Представена публикация

За всички, които се интересуват от моите коментари, беседи и от дискусиите, в които участвам!

Съобщавам, че всеки, който иска да следи моите всекидневни коментари и анализи, може да го прави като посещава редовно моята страница във фе...

понеделник, 26 юни 2017 г.

О, минало незабравимо...Солидарност и подкрепа от украински философи; • ДА СПАСИМ УЧИТЕЛЯ ПО ФИЛОСОФИЯ АНГЕЛ ГРЪНЧАРОВ ОТ ПЛОВДИВ; • Украинският сайт ПОЛИТИКАНТРОП публикува писмото на украински философи в моя защита; • Мое интервю излезе на сайта на евромайдановците в Украйна, на сайта «Третя Українська Республіка»; • Предлагам семинар за нравственото израждане на индивидите и на нацията ни, искате ли заедно да помислим по тия проблеми?; • Как възпитателите развращават младежта, защо работят за нейното нравствено израждане, за деморализацията ѝ; • Пиша каквото мисля, не умея да си кривя душата: нима това е толкова непростим недъг?!

Абонирайте се! Подкрепете свободната мисъл и свободното слово в България тъкмо когато те са в страшна немилост!  (Забележка: Можете да получавате броевете на в-к ГРАЖДАНИНЪ за 2011 г. ако пишете на имейл angeligdb [@] abv.bg)

Няма коментари: