Представена публикация

Занятията в УЧИЛИЩЕТО ПО СВОБОДА

В нашето ОНЛАЙН-УЧИЛИЩЕ тази година провеждаме следните курсове: ПРОБЛЕМИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО: Защо учим? Защо учим? (Продължения) Защо...

събота, 20 февруари 2016 г.

Относно моя проект за онлайн курс по личностно израстване, който предложих на сайта proznanie.bg


Предложих свой Онлайн курс по личностно израстване за сайта proznanie.bg, който предлага една любопитна за мен новост, към прилагането на която отдавна се стремя - виртуалната класна стая. От сайта получих следното писмо, на което мигновено отговарям, ето двете писма в тяхната логическа и времева последователност:

Здравейте, г-н Грънчаров!

Благодаря Ви за интереса към компанията ни и за Вашите проактивност и желание да водите курс при нас! Моля Ви да опишете малко по-подробно идеята си за курса и да изпратите Ваша професионална автобиография.

С най-добри пожелания: Кристина Димитрова

На което отвърнах следното:

Здравейте, уважаема госпожо Димитрова,

Благодаря Ви за отговора!

Предлаганият курс по личностно развитие ще се базира на моята обучителна методология, която се свежда до представяне на проблемите на чисто изследователска плоскост, т.е. обучаваните сами да търсят истината по обсъжданите проблеми, а постигнатите от тях открития (изводи) да бъдат обсъждани свободно в групата. А в тематично отношение курсът ми ще се базира на моите книги, издадени като учебни помагала, чиито заглавия говорят достатъчно за съдържащата се в тях проблематика, ето, изброявам тези заглавия:

Животът на душата: психология
Изкуството на мисълта
Тайнството на живота (Въведение в практическата философия)
Изкуството да се живее (Етика на достойнството)
Универсумът на свободата (Източниците на достойнството, успеха и богатството)
Курс по личностно развитие и гражданско съзнание

Тия книги могат да се намерят в ето този раздел на блога ми, освен хартиени издания имат и онлайн-издания за съвсем свободно ползване: За студенти, ученици и всички интересуващи се

Това е основното. Бъдете спокойни, курсът ми няма някакви "мистични", "спиритуалистични" или от рози сорт уклони, аз съм съвсем рационалистично мислещ човек, философ в европейската традиция, споделям съвсем традиционните ценности на европейското свободомислие.

А за исканата професионална автобиография ето Ви съответния раздел от моя блог: ЗА МЕН

Надявам се, че това е достатъчно. Ако нещо друго Ви интересува, с удоволствие ще Ви отговоря!

Желая Ви хубав ден и приятен уикенд!

С поздрав от сърце: Ангел Грънчаров

Абонирайте се! Подкрепете свободната мисъл и свободното слово в България тъкмо когато те са в страшна немилост!  (Забележка: Можете да получавате броевете на в-к ГРАЖДАНИНЪ за 2011 г. ако пишете на имейл angeligdb [@] abv.bg)

Няма коментари: