Представена публикация

В Мрежата небезразлични граждани разпространяват призив за благотворителна акция във връзка с моята така незавидна ситуация

Току-що разбрах, че приятели от групата на небезразличните граждани разпространяват из Мрежата следния призив за благотворителна акция в...

неделя, 6 май 2018 г.

Носи ли Маркс отговорност за злодеянията на своите последователи - комунистите?
Казал е това нещо Юнкер в град Трир, където се е изказал на събитие, посветено на празнуването на 200-годишнината на Маркс. Там скоро щял да бъде открит 4.4 метров паметник, подарен от Китай. Искам в тази връзка да кажа нещичко:

Юнкер иска да ни убеди да не съдим самия Маркс, основоположникът на комунизма, за престъпленията на последователите му. И възниква въпросът: има ли вина, отговорен ли е Маркс за престъпленията на комунизма и на комунистите?

Той значи е дал идеята за комунизма, той е теоретик (но не е само теоретик, но е и практик: защото все пак е основател на Комунистическия Интернационал!), добре де, носи ли отговорност той лично за ужасните събития, които произлизат органически от идеята му? Не бива да се подвеждаме и да спекулираме, примерно да твърдим, че вината и отговорността са лични, т.е. ония конкретни уроди, които са убивали, единствено те ли са виновни за злодеянията си? Маркс лично не е насърчавал убийците, не им е казвал "Убивайте!", но неговият най-виден последовател Ленин (и другите видни негови последователи, именно Сталин - и Мао), са правили това, насъсквали са убийците да убиват, добре де, а те самите, дето са заповядвали да се убива, и те ли са невинни като самия Маркс, щото, видите ли, техните ръце не били оцапани с кръвта на жертвите на комунизма? Или все пак ръцете и на Ленин, и на Сталин, и на Мао все пак са оцапани с кръвта на жертвите на комунизма, а, какво ще кажете по този въпрос? По тази логика не е ли уместно да се запитаме: ами ако Маркс беше доживял до времената на Ленин, Сталин и Мао, той също ли щеше да призовава комунистическите убийци да убиват колкото се може повече? Или Ленин, Сталин и Мао някак си са по-големи марксисти (и комунисти) от самия Маркс, основателят на комунизма?

Маркс е обосновал такива "идеи", че било "правилно" и "разумно" (един вид по хуманни подбуди, заради "справедливостта"!) на хората да бъде отнета собствеността, т.е. обосновал е положението, че на хората трябва да бъде отнета свободата. Според Маркс хората трябва да престанат да бъдат суверенни (т.е. свободни) личности - понеже комуната трябвало да има пълната власт над индивида! Това вкратце е цялата същина на комунистическата доктрина. Личността е нищо, комуната (държавата) е всичко. В името на изкореняването на човешката свобода от човешките сърца последователите на Маркс (и Енгелс), именно комунистите, са извършили такива злодеяния, в сравнение с които са детска играчка всички други злодеяния на всички останали велики злодеи от световната история. Маркс обаче не носи никаква вина за тия реки, морета и океани от пролята в името на неговата доктрина човешка кръв? Той е нещо като невинен младенец, тъй ли? Той е нещо като невинно детенце, което е поднесло запалена кибритена клечка до една планина от барут, и не носи никаква вина за произлезлия взрив, така ли е правилно да си представяме положението?

Аз сега също съм философ - по същия начин както и Маркс минава за философ (всъщност той по-скоро е икономист, но и това не е, той по-скоро е идеолог). Ако аз, примерно, почна да пиша, както това прави руският "философ" Дугин, че Европа и европейците с тяхната свобода са "крайно уродливи" и по тази причина трябва да бъдат убивани и унищожени, и почна да пропагандирам тази идея толкова интензивно, че се намерят човешки изроди, които да си запретнат ръкавите и почнат да привеждат в изпълнение моята "тъй възвишена идея", това ще означава, че аз няма да нося никаква вина за произлезлите в крайна сметка злодеяния? Милошевич призоваваше да се прави етническо прочистване на Косово чрез избиването на хиляди албанци, но след като колачите се захванаха с избиването, самият Милошевич няма никаква вина за станалото, по причина на това, че той лично, със своите ръце, не е убивал, така ли? Подбудителят, духовният причинител на престъпленията не носи абсолютно никаква вина за тях, така ли? Много интересно ми се струва това нещо, тази концепция я оценявам като крайно екстравагантна!

Попитайте жертвите на комунизма, които са били избивани за едното нищо, ей-така, само защото комунистическата доктрина ги е оценила като "излишни", по причина на което е трябвало да бъдат убити, какво ще кажат според вас самите жертви на комунизма? Можете ли да си представите те какво ще кажат? А тяхната "вина" е била, примерно, само тази, че са били по някакъв начин личности: комунизмът е дива, варварска ненавист спрямо личността, спрямо човешката свобода. И по тази причина (щото пречат за щастието на безличната комуна) те е трябвало да бъдат изтребени. Този, който е "обосновал научно", че комуната има право да убива неподходящите за комуналния, за несвободния живот, именно Маркс, не носи никаква вина за тяхното изтребване, така ли? А жертвите на комунизма ще се съгласят ли с вашата "мъдрост"? И с мъдростта на Юнкер ще се съгласят ли? Мислил ли е изобщо Юнкер какво точно е дръзнал да каже? Ами ако е казал една глупост, и то не каква да е, ами една престъпна глупост?


Питам само. Помислете сами. Нещата не са така прости - както си ги представяте преди да сте се замислили. Юнкер положително изобщо не е мислил като е казал тази екстравагантна глупост. Апропо, а Хитлер има ли някаква вина на правените в неговото име злодеяния? Самият Хитлер собственоръчно (както и Сталин) не е убивал, но е обосновал "научно" идеята, че евреите трябва да бъдат изтребени до крак, е, носи ли някаква вина за тъй невинната си идея? Идеята е нещо много коварно, ето, има крайно разрушителни и убийствени (в буквалния смисъл) идеи - като комунистическата. Идеите за убиване овладяват съзнанията на убийците и те хващат ножовете. Най-опасното нещо на този свят са идеите. Значи Маркс няма никаква вина за престъпленията на убийците, работили така усърдно за реализацията на неговата тъй престъпна доктрина?! Браво, големи умници сте вие щом мислите така! Голяма логика, няма що, таваришч Юнкер!

Марксизмът-комунизмът не е невинна интелектуална забава или игричка. Комунизмът и марксизмът са в корена си престъпна и противочовешка доктрина, от която органично и логично произтичат безброй злодеяния, престъпления, убийства, кръвопролития. Основателят на тази доктрина носи пълната отговорност за злодеянията, извършени в името на неговата доктрина. Тази е моята гледна точка и позиция. Да, самите идеи имат тази мощ, че могат да убиват. Те първом са убили душите на убийците, разбирате ли ме? Убиецът в името на комунизма вече е с мъртва душа, неговата душа е погинала заради тъй опасния комунистически вирус. Ето по тази причина за пораженията на комунистическия вирус носи вина неговият създател Маркс.

И последно, върху което искам да ви обърна вниманието. Христос също е създател на едно учение, имало ефект върху душите, значително по-голям (и дълготраен) от този на марксизма. Христос учи точно обратното на това, на което учи Маркс, Христос учи, че човекът следва да е свободно същество. Е, и в името на Христос са правени някои злодеяния (инквизицията, избиване на "неверници" и пр.), но Христос не носи никаква вина за станалото, щото убиващите в името на Христос правят нещо, което е недопустимо според идеите на Христос. Те се държат като антихристи. Комунистите обаче не се държат наопаки на това, на което е учил Маркс, те стриктно са следвали духа на неговото учение. Тази е принципната разлика. Ето защо Маркс носи огромна вина за злодеянията на своите последователи, комунистите.

ДОБАВКА: Вижте и това: От Пекин: Маркс е най-великият мислител на съвремието Теориите му били инструмент Китай да спечели бъдещето.

Апропо, Китай печели защото се отказа от комунизма! :-) Каквото Китай печели го печели благодарение на капитализма, не на комунизма. Китайците съвсем скоро ще признаят това, цялата работа е, че комунистическите властници на Китай искат да се ползват от плодовете на китайския капитализъм.

Освен това смятам, че нашият "Картаген" - масовото българско безразличие спрямо истината и свободата! - е крайно време да бъде разрушен...

Търсете по книжарниците книгата на философа Ангел Грънчаров ЕРОТИКА И СВОБОДА (с подзаглавие Практическа психология на пола, секса и любовта), 8.00 лв., изд. ИЗТОК-ЗАПАД, 2007 г., разм. 20/14 см., мека подвързия, ISBN 978-954-321-332-0, 168 стр. Една книга, създадена с цел да облекчи разбирането от младите хора на най-значими за живота проблеми, по които сме длъжни да имаме цялата достижима яснота. Всеки трябва да достигне до своята лична истина, без която трудно се живее, без която животът ни се превръща в абсурд. Книгата ЕРОТИКА И СВОБОДА е написана за тия, които живеят с духа на новото, на завърналия се при себе си човешки живот и на свободата.

5 коментара:

Анонимен каза...

НЕ ВЯРВАЙТЕ НА ГРАНЧАРОВ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ТОЙ ПИШЕ СРЕЩУ КОМУНИЗМА ЗАЩОТО Е ЛЪЖЕЦ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ТОЙ ВИ ПРАВИ НА БАЛЪЦИ!!!!!!!!!!!!!!!! САМИЯТ ГРАНЧАРОВ ИМА КОМУНИСТИЧЕСКА ДИПЛОМА ОТ КОМУНИСТИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ, ЗАВЪРШИЛ Е КОМУНИСТИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ НА НАЙ-КОМУНИСТИЧЕСКИЯ ГРАД ЛЕНИНГРАД В НАЙ-КОМУНИСТИЧЕСКАТА СТРАНА В СВЕТА - СССР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! МОЖЕТЕ ЛИ ДА ВЯРВАТЕ НА ТАКЪВ ЧОВЕК, ЧЕ Е ПРОТИВНИК НА КОМУНИЗМА????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ПОНЕЖЕ Е КОМУНИСТ ГРАНЧАРОВ БЕШЕ УВОЛНЕН ОТ НАШЕТО УЧИЛИЩЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ЗАЩОТО ДИРЕКТОРКАТА НА ТЕТ ЛЕНИН РАЗБРА, ЧЕ ТОЙ Е ЛЪЖЛИВ АНТИКОМУНИСТ ЗАТОВА ГО УВОЛНИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А ТОЙ Е ЛЪЖЛИВ АНТИКОМУНИСТ ЗАЩОТО Е ПЪЛЕН НЕКАДЪРНИК!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! АКО БЕШЕ КАДЪРЕН ЩЕШЕ ДА ПРИЗНАЕ, ЧЕ Е КОМУНИСТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! РАЗБИРАТЕ ЛИ КАКВА Е ИСТИНАТА?????????????!!!!!!!!!!!!!!

Анонимен каза...

А, стига ве! Мимансе! Ти го прекаляваш веке! Бе, Човече! :-)

2018.05.06г. Владимир Петков-Трашов

Анонимен каза...


Участието на председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер в честванията на 200-годишнината от рождението на идеолога на комунизма Карл Маркс е възмутително, а изказването му е позор за институцията, която представлява! Ето какво казва той: "Разбирам опасенията, които понякога са изразявани доста агресивно. Карл Маркс е бил философ, който е мислил напред в бъдещето и е имал стремежи да го оформи. Днес името му е синоним на неща, за които не е отговорен и за които той не е причина, защото много от нещата, които е написал, са били преработени в точно обратното."
Марксизмът е престъпна идеология и всеки опит за нейното реабилитиране е акт на съучастие! Навсякъде по света, без изключение, където властта попадна в ръцете на хора, въоръжени с Комунистическия манифест бяха наложени престъпни режими - СССР и окупираните от него държави в Източна Европа, държавите в Азия, Африка и Латинска Америка. Над 100 милиона са хората избити от тези комунистически режими и в държави с над 2 милиарда население няколко поколения граждани бяха, а на някои места още са, тероризирани по заветите на Комунистическия манифест. Зловещо и цинично е да слушаме, как всичко това е някаква грешка, как замисълът бил добър, но нещата не са се получили както трябва и затова, може би, трябва пак да опитаме по нов начин.
Насилието не е творческа интерпретация на учението на Маркс, а негова същност. В Комунистическия манифест Маркс открито и недвусмислено поставя въпроса за насилствено взимане на властта от пролетариатa, чрез революция и за насилствено премахне старите производствени отношения.
Националсоциализмът и фашизмът възникват като клонинги на марксизма. Самата същност на комунизма, националсоциализма и фашизма е престъпна и както и да се преработват и прилагат, те водят винаги до чудовищни резултати. Ожесточената борба между тях не е поради диаметралната им противоположност, а напротив - поради тяхната близост. Както казва Дарвин за вътревидовата борба – „Води се между индивидите от един и същ вид, които живеят при едни и същи условия и имат едни и същи потребности. Тя е най- ожесточена и взема най-много жертви.“
Всеки от създателите на тези престъпни идеологии е мислил напред в бъдещето и е имал стремежи да го оформи. Сигурно и десетките милиони последователи на тези теории, също като г-н Юнкер са вярвали в добрите намерения на техните създатели, но както е казано „Пътят към ада е покрит с добри намерения“. Нека да помним, за да не върнем ада!

Ivan Sotirov

Анонимен каза...

Има ли някой да не знае, че Юнкер е една пияница, олигавящ с целувките си всеки срещнат? Единственото му силно качество е, че е послушник на Меркел.

Анонимен каза...

Според мен Ленин носи огромната идеологическа вина за кланетата, тъй като повлиян от якобинците, тълкува писанията на Маркс така, че да започна да убива наред. За Сталин и подобните му феодали като Мао и Пол Пот, Ленин е дал идеологическо алиби за престъпленията. Затова за мен основно на Ленин е вината за всичките тези трагедии, включително за нацизма, понеже Хитлер също се е възхищявал от Ленин.