Представена публикация

Занятията в УЧИЛИЩЕТО ПО СВОБОДА

В нашето ОНЛАЙН-УЧИЛИЩЕ тази година провеждаме следните курсове: ПРОБЛЕМИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО: Защо учим? Защо учим? (Продължения) Защо...

петък, 7 април 2017 г.

Приятели, колеги, граждани ми съобщиха, че учредяват Инициативен комитет в моя защитаПриятели, колеги, граждани ме информираха, че са получили писмо от г-н Райчо Радев от Перник, с което той предлага да се създаде Инициативен комитет в моя защита; ето текста на това негово обръщение, публикувам го и тук с оглед да фиксирам факта на съществуването или пораждането на такава една идея или инициатива:

Приятели и съмишленици на Ангел Грънчаров,

Предлагам да създадем ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА АНГЕЛ ГРЪНЧАРОВ.

Индивидуалните ни действия не дават необходимия резултат. Надявам се, че гражданската защита чрез този комитет ще бъде по-успешна. Най-добре е лицето, което ще представлява този комитет, да бъде от Пловдив и може би това следва да бъде бившия директор на училището г-н Венелин Паунов. Прилагам текст, който писах преди години в защита на Ангел.

Конкретните действия на този комитет могат да бъдат много: подписка, срещи в РУО и МОН, срещи с Кмета, дискусия за иновациите в интернет и мн.др.

Райчо Радев, пенсионер, 20 години учител по философия, 15 години директор на Спортно училище "Олимпиец" Перник

ОБРЪЩЕНИЕ-ПРИЗИВ: ДА СПАСИМ УЧИТЕЛЯ ПО ФИЛОСОФИЯ АНГЕЛ ГРЪНЧАРОВ ОТ ПЛОВДИВ, НЕОБХОДИМ НА ОБРАЗОВАНИЕТО В БЪЛГАРИЯ

Обръщам се към МОН и персонално към министъра на образованието и науката, към НПО–та, свързани с образованието и персонално към техните председатели, към Омбудсмана на Република България, към Президента на Република България, към гражданите и медиите в страната ни и ги призовавам:

1. Предприемете действия за спасяването на учителя, човека, професионалиста, новатора, твореца Ангел Грънчаров от Пловдив;

2. Направете нужното, според пълномощията и влиянието си, да бъде преустановена кампанията на директора на ПГЕЕ-Пловдив за дискредитирането и уволнението на Ангел Грънчаров, да спре недостойния административен тормоз спрямо него, провеждан в последните две години;

3. Узаконете творческата и иновативна работа на Ангел Грънчаров под формата на преподавателски експеримент.

Защо трябва да защитим Ангел Грънчаров и да го съхраним за образованието в България?

1. Предан е до себеотрицание на работата си като преподавател по философия;

2. Подчинява работата си като учител и живота си на безкористни мотиви в полза на прогресивното, отговарящото на нуждите на съвременността образование и възпитание, на духовния и личностния напредък на българската младеж - бъдещето на България;

3. Той е непреклонен борец за утвърждаването на нова философия и стратегия на образованието в България и на нова нормативна база на неговото функциониране, с оглед разгръщане на личностния потенциал на младежта;

4. Педагогическото му взаимодействие не е формализирано единствено в рамките на училищното образование, а се мотивира и осмисля от по-дълбоки ценностни, идейни и духовни предпоставки, с оглед да предизвиква у учениците мотивация и осмисляне на живота и на процесите също така и извън училището;

5. Не само теоретично и идейно разработва и заявява необходимостта от нова философия на образованието, от нова стратегия и от нова организация и методика, както го правят много НПО-та и техни активисти, но подчинява конкретната си работа на действителното, на практическото налагане на основните и съществени принципи на тази философия, стратегия и методика; прилагайки на практика тези нови методи, той обаче влиза в неизбежно противоречие със старата, ретроградна и несъвременна нормативна база на МОН, поради което е уязвим за тесногръдото и късогледо управленско-административно и бюрократично войнство в България;

6. Изработва, прилага и теоретично обосновава нови, иновативни и перспективни методи на обучение, отговарящи на коренните образователни и личностно-духовни нужди на съвременните млади хора;

7. Изработва и творчески прилага свои учебни помагала по преподаваните в гимназиалната степен философски дисциплини, съобразени с ДОИ, създадени на основата на прекия му и дългогодишен преподавателски опит, някои от тях одобрени, други неодобрени от МОН, но винаги влизащи в дълбоко противоречие с официално налаганите стереотипи и с господстващия анахроничен манталитет в рамките на бюрократично-административната, командна образователна система, което именно и поражда конфликти;

8. Неговата борба съвпада с формално декларираните идеи и цели на образователните чиновници (вж. министерската Концепция за нов закон за образованието), но за разлика от тях той ги е приел и ги реализира като свое вътрешно верую, като своя практическа и действена кауза;

9. Осмисля социалните, политическите, икономическите, педагогическите, образователните и други подобни проблеми на България и опредметява своето мислене в поредица от книги за проблемите на образованието, които остават неоценим източник за бъдещите изследователи на нашето съвремие, а именно книгите:

Идеи за една нова философия и стратегия на образованието в България (пълен вариант), съществува и съкратен, издаден на хартия вариант в две издания вече;
ИСТИНСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ (виж и http://aig-humanus.blogspot.com/2012/05/blog-post_2225.html


Автор е и на много други учебни, методични, теоретични, практическо-приложни и прочие материали, книги, лекционни курсове, семинари, учебни помагала по философските предмети, монографии и т.н., съвсем свободно достъпни в интернет, в неговите образователни блогове, за ползване от ученици, студенти, млади хора и от всички интересуващи се. Всичкото това богатство може да се намери ето ТУК.

10. Внася съществена дан като обем и като съдържание в критичното осмисляне в книгите си и най-вече в блога си и така стимулира активността на много граждани и млади хора както в страната, така и по света;

11. Готов е да приема аргументирана и неголословна критика и да коригира грешките си, стига да е убеден че греши; особено в случаите на прибързана и импулсивна емоционална реакция;

12. Той е един от малкото хора, които са готови да следват примера на Сократ, именно да изпива ежедневно по горчива глътка от чашата с антидуховна отрова на болния обществен организъм;

13. Вярва в Бога, в Неговата справедливост, Истина и Свобода и то с една дълбоко осмислена, проникновена до основанията, философска, човечна и разумна вяра; не са много духовните учители в посттоталитарна България, не са много и хората с такава искрена и чиста вяра, не бива да допускаме точно те да бъдат мачкани, гонени, дори убивани;

14. Готов е да пожертва приятелството, любимата си работа, здравето си, а дори и живота си в името на истината, което определя крайната му неотстъпчивост - когато е убеден в правотата си, в потребността от защита на ония свещени принципи, за разпространението на които в съзнанията на съвременниците философът е длъжен да работи неуморно;

15. Участва активно в осмислянето на социалните събития и процеси в страната ни, в осмислянето на националните, европейските и световните цивилизационни процеси, с което допринася за гражданското образование и пробуждане - и то не само на младите хора, на учещите, но и на всички останали;

16. Доказано е личностното му присъствие в духовното пространство на образованието, политическия анализ и коментар, културата; той е един от най-активно пишещите блогъри на страната - неговият блог HUMANUS е един от най-посещаваните в страната;

17. С присъствието си стимулира гражданската активност на своите ученици и колеги, на блогърите, на граждански ангажираните българи, на критично мислещите българи в страната и по света;

Нека да подкрепим един човек, който милее, влага ум и сърце и работи всеотдайно за образованието и доброто бъдеще на страната ни - чрез активиране на нейния човешки, духовен и личностен потенциал!

Призовавам да подкрепят това мое обръщение за солидарност и подкрепа всички ония, които искрено вярват във възможностите за утвърждаване на ново образование и перспективно бъдеще на младите в България! Моля, който споделя моята позиция и иска да се присъедини към моя призив, да подкрепи апела ми към ИНСТИТУЦИИТЕ ДА СЕ НАМЕСЯТ И ДА СПРАТ АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРЕСЛЕДВАНЕ И ПСИХИЧЕСКИ ТОРМОЗ СПРЯМО ТОЗИ УЧИТЕЛ!

Нека всеки, ако желае и ако съвестта му го налага, да се подпише под този текст, под формата на коментар или по друг начин, като разпространи това обръщение сред своите съмишленици, приятели, познати и колеги.

Да съхраним творческото начало в българското образование!

22 декември 2013 г.

РАЙЧО РАДЕВ, учител по философия, пенсиониран директор на Спортно училище „Олимпиец“ Перник

Освен това аз, Ангел Грънчаров, се чувствам длъжен отново да ви напомня, че нашият "български" - т.е. мутро-ченгесарски и кагебистко-руско-путински - Картаген е крайно време да бъде разрушен...

Търсете по книжарниците забележителната книга на философа Ангел Грънчаров ИЗВОРИТЕ НА ЖИВОТА: вечното в класическата и модерната философия, изд. ИЗТОК-ЗАПАД, февр. 2009 г., 520 стр. Книгата ИЗВОРИТЕ НА ЖИВОТА, външно погледнато, е систематичен курс по философия, в който обаче твърде експресивно се тълкуват и вечните въпроси, вълнуващи човешките същества на тази земя. Подобна форма, именно курс лекции по философия, осигурява на автора така потребната живост, непосредственост и свобода в общуването със съзнанието на читателя. През цялото време той се стреми да бъде близо и да не изневерява на ония неизбежни сърдечни трепети, благодарение на които човекът става човек – и личност, разбира се. Опитва се да приобщава съзнанието на читателя към така вълнуващата мисловност на непреходното, която именно е истинското богатство на човека.

4 коментара:

Анонимен каза...

Напълно подкрепям. Ангел е изключително ценен за образованието и обществено политическия живот в родината ни. Трябва да го защитим и запазим от грубия натиск на самозабравили се "образователн"бюрократи.
Томи Томев.

Анонимен каза...

Съм за незабавното прекратяване и безусловното спиране на възмутителната гавра с повторното уволняване на Ангел Грънчаров, с подигравателното, грубото и с престъпното отношение на самозабравили се бюрократи, формалисти и на бездуховните чиновници в системата на Министерството, на образованието и науката към идеите му и към стремежа му да ги реализира!
Абсолютно и изцяло съм съгласен с написаното от Райчо Радев и подкрепям предложението му за създаване на инициативен обществен комитет, кръг от хора разбиращи, съгласни и подкрепящи идеите му! Които сме искрено загрижени техният носител да не бъде смачкан и унищожен от машината на ретроградието, изостаналостта и закостенялото статукво на войнствения чиновнически бюрократизъм!Отношение към радетел и деятел на задължителни промени в образованието ни, което е позорно, недопустимо и е възмутително!На което следва с цялата сила на разума си и решително да се противопоставим!

2017.04.07г. Владимир Петков-Трашов

Анонимен каза...

Aнгел Грънчаров е човек достоен за съжаление! Апелирам да му дадат пенсия по инвалидност, за да продължи уроците на улицата. От безкрайните му писаници се вижда, че е надминал учителя си проф. Вучков. Евала, наистина ученика надминава учителя си!

Пенсиониран учител

Ангел Грънчаров каза...

Към третия, към анонимния коментиращ, представящ се за "пенсиониран учител" (но аз добре знам, че той не е от мъжкия пол, имам си свои съображения за това твърдение: нима има нещо мъжко, моля ви се, в писането на пълни глупости и идиотщини?!):

Другарко, моля да не ме хвалите чак толкова, че ми стана направо неудобно: не, това решително не е възможно, моя скромна милост да надмине не кой да е, а "народния трибун" проф. Вучков, тази "велика звезда", която сияе на родния ентелектуален, тъй да се рече, хоризонт!!! Умирам от неудобство и от срам, че изобщо Ви е хрумнала мисълта да ме сравнявате с тоз народен титан, с тази "телевизионна легенда", срамота, как изобщо можа да Ви мине в главата подобна кощунствена мисъл?! Решително отхвърлям подобно съвсем недопустимо сравнение, аз, мила другарко, съм същински червей, а др. Вучков, знайно е, е духовен титан, той е същински исполин! Требе да мислите като говорите или пишете нещо, другарко, изложихте сте, очевидно съвсем сте изкукуригала - щом в главата Ви минават такива скандално тъпи мисли! Айде де, бил съм надминал самия проф. Вачков, срамота, по-голема идиотщина не не съм срещал отдавна! Засрамете се малко, другарко! Излагате се! Контролирайте се поне малко, другарко!!!