Представена публикация

Занятията в УЧИЛИЩЕТО ПО СВОБОДА

В нашето ОНЛАЙН-УЧИЛИЩЕ тази година провеждаме следните курсове: ПРОБЛЕМИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО: Защо учим? Защо учим? (Продължения) Защо...

вторник, 14 юни 2016 г.

Нека да правим нужното тъй опасният "вирус на свободата" да се развилнее максимално - та да зарази колкото се може повече души!


Това е списък с въпроси, които обсъждаме във водените от мен часове по философия на правото и политиката. Обсъждаме тия и подобни на тях въпроси с моите ученици, изучаващи предмета "Етика и право". Нека този списък да стои тук, който иска, може сам да се замисли по тия немаловажни, по моя преценка, въпроси - пък дори и да не е мой ученик:

• Идеите или интересите движат света? Каква е разликата между двете принципни разбирания?

• Как се отнасяте към теорията, че държавата е нещо като "грижовна майка", а пък ние, гражданите, следва да сме нейни послушни деца? Коя е действителната роля на съвременната държава? Трябва ли държавата да остави хората сами да уреждат частния си живот?

• "Да няма богати" или "да няма бедни" - кое е по-добър вариант според вас? Вие лично как се отнасяте към частната собственост - тя благо ли е или е извор на всички проблеми и пороци?

• Кой е правилният, добрият, разумният начин за създаване на ред, организация и дисциплина в групите и общностите? На какво е правилно да залагаме - на управлението чрез външен натиск, насила, чрез страха от наказания и по принуда - или на свободата, на доброволния избор, на самоконтрола, на самоуправлението?

• Във вашия клас до какви резултати доведе практикуването на тази малка свобода, каквато е всеки сам да решава кога и как да се изяви в часовете по "Философия на правото", кога да бъде изпитан, кога и как да си изкара оценките? Полезен ли според вас беше този практически урок по свобода, продължил няколко месеца? Какви изводи си правите от така и така създалата се нелека и необичайна ситуация в часовете по "Етика и право"?

• Дали свободното пазарно общество или капитализмът е хуманно общество? Вие лично привърженик ли сте на капитализма - или сте негов противник? Каква е неговата алтернатива? Може ли да бъде изобретена разумна алтернатива на капитализма?

• Свободният пазар е най-ефективната и на практика доказала се система за създаване на богатство и на богато общество - съгласни ли сте с това твърдение? Кой е принципно различният метод за регулация на отношенията, който човечеството познава?

• Ако трябва да избирате между индивидуализма и колективизма, кой от двата принципа е вашият? Вие на кое сте привърженик и, респективно, противник: на "буржоазния принцип на индивидуализма" или на "комунистическия принцип на колективизма"? Бихте ли приел да се самонаречете "антикомунист"?

• Кое общество е добре уредено? Къде ние, българите, бъркаме - щом не успяваме да уредим по този начин страната и държавата си? Кой е начина България да се справи с най-големите си проблеми: беззаконието, корупцията, престъпността, липсата на правосъдие, мафията?

• Как една държава става държава на благоденствието? Има ли надежда България да се отърве завинаги от бедността?

• Трябва или не трябва държавата да се меси в живота на индивидите? "В сферите на живот, в които държавата се меси прекалено, няма просперитет или напредък" - как ви звучи това твърдение? Каква е мярката за допустима държавна намеса в сферите на човешката активност?

• Дали държавното образование у нас е в такова окаяно положение тъкмо по причина на това, че то е изцяло под държавен контрол (намира се под пълната власт на държавната бюрокрация)? Как можем да излезем от преживяваната катастрофа в образователната сфера, как могат да се решат проблемите в нея?

• Вие лично включихте ли се в обявения от преподавателя проект за непосредствена и практическа реална демократизация на отношенията в нашата училищна общност? Как си обяснявате вашата реакция, своето отношение към въпросната инициатива?

• Как се отнасяте към идеята на "социалната държава", според която държавата трябва да преразпределя създаваното от обществото богатство - като взема от богатите (активните, предприемчивите) и дава на бедните, подпомагайки ги, давайки им наготово всякакви блага? Справедливо ли е това?

• Какво представлява правовата държава? А коя държава е социална? Вие лично на правовата или на социалната държава сте привърженик?

• Разбирате ли човешкия феномен, наречен власт? Вие лично стремите ли се към власт и господство? Лошо ли е това? Дали пък истински свободният човек не трябва да има пълноценна власт над своето поведение, над своя живот, над своето бъдеще? Да си господар на самия себе си - нима това е порок? Властна или подвластна натура сте вие лично по-скоро?

• Как се отнасят власт и свобода? Властта винаги ли е антитеза на свободата - или власт и свобода взаимно се подкрепят? Защо властта я определят като "асиметрия на свободата"? Който не разбира що е свобода може ли да постигне смисъла на властта?

• Вие лично привърженик ли сте на демокрацията? Можете ли да се наречете "демократ" по своите убеждения? Свободата, демокрацията ли е причината за общественото разложение? Здрави ли са истински демократичните общества? А кое общество е болно - демократичното или недемократичното?


• Как се отнасяте към разбирането, че най-ефективното лечение на болната система на демокрация е приемането и приложението на теорията за "силната ръка"? Вярно ли е твърдението, че болната демокрация се лекува с... повече демокрация? Или демокрацията се лекува истински с... отказ от нея? Допустимо ли е да се откажем от демокрацията и да се върнем към диктатурата - само защото демокрацията у нас, видите ли, "не работела добре"?

• Коя е добрата, разумната, подходящата за България форма на държавно устройство? Република или монархия трябва да е България според вас?

• Кои конституции са добри, а кои - лоши? Кои са недостатъците на съвременното конституционно устройство на България?

• Каква е разликата между лявата и дясната политическа философия и програма? По какво най-вече се различават тези принципно различни философии и програми за управление на държавата? Кои политически програми пропиляват човешката и обществена енергия - и кои я концентрират?

• Как оценявате поведението на човека, който не изпитва неудобство да показва открито, че е безразличен към проблемите на обществото, в което живее? ("Моля ти се, не ме занимавай с политика - на мен изобщо не ми пука за тия неща!") До какво води такова безразличие? Докъде ще стигнем ако допуснем безразличните да станат мнозинство?

• Каква е ролята на медиите за пълноценното функциониране на демокрацията? Има ли е нас достатъчна свобода на медиите, свободни ли са медиите у нас?

• Разбирате ли що е политика? Какъв е верният смисъл на заниманията с политика? Как се отнасяте към дефиницията на Аристотел, че човекът е "политическо живо същество" или "политическо животно"? Защо хората изобщо се занимават с политика?

• Каква е мисията на автентичния, на истинския политик? А на истинския, добрия гражданин? Как човек може да стане добър гражданин? Вие лично поставяте ли си такава задача?

И така нататък. Още много подобни и необходими въпроси могат да се съставят или формулират. Като започнат дискусиите се раждат най-добрите въпроси, като се замисли човек, се раждат в съзнанието му истински важните въпроси. Трябва много да се мисли и да се говори по тия всичките въпроси. Аз по тях всеки ден разговарям с учениците си - в някои класове се получават чудесни и пълноценни дискусии, в други класове нещата не вървят, въпреки полаганите усилия. Но най-интересното е, че в училището като цяло дебат по тия и по подобни важни въпроси няма, в училището като цяло администрацията предпочита да цари тишина - и мълчание; дебатите по истински важните и горещи въпроси не са желани и фактически са забранени. Така явно някои разбират "риформата". Ний пък не я разбираме така. И ще продължим да се борим нещата да бъдат извадени от мъртвата точка.

Нека да сме "най-лошите" по тази причина. Кое е добро и кое - лошо не са обаче толкова относителни неща, както изглеждат на пръв поглед. Има абсолютен смисъл в тия понятия. Но за разбирането на толкова прости неща, очевидно, се иска време. До такава степен са увредени съзнанията ни, че всичко го възприемаме съвсем превратно. Ето затова са ни потребни все нови и нови дебати. Единственото лечение на болните съзнания в човешкия свят е говоренето, обсъждането, дискусията, разгорещените спорове, в които понякога се налага и да се крещи. Ако искаме да надмогнем обществената зараза и проказа, наследена от комунизма, трябва да правим нужното тъй опасният за другарите и другарките "вирус на свободата" да се развилнее максимално. Ний "порядъчни", тоест послушни и търпеливи не щем да бъдем, не чакайте от нас такава изневяра по отношение на нашия човешки и граждански дълг. Тая просто няма да стане, таваришчи, поплачете си колкото искате в тази връзка - белким някога ви олекне!

Така мисля аз, така аз виждам нещата. И никой не може да ми затвори устата да го казвам докато не чуят тия простички истини колкото се може повече хора. Спирам дотук. Желая ви хубав ден! Бъдете здрави - това става като постоянно се съпротивлявате на болестта! Друг начин за това още не е изобретен, здравето е постоянно усилие за надмогване на попълзновенията на болестта...

Освен това аз, Ангел Грънчаров, се чувствам длъжен отново да ви напомня, че нашият български Картаген е крайно време да бъде разрушен...

Търсете по книжарниците забележителната книга на философа Ангел Грънчаров ИЗВОРИТЕ НА ЖИВОТА: вечното в класическата и модерната философия, изд. ИЗТОК-ЗАПАД, февр. 2009 г., 520 стр. Книгата ИЗВОРИТЕ НА ЖИВОТА, външно погледнато, е систематичен курс по философия, в който обаче твърде експресивно се тълкуват и вечните въпроси, вълнуващи човешките същества на тази земя. Подобна форма, именно курс лекции по философия, осигурява на автора така потребната живост, непосредственост и свобода в общуването със съзнанието на читателя. През цялото време той се стреми да бъде близо и да не изневерява на ония неизбежни сърдечни трепети, благодарение на които човекът става човек – и личност, разбира се. Опитва се да приобщава съзнанието на читателя към така вълнуващата мисловност на непреходното, която именно е истинското богатство на човека.

1 коментар:

Анонимен каза...

Грънчаров ти нямаш право да питаш учениците по такива въпроси, защото нарушаваш закона, забраняващ в училище да се учи за политика. Пак си нарушител на закона и пак трябва да отговаряш. Отново си заслужи уволнението. Аз се чуда как директорката ти още те търпи. Очевидно е много толерантна но за не излезе, че тя нарушава закона като те търпи, ще и се наложи да те уволни. Колкото по-скоро го направи, толкова по-добре за горките ученици, които се налага още да те търпят!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!