рекоха: Не е позволено да ги туряме в храмовата каса, понеже са цена на кръв.
27:7 И като се съветваха, купиха с тях грънчаревата нива, за погребване на чужденци.
27:8 Затова оная нива се нарече кръвна нива, както се нарича и до днес.
27:9 Тогава се изпълни реченото чрез пророк Еремия, който каза: "И взеха тридесетте сребърника, цената на оценения, Когото оцениха някои от израилтяните,
27:10 и дадоха ги за грънчаревата нива, според както ми заповяда Господ".
27:11 А Исус застана пред управителя; и управителят Го попита, като каза: Ти Юдейският цар ли си? А Исус му рече: Ти казваш.
27:12 И когато Го обвиняваха главните свещеници и старейшините, нищо не отговаряше.
27:13 Тогава Пилат Му казва: Не чуваш ли за колко неща свидетелствуват против Тебе?
27:14 Но Той не му отговори нито на едно нещо; тъй щото управителят се чудеше много.
27:15 А на всеки празник управителят имаше обичай да пуска на народа един от затворниците, когото биха поискали.
27:16 А тогава имаха един прочут затворник, на име Варава.
27:17 И тъй, като бяха събрани, Пилат им каза: Кого искате да ви пусна: Варава ли или Исуса, наречен Христос?
27:18 (Понеже знаеше, че от завист го предаваха.
27:19 При това, като седеше на съдийския престол, жена му изпрати до него да кажат: Не струвай нищо на Тоя праведник; защото днес много пострадах насъне поради Него).
27:20 А главните свещеници и старейшините убедиха народа да изпроси Варава, а Исуса да погубят.
27:21 Управителят в отговор им рече: Кого от двамата искате да ви пусна? А те рекоха: Варава.
27:22 Пилат им казва: Тогава какво да правя с Исуса, наречен Христос? Те всички казват: Да бъде разпнат.
27:23 А той каза: Че какво зло е сторил? А те още повече закрещяха, казвайки: Да бъде разпнат.
27:24 И тъй Пилат като видя, че никак не помага, а напротив, че се повдига размирие, взе вода, уми си ръцете пред народа, и каза: Аз съм невинен за кръвта на Тоя праведник; вие гледайте.
27:25 И целият народ в отговор рече: Кръвта Му да бъде на нас и на чадата ни.
27:26 Тогава им пусна Варава; а Исуса би и Го предаде на разпятие.
27:27 Тогава войниците на управителя заведоха Исуса в преторията, и събраха около Него цялата дружина.
27:28 И като Го съблякоха, облякоха Го в червена мантия.
27:29 И сплетоха венец от тръни и го наложиха на главата Му, и туриха тръст в десницата Му; и като коленичиха пред Него, ругаеха Му се, казвайки: Здравей, Царю Юдейски!
27:30 И заплюваха Го, и взеха тръстта и Го удряха по главата.
27:31 И след като Му се поругаха, съблякоха Му мантията и Го облякоха с Неговите дрехи и Го заведоха да Го разпнат.
27:32 А на излизане намериха един киринеец, на име Симон; него заставиха да носи кръста Му.
27:33 И като стигнаха на едно място, наречено Голгота (което значи лобно място),
27:34 дадоха Му да пие вино размесено с жлъчка; но Той като вкуси, не прие да пие.
27:35 И когато Го разпнаха, разделиха си дрехите Му, като хвърлиха жребие.
27:36 И седяха да Го пазят там.
27:37 И поставиха над главата Му обвинението Му, написано така: Тоя е Исус, Юдейският Цар.
27:38 Тогава бидоха разпнати с Него двама разбойници, един отдясно, и един отляво.
27:39 А минаващите оттам Му се подиграваха, като клатеха глави и думаха:
27:40 Ти, Който разоряваш храма и за три дни пак го съграждаш, спаси Себе Си; ако си Божий Син, слез от кръста.
27:41 Подобно и главните свещеници с книжниците и старейшините Го ругаеха, казвайки:
27:42 Други е избавил, а пък Себе Си не може да избави! Той е Израилевият Цар! нека слезе сега от кръста, и ще повярваме в Него.
27:43 Упова на Бога; нека Го избави сега, ако Му е угоден; понеже каза: Божий Син съм.
27:44 Със същия укор Му се присмиваха и разпнатите с Него разбойници.
27:45 А от шестия час тъмнина покриваше цялата земя до деветия час.
27:46 А около деветия час Исус извика със силен глас: Или, Или, лама савахтани? сиреч: Боже Мой, Боже Мой, защо си Ме оставил?
27:47 Някои от стоящите там, като чуха, думаха: Той вика Илия.
27:48 И веднага един от тях се завтече, взе гъба, натопи я в оцет, и като я надяна на тръст, даде Му да пие.
27:49 А другите казваха: Остави! да видим дали ще дойде Илия да Го избави.
27:50 А Исус, като извика пак със силен глас, издъхна.
27:51 И, ето, завесата на храма се раздра на две от горе до долу, земята се разтресе, скалите се разпукаха,
27:52 гробовете се разтвориха и много тела на починалите светии бяха възкресени,
27:53 (които, като излязоха от гробовете след Неговото възкресение, влязоха в светия град, и се явиха на мнозина).
27:54 А стотникът и ония, които заедно с него пазеха Исуса, като видяха земетресението и всичко що стана, уплашиха се твърде много, и думаха: Наистина тоя беше Син на Бога.
27:55 Там бяха още и гледаха отдалеч много жени, които бяха следвали Исуса от Галилея, и Му служеха;
27:56 между които бяха Мария Магдалина, и Мария майка на Якова и на Иосия, и майката на Заведеевите синове.
27:57 И когато се свечери, дойде един богаташ от Ариматея, на име Иосиф, който също беше се учил при Исуса.
27:58 Той дойде при Пилата и поиска Исусовото тяло. Тогава Пилат заповяда да му се даде.
27:59 Иосиф, като взе тялото, обви го с чиста плащаница,
27:60 и го положи в своя нов гроб, който бе изсякъл в скалата; и като привали голям камък на гробната врата, отиде си.
27:61 А там бяха Мария Магдалина и другата Мария, които седяха срещу гроба.
27:62 И на следващия ден, който бе денят след приготовлението за празника, главните свещеници и фарисеите се събраха при Пилата и казаха:
27:63 Господарю, спомнихме си, че Оня измамник приживе рече: След три дни ще възкръсна.
27:64 Заповядай, прочее, гробът да се пази здраво до третия ден, да не би учениците Му да дойдат и да Го откраднат, и кажат на народа: Възкръсна от мъртвите. Така последната измама ще бъде по-лоша от първата.
27:65 Пилат им рече: Вземете стража; идете, вардете Го както знаете.
27:66 Те, прочее, отидоха и вардиха гроба, като запечатаха гроба с помощта на стражата.

Освен това аз, Ангел Грънчаров, се чувствам длъжен отново да ви напомня, че нашият "български" - т.е. мутро-ченгесарски и кагебистко-руско-путински - Картаген е крайно време да бъде разрушен...

Търсете по книжарниците книгата на философа Ангел Грънчаров БЪЛГАРСКАТА ДУША И СЪДБА (с подзаглавие Идеи към нашата философия на живота, историята и съвременността), 12.00 лв., изд. ИЗТОК-ЗАПАД, 2007 г., разм. 20/14 см., мека подвързия, ISBN 978-954-321-375-7, 354 стр. Книгата е новаторски опит за по-цялостно представяне и описание на битуващите в нашето съзнание исторически и "народопсихологични" комплекси, които определят и нашите реакции спрямо съвременните реалности на живота ни. Авторът търси смисъла, който се крие в случващото се с нас самите, изхождайки от предпоставката, че ясното съзнание за това какви сме като индивиди и като нация е основа на така необходимата ни промяна към по-добро. А този е залогът за бъдещия ни просперитет.

Няма коментари: